سروده ای از صوفی عشقری : می نوشتم بيت رنگین رنگ اگر ميداشتم

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫می نوشتم بيت رنگین رنگ اگر ميداشتم‬ ‫دامنی را می گرفتم چنگ اگر ميداشتم‬ ‫روش می شد اصطلاحاتی كه در شعر است‬ ‫بر سر ديوان خود فرهنگ اگر ميداشتم‬ ‫قدرتم نبود كه از ميخانه ای ساغر كشم‬ ...

Read More »

Lake by Abdul Wahab

  Lake Rise up men and women rise up Sleep is good but getting up is better And shrug off your junk thoughts Practice not your superstition Illogicality will not help you Neither will help you biased logic Nor will ...

Read More »

Scientists unlock microbiome’s secrets

  Scientists unlock microbiome’s secrets Collaborations produce unexpected research on role of bacteria in disease By Matt Wood Alzheimer’s disease researcher Myles Minter still sounds a little surprised while describing the improbable group of researchers he is collaborating with these ...

Read More »