خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن گوی دهقان چه گوید نخست‬ , ‫که نامی بزرگی به گیتی که جست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن گوی دهقان چه گوید نخست‬ , ‫که نامی بزرگی به گیتی که جست‬

ادامه داستان

سخن گوی دهقان چه گوید نخست‬
‫که نامی بزرگی به گیتی که جست‬
‫که بود آنکه دیهیم بر سر نهاد‬
‫ندارد کس آن روزگاران به یاد‬
‫مگر کز پدر یاد دارد پسر‬
‫بگوید ترا یک به یک در به در‬
‫که نام بزرگی که آورد پیش‬
‫کرا بود از آن برتران پایه بیش‬
‫پژوهنده ی نامه ی باستان‬
‫که از پهلوانان زند داستان‬
‫چنین گفت کیین تخت و کلاه‬
‫کیومرث آورد و او بود شاه‬
‫چو آمد به برج حمل آفتاب‬
‫جهان گشت با فر و آیین و آب‬
‫بتابید ازآن سان ز برج بره‬
‫که گیتی جوان گشت ازآن یکسره‬
‫کیومرث شد بر جهان کدخدای‬
‫نخستین به کوه اندرون ساخت جای‬
‫سر بخت و تختش برآمد به کوه‬
‫پلنگینه پوشید خود با گروه‬
‫ازو اندر آمد همی پرورش‬
‫که پوشیدنی نو بد و نو خورش‬
‫به گیتی درون سال سی شاه بود‬
‫به خوبی چو خورشید بر گاه بود‬
‫همی تافت زو فر شاهنشهی‬
‫چو ماه دو هفته ز سرو سهی‬
‫دد و دام و هر جانور کش بدید‬
‫ز گیتی به نزدیک او آرمید‬
‫دوتا میشدندی بر تخت او‬
‫از آن بر شده فره و بخت او‬
‫به رسم نماز آمدندیش پیش‬
‫وزو برگرفتند آیین خویش‬
‫پسر بد مراورا یکی خوبروی‬
‫هنرمند و همچون پدر نامجوی‬
‫سیامک بدش نام و فرخنده بود‬
‫کیومرث را دل بدو زنده بود‬
‫به جانش بر از مهر گریان بدی‬
‫ز بیم جداییش بریان بدی‬
‫برآمد برین کار یک روزگار‬
‫فروزنده شد دولت شهریار‬
‫به گیتی نبودش کسی دشمنا‬
‫مگر بدکنش ریمن آهرمنا‬
‫‪ به رشک اندر آهرمن بدسگال‬
‫همی رای زد تا ببالید بال‬
‫یکی بچه بودش چو گرگ سترگ‬
‫دلاور شده با سپاه بزرگ‬
‫جهان شد برآن دیوبچه سیاه‬
‫ز بخت سیامک وزآن پایگاه‬
‫سپه کرد و نزدیک او راه جست‬
‫همی تخت و دیهیم کی شاه جست‬
‫همی گفت با هر کسی رای خویش‬
‫جهان کرد یکسر پرآوای خویش‬
‫کیومرث زین خودکی آگاه بود‬
‫که تخت مهی را جز او شاه بود‬
‫یکایک بیامد خجسته سروش‬
‫بسان پری پلنگینه پوش‬
‫بگفتش ورا زین سخن دربه در‬
‫که دشمن چه سازد همی با پدر‬
‫سخن چون به گوش سیامک رسید‬
‫ز کردار بدخواه دیو پلید‬
‫دل شاه بچه برآمد به جوش‬
‫سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش‬
‫بپوشید تن را به چرم پلنگ‬
‫که جوشن نبود و نه آیین جنگ‬
‫پذیره شدش دیو را جنگجوی‬
‫سپه را چو روی اندر آمد به روی‬
‫سیامک بیامد برهنه تنا‬
‫برآویخت با پور آهرمنا‬
‫بزد چنگ وارونه دیو سیاه‬
‫دوتا اندر آورد بالای شاه‬
‫فکند آن تن شاهزاده به خاک‬
‫به چنگال کردش کمرگاه چاک‬
‫سیامک به دست خروزان دیو‬
‫تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو‬
‫چو آگه شد از مرگ فرزند شاه‬
‫ز تیمار گیتی برو شد سیاه‬
‫فرود آمد از تخت ویله کنان‬
‫زنان بر سر و موی و رخ را کنان‬
‫دو رخساره پر خون و دل سوگوار‬
‫دو دیده پر از نم چو ابر بهار‬
‫خروشی برآمد ز لشکر به زار‬
‫کشیدند صف بر در شهریار‬
‫همه جامه ها کرده پیروزه رنگ‬
‫دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ‬
‫دد و مرغ و نخچیر گشته گروه‬
‫برفتند ویله کنان سوی کوه‬
‫‪برفتند با سوگواری و درد‬
‫ز درگاه کی شاه برخاست گرد‬
‫نشستند سالی چنین سوگوار‬
‫پیام آمد از داور کردگار‬
‫درود آوریدش خجسته سروش‬
‫کزین بیش مخروش و بازآر هوش‬
‫سپه ساز و برکش به فرمان من‬
‫برآور یکی گرد از آن انجمن‬
‫از آن بد کنش دیو روی زمین‬
‫بپرداز و پردخته کن دل ز کین‬
‫کی نامور سر سوی آسمان‬
‫برآورد و بدخواست بر بدگمان‬
‫بر آن برترین نام یزدانش را‬
‫بخواند و بپالود مژگانش را‬
‫وزان پس به کین سیامک شتافت‬
‫شب و روز آرام و خفتن نیافت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

poem-book-128

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*