خانه / Literature / سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : بود بقالى و وى را طوطیى , ‬ ‫خوش نوایى سبز و گویا طوطیى

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : بود بقالى و وى را طوطیى , ‬ ‫خوش نوایى سبز و گویا طوطیى

حکایت بقال و طوطى و روغن ریختن طوطى در دکان‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

بود بقالى و وى را طوطیى

‬ ‫خوش نوایى سبز و گویا طوطیى‬

بر دکان بودى نگهبان دکان

‬ ‫نکته گفتى با همه سوداگران‬

در خطاب آدمى ناطق بدى‬

‫در نواى طوطیان حاذق بدى‬

جست از سوى دکان سویى گریخت

‬ ‫شیشه هاى روغن گل را بریخت‬

از سوى خانه بیامد خواجه اش

‬ ‫بر دکان بنشست فارغ خواجه وش‬

دید پر روغن دکان و جامه چرب

‬ ‫بر سرش زد گشت طوطى کل ز ضرب‬

روزکى چندى سخن کوتاه کرد

‬ ‫مرد بقال از ندامت آه کرد‬

ریش بر مى کند و مى گفت اى دریغ‬

کافتاب نعمتم شد زیر میغ‬

دست من بشکسته بودى آن زمان

‬ ‫که زدم من بر سر آن خوش زبان‬

هدیه ها مىداد هر درویش را‬

‫تا بیابد نطق مرغ خویش را‬

بعد سه روز و سه شب حیران و زار‬

‫بر دکان بنشسته بد نومید وار‬
‫‪
‫مى نمود آن مرغ را هر گون شگفت

‬ ‫تا که باشد کاندر آید او بگفت‬

جولقیى سر برهنه مى گذشت

‬ ‫با سر بى مو چو پشت طاس و طشت‬

طوطى اندر گفت آمد در زمان‬

‫بانگ بر درویش زد که هى فلان‬

از چه اى کل با کلان آمیختى

‬ ‫تو مگر از شیشه روغن ریختى‬

از قیاسش خنده آمد خلق را

‬ ‫کو چو خود پنداشت صاحب دلق را‬

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

‬ ‫گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر‬

جمله عالم زین سبب گمراه شد‬

‫کم کسى ز ابدال حق آگاه شد‬

همسرى با انبیا برداشتند

‬ ‫اولیا را همچو خود پنداشتند‬

گفته اینک ما بشر ایشان بشر‬

‫ما و ایشان بسته ى خوابیم و خور‬

این ندانستند ایشان از عمى

‬ ‫هست فرقى در میان بى منتها‬

هر دو گون زنبور خوردند از محل

‬ ‫لیک شد ز ان نیش و زین دیگر عسل‬

هر دو گون آهو گیا خوردند و آب‬

‫زین یکى سرگین شد و ز ان مشک ناب‬

هر دو نى خوردند از یک آب خور

‬ ‫این یکى خالى و آن پر از شکر‬

صد هزاران این چنین اشباه بین‬

‫فرقشان هفتاد ساله راه بین‬

این خورد گردد پلیدى زو جدا‬

‫آن خورد گردد همه نور خدا‬

این خورد زاید همه بخل و حسد‬

‫و آن خورد زاید همه نور احد‬

این زمین پاک و ان شوره ست و بد

‬ ‫این فرشته ى پاک و ان دیو است و دد‬

هر دو صورت گر بهم ماند رواست

‬ ‫آب تلخ و آب شیرین را صفاست‬

جز که صاحب ذوق کى شناسد بیاب

‬ ‫او شناسد آب خوش از شوره آب‬

سحر را با معجزه کرده قیاس

‬ ‫هر دو را بر مکر پندارد اساس‬

ساحران موسى از استیزه را‬

‫بر گرفته چون عصاى او عصا‬

زین عصا تا آن عصا فرقى است ژرف

‬ ‫زین عمل تا آن عمل راهى شگرف‬

لعنه الله این عمل را در قفا‬

‫رحمه الله آن عمل را در وفا‬

‫کافران اندر مرى بوزینه طبع

‬ ‫آفتى آمد درون سینه طبع‬

هر چه مردم مى کند بوزینه هم

‬ ‫آن کند کز مرد بیند دم به دم‬
‫‪
‫او گمان برده که من کژدم چو او‬

‫فرق را کى داند آن استیزه رو‬

این کند از امر و او بهر ستیز

‬ ‫بر سر استیزه رویان خاک ریز‬

آن منافق با موافق در نماز‬

‫از پى استیزه آید نى نیاز‬

در نماز و روزه و حج و زکات‬

‫با منافق مومنان در برد و مات‬

مومنان را برد باشد عاقبت‬

‫بر منافق مات اندر آخرت‬

گر چه هر دو بر سر یک بازى اند

‬ ‫هر دو با هم مروزى و رازى اند‬

هر یکى سوى مقام خود رود

‬ ‫هر یکى بر وفق نام خود رود‬

مومنش خوانند جانش خوش شود

‬ ‫ور منافق تیز و پر آتش شود‬

نام او محبوب از ذات وى است

‬ ‫نام این مبغوض از آفات وى است‬

میم و واو و میم و نون تشریف نیست

‬ ‫لفظ مومن جز پى تعریف نیست‬

گر منافق خوانى اش این نام دون

‬ ‫همچو کژدم مى خلد در اندرون‬

گرنه این نام اشتقاق دوزخ است

‬ ‫پس چرا در وى مذاق دوزخ است‬

زشتى آن نام بد از حرف نیست

‬ ‫تلخى آن آب بحر از ظرف نیست‬

حرف ظرف آمد در او معنى چو آب

‬ ‫بحر معنى عنده أ م الکتاب‬

‫بحر تلخ و بحر شیرین در جهان

‬ ‫در میانشان برزخ لا یبغیان‬

‫وانگه این هر دو ز یک اصلى روان‬

‫بر گذر زین هر دو رو تا اصل آن‬

زر قلب و زر نیکو در عیار‬

‫بى محک هرگز ندانى ز اعتبار‬

هر که را در جان خدا بنهد محک

‬ ‫هر یقین را باز داند او ز شک‬

در دهان زنده خاشاکى جهد‬

‫آن گه آرامد که بیرونش نهد‬

در هزاران لقمه یک خاشاک خرد‬

‫چون در آمد حس زنده پى ببرد‬

حس دنیا نردبان این جهان‬

‫حس دینى نردبان آسمان‬

صحت این حس بجویید از طبیب

‬ ‫صحت آن حس بخواهید از حبیب‬

صحت این حس ز معمورى تن

‬ ‫صحت آن حس ز تخریب بدن‬

راه جان مر جسم را ویران کند

‬ ‫بعد از آن ویرانى آبادان کند‬

کرد ویران خانه بهر گنج زر

‬ ‫وز همان گنجش کند معمورتر‬
‫‪
‫آب را ببرید و جو را پاک کرد

‬ ‫بعد از آن در جو روان کرد آب خورد‬

پوست را بشکافت و پیکان را کشید

‬ ‫پوست تازه بعد از آتش بردمید‬

قلعه ویران کرد و از کافر ستد

‬ ‫بعد از آن بر ساختش صد برج و سد‬

کار بى چون را که کیفیت نهد‬

‫این که گفتم هم ضرورت مى دهد‬

گه چنین بنماید و گه ضد این

‬ ‫جز که حیرانى نباشد کار دین‬

نى چنان حیران که پشتش سوى اوست

‬ ‫بل چنین حیران و غرق و مست دوست‬

آن یکى را روى او شد سوى دوست

‬ ‫و آن یکى را روى او خود روى دوست‬

روى هر یک مى نگر مى دار پاس

‬ ‫بو که گردى تو ز خدمت رو شناس‬

چون بسى ابلیس آدم روى هست

‬ ‫پس به هر دستى نشاید داد دست‬

ز انکه صیاد آورد بانگ صفیر

‬ ‫تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر‬

بشنود آن مرغ بانگ جنس خویش

‬ ‫از هوا آید بیابد دام و نیش‬

حرف درویشان بدزدد مرد دون

‬ ‫تا بخواند بر سلیمى ز ان فسون‬

کار مردان روشنى و گرمى است

‬ کار دونان حیله و بى شرمى است‬

شیر پشمین از براى کد کنند

‬ ‫بو مسیلم را لقب احمد کنند‬

بو مسیلم را لقب کذاب ماند‬

‫مر محمد را اولو الالباب ماند‬

آن شراب حق ختامش مشک ناب

‬ ‫باده را ختمش بود گند و عذاب‬

مولانا جلال الدین بلخی – مولوی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*