خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : فرامرز چون سوک رستم بداشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : فرامرز چون سوک رستم بداشت‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گرفتن انتقام خون رستم از شاه کابل

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫فرامرز چون سوک رستم بداشت‬
‫سپه را همه سوی هامون گذاشت‬
‫در خانه ی پیلتن باز کرد‬
‫سپه را ز گنج پدر ساز کرد‬
‫سحرگه خروش آمد از کرنای‬
‫هم از کوس و رویین و هندی درای‬
‫سپاهی ز زابل به کابل کشید‬
‫که خورشید گشت از جهان ناپدید‬
‫چو آگاه شد شاه کابلستان‬
‫ازان نامداران زابلستان‬
‫سپاه پراگنده را گرد کرد‬
‫زمین آهنین شد هوا لاژورد‬
‫پذیره ی فرامرز شد با سپاه‬
‫بشد روشنایی ز خورشید و ماه‬
‫سپه را چو روی اندر آمد به روی‬
‫جهان شد پرآواز پرخاشجوی‬
‫ز انبوه پیلان و گرد سپاه‬
‫به بیشه درون شیر گم گرد راه‬
‫برآمد یکی باد و گردی کبود‬
‫زمین ز آسمان هیچ پیدا نبود‬
‫بیامد فرامرز پیش سپاه‬
‫دو دیده نبرداشت از روی شاه‬
‫چو برخاست آواز کوس از دو روی‬
‫بی آرام شد مردم جنگجوی‬
‫فرامرز با خوارمایه سپاه‬
‫بزد خویشتن را بر آن قلبگاه‬
‫ز گرد سواران هوا تار شد‬
‫سپهدار کابل گرفتار شد‬
‫پراگنده شد آن سپاه بزرگ‬
‫دلیران زابل به کردار گرگ‬
‫ز هر سو بریشان کمین ساختند‬
‫پس لشکراندر همی تاختند‬
‫بکشتند چندان ز گردان هند‬
‫هم از بر منش نامداران سند‬
‫که گل شد همی خاک آوردگاه‬
‫پراگنده شد هند و سندی سپاه‬
‫دل از مرز وز خانه برداشتند‬
‫زن و کودک خرد بگذاشتند‬
‫تن مهتر کابلی پر ز خون‬
‫فگنده به صندوق پیل اندرون‬
‫بیاورد لشکر به نخچیرگاه‬
‫به جایی کجا کنده بودند چاه‬
‫همی برد بدخواه را بسته دست‬
‫ز خویشان او نیز چل بت پرست‬
‫ز پشت سپهبد زهی برکشید‬
‫چنان کاستخوان و پی آمد پدید‬
‫ز چاه اندر آویختنش سرنگون‬
‫تنش پر ز خاک و دهن پر ز خون‬
‫چهل خویش او را بر آتش نهاد‬
‫ازان جایگه رفت سوی شغاد‬
‫به کردار کوه آتشی برفروخت‬
‫شغاد و چنار و زمین را بسوخت‬
‫چو لشکر سوی زابلستان کشید‬
‫همه خاک را سوی دستان کشید‬
‫چو روز جفاپیشه کوتاه کرد‬
‫به کابل یکی مهتری شاه کرد‬
‫ازان دودمان کس به کابل نماند‬
‫که منشور تیغ ورا برنخواند‬
‫ز کابل بیامد پر از داغ و دود‬
‫شده روز روشن بروبر کبود‬
‫خروشان همه زابلستان و بست‬
‫یکی را نبد جامه بر تن درست‬
‫به پیش فرامرز باز آمدند‬
‫دریده بر و با گداز آمدند‬
‫به یک سال در سیستان سوک بود‬
‫همه جامه هاشان سیاه و کبود‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*