خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای دل عبث مخور غم دنیا را‬ , ‫فکرت مکن نیامده فردا را‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای دل عبث مخور غم دنیا را‬ , ‫فکرت مکن نیامده فردا را‬

‫ای دل عبث مخور غم دنیا را‬

‫فکرت مکن نیامده فردا را‬

کنج قفس چو نیک بیندیشی

‬ ‫چون گلشن است مرغ شکیبا را‬

بشکاف خاک را و ببین آنگه

‬ ‫بی مهری زمانه ی رسوا را‬

این دشت، خوابگاه شهیدانست

‬ ‫فرصت شمار وقت تماشا را‬

از عمر رفته نیز شماری کن

‬ ‫مشمار جدی و عقرب و جوزا را‬

دور است کاروان سحر زینجا

‬ ‫شمعی بباید این شب یلدا را‬

در پرده صد هزار سیه کاریست

‬ ‫این تند سیر گنبد خضرا را‬

پیوند او مجوی که گم کرد است

‬ ‫نوشیروان و هرمز و دارا را‬

این جویبار خرد که می بینی

‬ ‫از جای کنده صخره ی صما را‬

آرامشی ببخش توانی گر

‬ ‫این دردمند خاطر شیدا را‬

افسون فسای افعی شهوت را‬

‫افسار بند مرکب سودا را‬

پیوند بایدت زدن ای عارف‬

‫در باغ دهر حنظل و خرما را‬

زاتش بغیر آب فرو ننشاند

‬ ‫سوز و گداز و تندی و گرما را‬

پنهان هرگز می نتوان کردن

‬ ‫از چشم عقل قصه ی پیدا را‬

دیدار تیره روزی نابینا

‬ ‫عبرت بس است مردم بینا را‬

ای دوست، تا که دسترسی داری

‬ ‫حاجت بر آر اهل تمنا را‬

زیراک جستن دل مسکینان‬

‫شایان سعادتی است توانا را‬

از بس بخفتی، این تن آلوده

‬ ‫آلود این روان مصفا را‬

از رفعت از چه با تو سخن گویند

‬ ‫نشناختی تو پستی و بالا را‬

مریم بسی بنام بود لکن

‬ ‫رتبت یکی است مریم عذرا را‬

بشناس ایکه راهنوردستی

‬ ‫پیش از روش، درازی و پهنا را‬

خود رای می نباش که خودرایی‬

‫راند از بهشت، آدم و حوا را‬

پاکی گزین که راستی و پاکی

‬ ‫بر چرخ بر فراشت مسیحا را‬

آنکس ببرد سود که بی انده‬

‫آماج گشت فتنه ی دریا را‬

‫اول بدیده روشنی آموز

‫زان پس بپوی این ره ظلما را‬

پروانه پیش از آنکه بسوزندش‬

‫خرمن بسوخت وحشت و پروا را‬

شیرینی آنکه خورد فزون از حد

‬ ‫مستوجب است تلخی صفرا را‬

ای باغبان، سپاه خزان آمد‬

‫بس دیر کشتی این گل رعنا را‬

بیمار مرد بسکه طبیب او‬

‫بیگاه کار بست مداوا را‬

علم است میوه، شاخه ی هستی را‬

‫فضل است پایه، مقصد والا را‬

نیکو نکوست، غازه و گلگونه‬

‫نبود ضرور چهره ی زیبا را‬

عاقل بوعده ی بره ی بریان

‬ ‫ندهد ز دست نزل مهنا را‬

ای نیک، با بدان منشین هرگز‬

‫خوش نیست وصله جامه ی دیبا را‬

گردی چو پاکباز، فلک بندد

‬بر گردن تو عقد ثریا را‬

صیاد را بگوی که پر مشکن

‬ ‫این صید تیره روز بی آوا را‬

ای آنکه راستی بمن آموزی

‬ ‫خود در ره کج از چه نهی پا را‬

خون یتیم در کشی و خواهی‬

‫باغ بهشت و سایه ی طوبی را‬

نیکی چه کرده ایم که تا روزی‬

‫نیکو دهند مزد عمل ما را‬

انباز ساختیم و شریکی چند‬

‫پروردگار صانع یکتا را‬

برداشتیم مهره ی رنگین را‬

‫بگذاشتیم لعل لالا را‬

آموزگار خلق شدیم اما

‬ ‫نشناختیم خود الف و با را‬

بت ساختیم در دل و خندیدیم

‬ ‫بر کیش بد، برهمن و بودا را‬

ای آنکه عزم جنگ یلان داری

‬ ‫اول بسنج قوت اعضا را‬

از خاک تیره لاله برون کردن

‬ ‫دشوار نیست ابر گهر زا را‬

ساحر، فسون و شعبده انگارد

‬ ‫نور تجلی و ید بیضا را‬

در دام روزگار ز یکدیگر‬

‫نتوان شناخت پشه و عنقا را‬

در یک ترازو از چه ره اندازد

‬ ‫گوهرشناس، گوهر و مینا را‬

هیزم هزار سال اگر سوزد

‬ ‫ندهد شمیم عود مطرا را‬

بر بوریا و دلق، کس ای مسکین

‬ ‫نفروختست اطلس و خارا را‬

ظلم است در یکی قفس افکندن

‬ ‫مردار خوار و مرغ شکرخا را‬

خون سر و شرار دل فرهاد‬

‫سوزد هنوز لاله ی حمرا را‬

‫پروین، بروز حادثه و سختی‬

‫در کار بند صبر و مدارا را

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی 2

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*