خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : جهان آفرین تا جهان آفرید‬ , ‫چنو مرزبانی نیامد پدید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : جهان آفرین تا جهان آفرید‬ , ‫چنو مرزبانی نیامد پدید‬

ستایش سلطان محمود‬

جهان آفرین تا جهان آفرید‬
‫چنو مرزبانی نیامد پدید‬
‫چو خورشید بر چرخ بنمود تاج‬
‫زمین شد به کردار تابنده عاج‬
‫چه گویم که خورشید تابان که بود‬
‫کزو در جهان روشنایی فزود‬
‫ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت‬
‫نهاد از بر تاج خورشید تخت‬
‫زخاور بیاراست تا باختر‬
‫پدید آمد از فر او کان زر‬
‫مرا اختر خفته بیدار گشت‬
‫به مغز اندر اندیشه بسیار گشت‬
‫بدانستم آمد زمان سخن‬
‫کنون نو شود روزگار کهن‬
‫بر اندیشه ی شهریار زمین‬
‫بخفتم شبی لب پر از آفرین‬
‫دل من چو نور اندر آن تیره شب‬
‫نخفته گشاده دل و بسته لب‬
‫چنان دید روشن روانم به خواب‬
‫که رخشنده شمعی برآمد ز آب‬
‫همه روی گیتی شب لاژورد‬
‫از آن شمع گشتی چو یاقوت زرد‬
‫در و دشت برسان دیبا شدی‬
‫یکی تخت پیروزه پیدا شدی‬
‫نشسته برو شهریاری چو ماه‬
‫یکی تاج بر سر به جای کلاه‬
‫رده بر کشیده سپاهش دو میل‬
‫به دست چپش هفتصد ژنده پیل‬
‫یکی پاک دستور پیشش به پای‬
‫بداد و بدین شاه را رهنمای‬
‫مرا خیره گشتی سر از فر شاه‬
‫وزان ژنده پیلان و چندان سپاه‬
‫چو آن چهره ی خسروی دیدمی‬
‫ازان نامداران بپرسیدمی‬
‫که این چرخ و ماهست یا تاج و گاه‬
‫ستارست پیش اندرش یا سپاه‬
‫یکی گفت کاین شاه روم است و هند‬
‫ز قنوج تا پیش دریای سند‬
‫به ایران و توران ورا بنده اند‬
‫به رای و به فرمان او زنده اند‬
‫بیاراست روی زمین را به داد‬
‫بپردخت ازان تاج بر سر نهاد‬
جهاندار محمود شاه بزرگ‬
‫به آبشخور آرد همی میش و گرگ‬
‫ز کشمیر تا پیش دریای چین‬
‫برو شهریاران کنند آفرین‬
‫چو کودک لب از شیر مادر بشست‬
‫ز گهواره محمود گوید نخست‬
‫نپیچد کسی سر ز فرمان اوی‬
‫نیارد گذشتن ز پیمان اوی‬
‫تو نیز آفرین کن که گوینده ای‬
‫بدو نام جاوید جوینده ای‬
‫چو بیدار گشتم بجستم ز جای‬
‫چه مایه شب تیره بودم به پای‬
‫بر آن شهریار آفرین خواندم‬
‫نبودم درم جان برافشاندم‬
‫به دل گفتم این خواب را پاسخ است‬
‫که آواز او بر جهان فرخ است‬
‫برآن آفرین کو کند آفرین‬
‫بر آن بخت بیدار و فرخ زمین‬
‫ز فرش جهان شد چو باغ بهار‬
‫هوا پر ز ابر و زمین پرنگار‬
‫از ابر اندرآمد به هنگام نم‬
‫جهان شد به کردار باغ ارم‬
‫به ایران همه خوبی از داد اوست‬
‫کجا هست مردم همه یاد اوست‬
‫به بزم اندرون آسمان سخاست‬
‫به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست‬
‫به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل‬
‫به کف ابر بهمن به دل رود نیل‬
‫سر بخت بدخواه با خشم اوی‬
‫چو دینار خوارست بر چشم اوی‬
‫نه کند آوری گیرد از باج و گنج‬
‫نه دل تیره دارد ز رزم و ز رنج‬
‫هر آنکس که دارد ز پروردگان‬
‫از آزاد و از نیکدل بردگان‬
‫شهنشاه را سربه سر دوستوار‬
‫به فرمان ببسته کمر استوار‬
‫نخستین برادرش کهتر به سال‬
‫که در مردمی کس ندارد همال‬
‫ز گیتی پرستنده ی فر و نصر‬
‫زید شاد در سایه ی شاه عصر‬
‫کسی کش پدر ناصرالدین بود‬
‫سر تخت او تاج پروین بود‬
‫و دیگر دلاور سپهدار طوس‬
‫که در جنگ بر شیر دارد فسوس‬
ببخشد درم هر چه یابد ز دهر‬
‫همی آفرین یابد از دهر بهر‬
‫به یزدان بود خلق را رهنمای‬
‫سر شاه خواهد که باشد به جای‬
‫جهان بی سر و تاج خسرو مباد‬
‫همیشه بماناد جاوید و شاد‬
‫همیشه تن آباد با تاج و تخت‬
‫ز درد و غم آزاد و پیروز بخت‬
‫کنون بازگردم به آغاز کار‬
‫سوی نامه ی نامور شهریار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Ferdowsi 1

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*