خانه / Literature / سروده ای از نورالله وثوق : حدیث سبز

سروده ای از نورالله وثوق : حدیث سبز

Norollah Wosuq-1

 

حدیث سبز

*
شـکوفه‌ایـم ولـی نـاشکفتـه می میـریـم
حدیـث سـبـز سـحر را نگفتـه می میریـم

چـه یادهـا که فرامـوش خاطـرات شـدنـد
شهان عـرصه‌ی نیرنگ لال و مـات شـده‌اند

چـه پخته‌ها که درین صحنه بی هنر کشتنـد
چه خـام‌ها کـه ز سر رفته پخته‌ تر گـشتنـد

چـه قطـره‌ها که بـه هم دست داده دریاینـد
چـه سیـلها کـه بجـز انـدکی نمی پـاینـد

چـه رازهـا کـه بــه بـازار روز سـودا شـد
چـه دستهـای درازی کـه ننـگ دنیـا شـد

چـه نـام‌ها کـه نیـارنـد بـر زبـان خـود را
هـزار مـرتبـه جـوینــد بی نشان خود را

چــه کاخـها کـه بـه دریـای آب افتـادنـد
چـه آبـها کـه دگـر ز آسیـاب افتـاده‌انــد

چـه دستهـای گلی پشت هـم لگد گشتند
چـه خـارهـا کـه بهـار سـرسبـد گـشتند

 
نورالله وثوق

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*