سروده ای از صوفی عشقری : در دبستان بهر تحصيليم ما‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫در دبستان بهر تحصيليم ما‬ ‫روز ها در قال و در قيليم ما‬ ‫چرس و افيون چارهء ما كی، كند‬ ‫مست و سرشار برنديليم ما‬ ‫گر ملخ شبخون زند بر كشت ما‬ ‫بهر دفع آن ابابيليم ما‬ ...

Read More »

3D television is dead… so what next?

What’s the bet they didn’t buy one? Shutterstock/Dusan Petkovic Click for a full size image   3D television is dead… so what next? Back in 2010 Sony Australia’s Paul Colley forecasted that a large percentage of Australian viewers would have ...

Read More »

Stoic Passion by Abdul Wahab

  Stoic Passion I grew an aversion to talk with virtual people for their simple words in color white are too pretending I am in search of a carve to hide myself in jet black Where a bathing pose is ...

Read More »

Desks Join The Internet Of Things

  Desks Join The Internet Of Things How furniture can make people more active and give researchers a better idea of how to encourage activity The internet of things promises to revolutionize the way we live, connecting the objects in ...

Read More »

The Virus in the Cupboard

Each of us is host to hundreds or thousands of kinds of viruses, which come in an almost infinite variety of shapes. Some of your viruses are just visiting and will be gone in a week, but most are permanent ...

Read More »