Home / Literature (page 1054)

Literature

Literature

خدا از دیدگاه ملا صدرا

بپرهیزید از نا جوانمردی ها نا راستی ها نا مردی ها چنین کنید تا ببینید که خداوند چگونه بر سر سفره ی شما با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند و بر بند تاب با کودکانتان تاب ...

Read More »

سروده ای از گیتی : می ترسم

من از آدم برفی یخ زده مترسک شالیزار کوه ترک دار دریای پس رفته ساحل شن زار می ترسم من از کشتی به گل نشسته حرکت خشمگین درختان بر افراشته از باد طلوع خورشید تابش مهتاب بارش باران خروش دریا ...

Read More »

جاده خیال . سروده ای از گیتی

جاده خیال در راه باریکه جاده خیالم در تنهایی دالانهای قلبم در خلوتگاه سیاه تونل افکارم می رفتم تنها بدون نگاه به روزنه در آسمان قلبم خورشید وجودت جذبم کرد گیتی

Read More »

برگی از دیوان خواجه حافظ شیرازی : اگر آن ترک شیرازی بـه دسـت آرد دل ما را , بـه خال هـندویش بخشم سمرقند و بـخارا را

Hafiz حافظ Poetry of Hafiz – دیوان حافظ That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole, I’ll give Samarkand & Bukhara, for her Hindu beauty mole. O wine-bearer bring me wine, such wine not found in Heavens By ...

Read More »