خانه / Horoscope - Astrology / زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

Scorpio-horoscope-2013

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان‬
‫زن متولد آبان طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، رازدار، موقع شناس و در بعضی اوقات جاه طلب‬ است.اگر یک دختر متولد آبان عاشق شما شد، بدانید که مردی برتر هستید.زن متولد آبان دارای یک زیبایی عمیق‬ و اسرار آمیز است. او جذاب، مغرور و اعتماد به نفس است، امایک نکته اساسی وجود دارد که میگوید: چرا‬ مرد به دنیا نیامده ام.علاقه نهایی به اینکه کاش مرد به دنیا آمده بود چنان است که هرگز خود را صد در صد زن‬ نمیداند.اگر عاشق زنی هستید که در این ماه به دنیا آمده باید مراقب زندگی خود باشید. منظور من از این حرف‬ آن نیست که او موجودی خشن و فاقد ظرافت های زنانه است، درست برعکس او به قدر کافی طناز و دلفریب‬ است با این تفاوت که ذاتا آرزوی مرد بودن را همیشه در دل خود میپروراند. یکی از خصوصیات فوق العاده و‬ بارز این زن قدرت عجیب وی در استفاده از موقعیت است.او به آن عده از هم جنسان خود که حالت معشوقه، زن‬
‫کدبانو، مادر فدکار و امثالهم را دارند، دیده حقارت مینگرد، زیرا معتقد است که زن از لحاظ قدرت روحی‬ چیزی کمتر مرد نیست. او قادر است که خواسته های خود را به خوبی کنترل کند، اما اگر موقعیت را مناسب دید،‬ به خواسته های زنانه خویش نیز به زیباترین وجه ممکن جامه عمل میپوشاند. او خیلی خوب میداند که نظر‬ یک مرد را چطور باید به خود جلب کرد و برای این کار همیشه شیوه هایی بکار میبرد که مشابه آن قبلا وجود‬ نداشته است. او تا از نتیجه روش خود کاملا مطمئن نباشد آنرا بکار نمیبرد و هرگز شیوه را دو بار مورد‬ استفاده قرار نمیدهد.اگر در نظر دارید توجه یک چنین دختر متولد آبان را به خود جلب کنید، به این نکته توجه‬ داشته باشید که او کسی نیست که برای مدتی طولانی به دانه هایی که برایش در دام میریزد، توجه کند. بیشتر‬ دختران متولد این ماه مرد صفت هستند، از آن گذشته باید به شما بگویم که چشمان جذاب و پرحالت او شاید خیلی‬ بهتر از خودتان افکار شما را بخواند، در نتیجه تقریبا این احتمال بهیچوجه وجود ندارد که بتوانید یک نقشه پنهانی‬ در مورد او به موقع اجرا بگذارید. یکی از آن جملات رومانتیک و عاشقانه ای را که برای هر دختری خیال‬ انگیز است، زیر گوش او زمزمه کنید و ببینید که چطور نگاه نافذ و سرد خود را به شما میاندازد و چطور به‬ شما میفهماند که فکرتان را خوانده است. به قول یکی از روانشناسان معروف، زن متولد آبان یک دستگاه کامل‬ فکر خوانی است، به این ترتیب فقط مطالبی را عنوان کنید که صادقانه به آنها اعتقاد دارید، در غیر این صورت‬ او حرکات و گفتار شما را نوعی توهین به خود تلقی خواهد کرد. به شما توصیه میشود که هر کار میکنید بکنید‬ اما به او توهین نکنید. او در مقابل توهین و تحقیر عکس العمل از خود نشان میدهد. از کسانیکه ندانسته به او‬ توهین کرده اند، بپرسید تا بدانید که شدت عکس العمل او در مقابل توهین آنها چه بوده است. همین قدر میتوان‬ گفت که او میتواند حس انتقام جویی شدید خود را در ورای یک لبخند و یک خون سردی ذاتی و ظاهری پنهان‬ نگاه دارد.او ممکن است به طور عادی زنی خوددار، مغرور، آمر و به گونه ای طعنه آمیز، سرد و بیتفاوت باشد‬
‫و آنوقت ناگهان تبدیل به یک پارجه آتش و یک دیگ بخار بشود. او میتواند معصومانه ترین عشق ها و‬ زهرآگین ترین نفرت ها را داشته باشد و بالاخره او میتواند گاه مثل کبوتر عاشق پیشه و گاه خشن و سرد مثل پولاد باشد، اما در هرحال شما یک چیز میتوانید بطور حتم داشته باشید و آن این است که او به هر صورت زنی‬ کم مایه و بیمعنی و بیهوش نخواهد بود.از عجایب طبیعت قدرت عجیب این زن در ایجاد ترس و تشویش در‬ دل دشمنان است و به قول معروف بر پشت دشمنان او از ترس عرق سرد مینشیند و این کار را با آنچنان مهارت‬ و تبحری انجام میدهد که بسیاری آن را حمل بر سحر و افسون میدانند. اگر شما نظر او را به خود جلب کردید،‬ تقریبا دیگر راه فراری برایتان باقی نمیماند و از آنجا که حس ششم این زن فوق العاده قوی است، در همان نظر‬ اول میتواند مرد اینده زندگی خود را تشخیص بدهد و سپس به گونه ای اسرار آمیز و رویا انگیز تصمیم و نیت‬ خود را به وی القا میکند. در یک چنین حالتی عکس العمل شما از دو حالت خارج نخواهد بود: یا تسلیم عشق‬ و افسون میشوید و در دام محبت او اسیر خواهید شد و یا همانند موجودی زخم خورده، راه فرار در پیش می‬گیرید، غافل از اینکه این زخم کاری است و راهی به جایی ندارید. به این ترتیب، بهترین راه حل برای شما این‬ است که دست و پای خود را گم نکنید و با کمال دقت مراقب گردش چرخ زندگی باشید و بفهمید که در چه جهتی‬ حرکت میکند، او حکمت و راز و رمز زندگی را خوب میداند و به شما یاد خواه دداد. شما لااقل از یک جهت‬
‫میتوانید خوشحال باشید و بفهمید که در چه جهتی حرکت میکند، شما لااقل از یک جهت میتوانید خوشحال باشید و آن این است که این زن مغرور و‬ برتر شما را قابل انتخاب شدن دانسته است. زن متولد آبان، برغم برخی صفت های مردانه ای که دارد، کسی‬ نیست که از مشاهده ضعف در مرد چشم پوشی کند. او جستجو گر مردی است شجاع و جاه طلب که با قدرت بر‬ وی حکومت کند و موجب افتخار او باشد، بدون اینکه مزاحمتی برای غرور و طبع بلند او فراهم بیاورد. او می‬خواهد که این مرد قوی تر، خوش قیافه تر از یک حد متوسط باشد. وجود یک هوش خارق العاده در این مرد،‬ برای آنکه بتواند با فکر بلند پرواز او برابری کند، از ضروریات است و برای تکمیل کار لازم است که قدری‬ عقاید فلسفی نیز چاشنی این هوش و درایت خود بکند.به این ترتیب، به نفع شماست که به جای تقلا برای رهایی از‬
‫بندهای عشق پرجاذبه و قدرتمند او سعی کنید یاد بگیرید که چطور باید حرکات و رفتاری برتر داشته باشید و در‬ این بازی عشق پیروز از کار در ایید .آنچه که به هنگام وقوع یک چنین حادثه ای در وهله اول، نظرش ما را به‬ خود جلب خواهد کرد، این است که می بینید اطرافیانتان شما را از انکه توانسته اید مورد توجه این زن قرار‬ بگیرید، برتر از خود به حساب میآورند. این حالت و موقعیت را دست کم نگیرید.از نظر روان شناسی بسیاری‬ از مردم موفق کسانی میباشند که اطرافیان ایشان، آنها را برتر و بالاتر از خود میدانند بدون اینکه شاید واقعا‬ قابلیت های لازم برای موفقیت های مزبور را داشته باشند. از این لحظه به بعد نظر شما در زندگی باید متوجه‬ هدف های بالاتری باشند.اگر روزی توانستید مورد توجه یک زن متولد آبان قرار بگیرید و در حریم عشق و‬ زناشویی روابط نزدیک و صمیمانه ای با او برقرار کنید، م یتوانید تصور کنید که از بسیاری جهات یک مرد‬ منحصر به فرد هستید، کما اینکه باید مطمئن باشید که عشق او به هیچ صورت شباهتی به عشق های دیگری که‬
‫احتمالا در زندگی شما وجود داشته اند، ندارد. پس از شعله ور شدن آتش یک چنین عشقی، شما مهمترین هدف‬ زندگی او خواهیدشد.اگر او تمام و کمال تحت تأثیر سیاره پلوتو، که سیاره خاص ماه آبان است باشد، قطعا نسبت‬ به شما وفادار است و حداکثر سعی ممکن را به عمل میآورد تا موجبات رضایت خاطر شما را فراهم کند و اگر‬ شما از زمره کسانی که قوی الاراده و توانا و رام نشدنی باشند، او از حربه برنده صبر و تحمل برای خنثی کردن‬ مقاومت شما استفاده خواهد کرد.لابد دو کلمه صبر و تحمل نظر شما را به خود جلب کرد، حق دارید، بسیاری از‬ مردان شایعات زیادی درباره صبر بی پایان زن متولد آبان شنیده اند و باید در اینجا گفت که این شایعات حقیقت‬ دارند. نهاد این زن سرشار از یک صبر ایوبی است اما به علت تسلط بر نفس خیلی خوب میتواند این حس خود‬ را نیز مثل احساسات دیگر خویش تحت کنترل بگیرید و تنها در یک مورد است که او نه میتواند و نه میخواهد‬ که از این صبر استفاده کند و آن هم موقعی است که پای عشق در میان باشد. برای زن متولد آبان اندکی علاقه و‬ اندکی نفرت مفهوم ندارد، او یا عاشق است یا دشمن و در غیر اینصورت کاملا بی تفاوت و بی اعتناست. شما‬ اگر به تمام مقدسات عالم سوگند بخورید که این همسر متولد آبان شما بوده است که به هنگام عصبانیت تمام ظرف‬
‫ها راشکسته و تمام پرده ها را پاره کرده است، کسی باور نخواهد کرد، آخر چطور ممکن است زنی این چنین‬ مغرور، مسلط به خود، خونسرد و دوست داشتنی دست به یک چنین اعمالی زده باشد. نکند نقشه ای در سر دارید‬ و میخواهید او را به انجام کارهای نکرده متهم کنید. اما این فقط ستاره شناس ها هستند که به داغ دل شما واقف‬ هستند و میدانند که این زن میتواند در نهایت متانت و آرامش، صحنه یک جنگ بزرگ را اداره کند.زن متولد‬ آبان با ترس بیگانه است و در عرصه مشکلات خود را به آب و آتش میزند و در دل طوفان به سوی هدف می‬شتابد و با جرأت فراوان با مخاطرات مواجه میشود و سرانجام او را میبینیم که به گونه ای شگفت انگیز بر‬ تمام موانع پیروز شده و موقعیت برتر خود را حفظ میکند. این زن بر خلاف اکثر زنها رازدار است و خدا می‬داند که در گنجینه دل خویش چه اسراری نهفته دارد. او سخت مایل است که به اسراردیگران واقف گردد، در‬ حالی که هیچگاه مقابله به مثل نمی کند و یا آنچه را از دیگران شنیده است، هرگز بازگو نمی نماید  مگر اینکه این‬ کار موجب برد و یا موفقیت او بشود. آنچه در این مورد میتوان گفت این است که هرگز سعی نکنید به این‬ اسرار پی ببرید. در دل این زن یک بخش خصوصی وجود دارد که هرگز کسی موفق به راه یافتن به آن نمی شود.‬ این بخش ازقلب و روح او منحصرا از آن خود اوست.زنی که در هشتمین ماه سال متولد شده است، بسیار قابل‬ اعتماد است، اما همیشه این احتمال وجود دارد که پای برتری و غرور او در میان باشد که در اینصورت وضع‬
‫کلی تغییر پیدا میکند. زن متولد آبان نسبت به افراد پر قدرت و شایسته و لایق شدیدا وفادار است و در مقابل به‬ افراد ضعیف النفس و نالایق گوشه چشمی هم نمیاندازد. ارزش فراوانی که زن متولد آبان ماه برای دوستی‬ روابط انسانی قائل میشود، استثنایی است.او دوستان خود را از بین افراد طبقات بالا و هوشمندان انتخاب میکند‬ و سپس اشخاصی را که واجد ارزش های لازم برای دوستی با خود تشخیص میدهد، برای تمام عمر نگاه می‬دارد و بقیه را مانند زباله دور میریزد. در طبیعت و ذات این زن عزمی آهنین و استقامتی بی پایان به ودیعه‬ گذاشته شده است. تکیه کامل به قدرت درونی موجب پیدایش برخی تغییرات فکری در وی میشود، به نحوی که‬ ممکن است در طول حیات خویش عقاید گوناگونی پیدا کند و به راه افراط و تفریط حتی در عقاید مذهبی قدم‬ بگذارد. یک زن متولد آبان آنچنان اعتماد به نفسی دارد که اصلا لازم نمیبیند برای زندگی از قوانین و رسوم و‬ آداب پیروی کند او خود را ملزم به پیروی از هیچ قانونی جز قانون اراده و میل خود نمیداند. حتی در کار عشق‬ و عاشقی، اگر شرایط اوضاع و احوال به گونه ای باشد که اجرای ازدواج را غیر ممکن کند، او بدون اینکه‬ کوچکترین ارزشی برای حرف مردم قائل شود و یا بدون توجهی به اعتراض دیگران با مرد محبوب خود زیر‬ یک سقف زندگی خواهد کرد. در یک چنین مورد غیر عادی او واقعا به مرد محبوب خود عشق میورزد‬ وانتقادات و بدگویی های جامعه هرگز نمیتواند این زن شجاع را از حرکت بسوی راهی که صورت فلکی برایش‬ تعیین کرده است، باز دارد. برغم شخصیت قوی و بارزی که زن متولد آبان دارد، خواهان برتری مرد خویشتن‬
‫است، به نحوی که به جای آنکه سعی کند حاکم بر وی باشد، زیرکانه تدابیری میچیند تا زمینه ای برای پیروزی‬ او فراهم بشود. نسبت به اینده مرد محبوب خود علاقه زیادی از خود نشان میدهد. پس از ازدواج ترجیح میدهد‬ که خانه دار بماند. مگر اینکه شما واقعا مرد دلخواه او نباشید و مخارج منزل را چنانکه مورد نظر بوده است،‬ تأمین نکنید و یا اینکه کار او برای اجرای برنامه مخصوصی ضرورت پیدا کند . او ممکن است در زندگی‬ خصوصی و داخل خانه شدیدا با شما جر و بحث کند، اما در مجامع و در برابر دیگران به اندازه مادر پشتیبان‬
‫شماست. او به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد که کسی زیانی به شما وارد بیاورد یا شما را آلت‬ دست خود بکند، و کسی که بخواهد دست به چنین کاری بزند، مسلما از انتقام جویی او در امان نخواهد بود. زن‬ متولد آبان عاشق خانه و زندگی خویش است و منزل را همیشه در نهایت پاکی و تمیزی نگاه میدارد، به نحوی که‬ به قول معروف از تمیزی برق میزند. غذا هم همیشه سر ساعت سرو میشود و امور منزل پیوسته تحت‬
‫کنترل هستند و اگر مشاهده کردید که جز این است، بدانید که یک پیشامد ویا اشتباه شما غرور بی پایان او را‬ جریحه دار ساخته است. او هر دو ماه یک بار اسباب و اثاثیه یکی از اتاق ها را بیرون میریزد زیرا سخت از بازیافتن اشیایی که در گوشه و کنار فراموش شده اند، خوشحال میشود به این ترتیب باید سخت مراقب باشید که‬ فلان کاغذی که بوی عطر زنانه از آن استشمام میگردد و یا مطلبی خصوصی روی آن نوشته شده است، گوشه‬ کنار و یا توی جیب لباس کهنه شما جا نمانده باشد او با لذت به همه چیز ظنین هست و اگر مدرکی دال بر خیانت‬ و بیوفایی از شما پیدا کند، توفان به پا خواهد کرد. برای مجسم کردن خشم او هیچ منظره ای گویاتر از ابر‬ قارچی شکل ناشی از یک انفجار اتمی در آسمان نیست، با این احوال در مقابل او اصلا سعی نکنید که کنجکاوی‬ مشابهی داشته باشید زیرا این هرگز به نتیجه نمیرسد و هر قدر هم شما در استفاده از موقعیت های مناسب‬ زبردست باشید، باز محال است بتوانید به خواسته های قلبی او پی ببرید. اعمال زن متولد آبان به‬ کلی غیر قابل پیش بینی است. او ممکن است سال ها تمام پول های خود را پس انداز کند و سپس ناگهان مثل کسی‬ که از خواب بیدار شده باشد، شروع به ولخرجی و اسراف کند. در هر حال او عاشق پول است، چه آن را یک‬ ریال یک ریال جمع کند و چه هزار تومان هزار تومان خرج کند.در مورد خرج کردن، یک اصل را هرگز از یاد‬نمیبرد و آن حفظ شخصیت در عرصه مسائل مالی و اقتصادی است به این معنی که با وسواس مراقب است و‬ این استعداد در او وجود دارد که هر روز ترقی بیشتری پیدا کند. زن متولد آبان عاشق قدرت است و حاضر است‬ خیلی از منافع را فدای کسب قدرت کند. یک دندگی و تلافی کردن یکی دیگر از خصوصیات زن متولد آبان است.‬ اگر به او یک دروغ بگویید، او به شما دو دروغ خواهد گفت. اگر شما یک هفته با او حرف نزنید، او دو هفته مهر‬ سکوت بر لب خواهد زد. به این ترتیب، اگر میخواهید از کار او انتقاد کنید، بهتر است آنرا به عهده کس‬ دیگری واگذار کنید، زیرا هر انتقادی موجب دو ماه قهر او میشود. او از خطاهای کوچک شما، به شرط آنکه‬ بفهمد روی منظور خاصی در آن نبوده است،میگذارد. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که حس تشخیص‬ در این زن به اندازه حس انتقام جویی او قوی است، پس میتوانید مطمئن باشید که خوبی های شما را هم نیز دو‬ برابر جبران خواهد کرد. رفتار مادرانه او با کودکان به ظاهر سرد است و بچه ها پیش خود فکر می کنند که مادر‬ چندان به آنها علاقه مند نمیباشد. اما کودکان در جوار او خود را در پناه یک نیروی قوی احساس خواهند‬ کرد.مادر متولد آبان اجازه نمیدهد استعداد بچه هایش بیهوده ازبین برود. او ممکن است هر روز ساعت ها وقت‬ خود را صرف مشخص کردن هدفهای عالی کودکان خویش نماید و در رساندن ایشان به این اهداف از هیچ نوع‬ کمک و مساعدتی فروگذار نمی کند. بچه ها به هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکلات زندگی، او را رهبر و‬ مشاور قدرتمندی مییابند زیرا وقوف او بر اسرار طبیعت انسانی به وی امکان میدهد یک مشاور خوبی باشد.‬ این زن به کودکان خود میآموزد تا با شجاعت با موانع و مشکلات روبر بشوند. گذشت و چشم پوشی فراوان او‬ از خلافکاری بچه هایش اگر توسط پدر جبران نشود، میتواند نتایج سویی در بر داشته باشد. او نسبت به کسانی‬ که تهدیدی برای آزادی و شادی بچه های خود باشند، بسیار بی رحم و انتقامجو است و متأسفانه این امر شامل حال‬ شوهر او و پدر بچه نیز میگردد. اگر سخت گیری های شما نسبت به کودکانتان بیش از حدی باشد که او آن را‬ قابل قبول میداند، بی رودربایستی توی روی شما میایستد. زن متولد آبان ماه به رنگهای قرمز،‬ جگری، حنایی و بنفش علاقه فراوان دارد و سعی می کند از این رنگها در تزئین منزل استفاده نماید

Zodiac

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*