خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : تهیدست‬

سروده ای از پروین اعتصامی : تهیدست‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫تهیدست‬

*

‫‬
‫دختری خرد، بمهمانی رفت‬
‫در صف دخترکی چند، خزید‬
‫آن یک افکند بر ابروی گره‬
‫وین یکی جامه بیکسوی کشید‬
‫این یکی، وصله ی زانوش نمود‬
‫وان، به پیراهن تنگش خندید‬
‫آن، ز ژولیدگی مویش گفت‬
‫وین، ز بیرنگی رویش پرسید‬
‫گر چه آهسته سخن میگفتند‬
‫همه را گوش فرا داد و شنید‬
‫گفت خندید به افتاده، سپهر‬
زان شما نیز بمن میخندید‬
‫ز که رنجد دل فرسوده ی من‬
‫باید از گردش گیتی رنجید‬
‫چه شکایت کنم از طعنه ی خلق‬
بمن از دهر رسید، آنچه رسید‬
‫نیستید آگه ازین زخم، از آنک‬
‫مار ادبار شما را نگزید‬
‫درزی مفلس و منعم نه یکی است‬
‫فقر، از بهر من این جامه برید‬
‫مادرم دست بشست از هستی‬
‫دست شفقت بسر من نکشید‬
‫شانه ی موی من، انگشت من است‬
‫هیچکس شانه برایم نخرید‬
‫هیمه دستم بخراشید سحر‬
‫خون بدامانم از آنروی چکید‬
‫تلخ بود آنچه بمن نوشاندند‬
‫می تقدیر بباید نوشید‬
‫خوش بود بازی اطفال، ولیک‬
‫هیچ طفلیم ببازی نگزید‬
‫بهره از کودکی آن طفل چه برد‬
که نه خندید و نه جست و نه دوید‬
‫تا پدید آمدم، از صرصر فقر‬
‫چون پر کاه، وجودم لرزید‬
‫هر چه بر دوک امل پیچیدم‬
‫رشته ای گشت و بپایم پیچید‬
‫چشمه ی بخت، که جز شیر نداشت‬
ما چو رفتیم، از آن خون جوشید‬
‫بینوا هر نفسی صد ره مرد‬
لیک باز از غم هستی نرهید‬
‫چشم چشم است، نخوانده است این رمز‬
‫که همه چیز نمی باید دید‬
‫یاره ی سبز مرا بند گسست‬
موزه ی سرخ مرا رنگ پرید‬
‫جامه ی عید نکردم در بر‬
‫سوی گرمابه نرفتم شب عید‬
‫شاخک عمر من، از برق و تگرگ‬
‫سر نیفراشته، بشکست و خمید‬
‫همه اوراق دل من سیه است‬
یک ورق نیست از آن جمله سفید‬
‫هر چه برزیگر طالع کشته است‬
‫از گل و خار، همان باید چید‬
‫این ره و رسم قدیم فلک است‬
که توانگر ز تهیدست برید‬
‫خیره از من نرمیدید شما‬
هر که آفت زده ای دید، رمید‬
‫به نوید و به نوا طفل خوش است‬
‫من چه دارم ز نوا و ز نوید‬
‫کس برویم در شادی نگشود‬
‫آنکه در بست، نهان کرد کلید‬
‫من از این دائره بیرونم از آنک‬
‫شاهد بخت ز من رخ پوشید‬
‫کس درین ره نگرفت از دستم‬
‫قدمی رفتم و پایم لغزید‬
‫دوش تا صبح، توانگر بودم‬
زان گهرها که ز چشمم غلطید‬
‫مادری بوسه بدختر میداد‬
کاش این درد به دل می گنجید‬
‫من کجا بوسه ی مادر دیدم‬
‫اشک بود آنکه ز رویم بوسید‬
‫خرم آن طفل که بودش مادر‬
روشن آن دیده که رویش میدید‬
‫مادرم گوهر من بود ز دهر‬
زاغ گیتی، گهرم را دزدید‬

‫‫‫

پروین اعتصامی

 

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*