خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد , داستان طهمورث : پسر بد مراو را یکی هوشمند‬ , ‫گرانمایه طهمورث دیوبند

چنین گفت فردوسی پاکزاد , داستان طهمورث : پسر بد مراو را یکی هوشمند‬ , ‫گرانمایه طهمورث دیوبند

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد :

طهمورث‬

‫پسر بد مراو را یکی هوشمند‬
‫گرانمایه طهمورث دیوبند‬
‫بیامد به تخت پدر بر نشست‬
‫به شاهی کمر برمیان بر ببست‬
‫همه موبدان را ز لشکر بخواند‬
‫به خوبی چه مایه سخنها براند‬
‫چنین گفت کامروز تخت و کلاه‬
‫مرا زیبد این تاج و گنج و سپاه‬
‫جهان از بدیها بشویم به رای‬
‫پس آنگه کنم درگهی گرد پای‬
‫ز هر جای کوته کنم دست دیو‬
‫که من بود خواهم جهان را خدیو‬
‫هر آن چیز کاندر جهان سودمند‬
‫کنم آشکارا گشایم ز بند‬
‫پس از پشت میش و بره پشم و موی‬
‫برید و به رشتن نهادند روی‬
‫به کوشش ازو کرد پوشش به رای‬
‫به گستردنی بد هم او رهنمای‬
‫ز پویندگان هر چه بد تیزرو‬
‫خورش کردشان سبزه و کاه و جو‬
‫رمنده ددان را همه بنگرید‬
‫سیه گوش و یوز از میان برگزید‬
‫به چاره بیاوردش از دشت و کوه‬
‫به بند آمدند آنکه بد زان گروه‬
‫ز مرغان مر آن را که بد نیک تاز‬
‫چو باز و چو شاهین گردن فراز‬
‫بیاورد و آموختنشان گرفت‬
‫جهانی بدو مانده اندر شگفت‬
‫چو این کرده شد ماکیان و خروس‬
‫کجا بر خرو شد گه زخم کوس‬
‫بیاورد و یکسر به مردم کشید‬
‫نهفته همه سودمندش گزید‬
‫بفرمودشان تا نوازند گرم‬
‫نخوانندشان جز به آواز نرم‬
‫چنین گفت کاین را ستایش کنید‬
‫جهان آفرین را نیایش کنید‬
‫که او دادمان بر ددان دستگاه‬
‫ستایش مراو را که بنمود راه‬
‫مر او را یکی پاک دستور بود‬
‫که رایش ز کردار بد دور بود‬
‫خنیده به هر جای شهرسپ نام‬
‫نزد جز به نیکی به هر جای گام‬
همه روزه بسته ز خوردن دو لب‬
‫به پیش جهاندار برپای شب‬
‫چنان بر دل هر کسی بود دوست‬
‫نماز شب و روزه آیین اوست‬
‫سر مایه بد اختر شاه را‬
‫در بسته بد جان بدخواه را‬
‫همه راه نیکی نمودی به شاه‬
‫همه راستی خواستی پایگاه‬
‫چنان شاه پالوده گشت از بدی‬
‫که تابید ازو فرهی ایزدی‬
‫برفت اهرمن را به افسون ببست‬
‫چو بر تیزرو بارگی برنشست‬
‫زمان تا زمان زینش برساختی‬
‫همی گرد گیتیش برتاختی‬
‫چو دیوان بدیدند کردار او‬
‫کشیدند گردن ز گفتار او‬
‫شدند انجمن دیو بسیار مر‬
‫که پردخته مانند ازو تاج و فر‬
‫چو طهمورث آگه شد از کارشان‬
‫برآشفت و بشکست بازارشان‬
‫به فر جهاندار بستش میان‬
‫به گردن برآورد گرز گران‬
‫همه نره دیوان و افسونگران‬
‫برفتند جادو سپاهی گران‬
‫دمنده سیه دیوشان پیشرو‬
‫همی به آسمان برکشیدند غو‬
‫جهاندار طهمورث بافرین‬
‫بیامد کمربستهی جنگ و کین‬
‫یکایک بیاراست با دیو چنگ‬
‫نبد جنگشان را فراوان درنگ‬
‫ازیشان دو بهره به افسون ببست‬
‫دگرشان به گرز گران کرد پست‬
‫کشیدندشان خسته و بسته خوار‬
‫به جان خواستند آن زمان زینهار‬
‫که ما را مکش تا یکی نو هنر‬
‫بیاموزی از ماکت آید به بر‬
‫کی نامور دادشان زینهار‬
‫بدان تا نهانی کنند آشکار‬
‫چو آزاد گشتند از بند او‬
‫بجستند ناچار پیوند او‬
‫نبشتن به خسرو بیاموختند‬
‫دلش را به دانش برافروختند‬
‫نبشتن یکی نه که نزدیک سی‬
‫چه رومی چه تازی و چه پارسی‬
چه سغدی چه چینی و چه پهلوی‬
‫ز هر گونهای کان همی بشنوی‬
‫جهاندار سی سال ازین بیشتر‬
‫چه گونه پدید آوریدی هنر‬
‫برفت و سرآمد برو روزگار‬
‫همه رنج او ماند ازو یادگار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*