Home / Literature (page 5)

Literature

Literature

سروده ای از صوفی عشقری : در دبستان بهر تحصيليم ما‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫در دبستان بهر تحصيليم ما‬ ‫روز ها در قال و در قيليم ما‬ ‫چرس و افيون چارهء ما كی، كند‬ ‫مست و سرشار برنديليم ما‬ ‫گر ملخ شبخون زند بر كشت ما‬ ‫بهر دفع آن ابابيليم ما‬ ...

Read More »

Stoic Passion by Abdul Wahab

  Stoic Passion I grew an aversion to talk with virtual people for their simple words in color white are too pretending I am in search of a carve to hide myself in jet black Where a bathing pose is ...

Read More »

A Poem by Anne Bronte: Night

  Night I love the silent hour of night, For blissful dreams may then arise, Revealing to my charmed sight What may not bless my waking eyes! And then a voice may meet my ear That death has silenced long ...

Read More »

School by Abdul Wahab

School   In front of a table there is a crow Besides it sits a monkey with its tail coiled In the same line is a penguin, a dolphin A fox, a fish in a jar and at end there ...

Read More »

A poem by Ernest Dowson: Libera Me

  Libera Me Goddess the laughter-loving, Aphrodite, befriend! Long have I served thine altars, serve me now at the end, Let me have peace of thee, truce of thee, golden one, send. Heart of my heart have I offered thee, ...

Read More »