خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزان روی رستم به ایوان رسید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزان روی رستم به ایوان رسید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

تصمیم زال بر خواستن رهنمایی از سیمرغ

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫وزان روی رستم به ایوان رسید‬
‫مر او را بران گونه دستان بدید‬
‫زواره فرامرز گریان شدند‬
‫ازان خستگیهاش بریان شدند‬
‫ز سربر همی کند رودابه موی‬
‫بر آواز ایشان همی خست روی‬
‫زواره به زودی گشادش میان‬
‫ازو برکشیدند ببر بیان‬
‫هرانکس که دانا بد از کشورش‬
‫نشستند یکسر همه بر درش‬
‫بفرمود تا رخش را پیش اوی‬
‫ببردند و هرکس که بد چاره جوی‬
‫گرانمایه دستان همی کند موی‬
‫بران خستگیها بمالید روی‬
‫همی گفت من زنده با پیر سر‬
‫بدیدم بدین سان گرامی پسر‬
‫بدو گفت رستم کزین غم چه سود‬
‫که این ز آسمان بودنی کار بود‬
‫به پیش است کاری که دشوارتر‬
‫وزو جان من پر ز تیمارتر‬
‫که هرچند من بیش پوزش کنم‬
‫که این شیردل را فروزش کنم‬
‫نجوید همی جز همه ناخوشی‬
‫به گفتار و کردار و گردنکشی‬
‫رسیدم ز هر سو به گرد جهان‬
‫خبر یافتم ز آشکار و نهان‬
‫گرفتم کمربند دیو سپید‬
‫زدم بر زمین همچو یک شاخ بید‬
‫نتابم همی سر ز اسفندیار‬
‫ازان زور و آن بخشش کارزار‬
‫خدنگم ز سندان گذر یافتی‬
‫زبون داشتی گر سپر یافتی‬
‫زدم چند بر گبر اسفندیار‬
‫گراینده دست مرا داشت خوار‬
‫همان تیغ من گر بدیدی پلنگ‬
‫نهان داشتی خویشتن زیر سنگ‬
‫نبرد همی جوشن اندر برش‬
‫نه آن پاره ی پرنیان بر سرش‬
‫سپاسم ز یزدان که شب تیره شد‬
‫دران تیرگی چشم او خیره شد‬
‫به رستم من از چنگ آن اژدها‬
‫ندانم کزین خسته آیم رها‬
‫چه اندیشم اکنون جزین نیست رای‬
‫که فردا بگردانم از رخش پای‬
‫به جایی شوم کو نیاید نشان‬
‫به زابلستان گر کند سرفشان‬
‫سرانجام ازان کار سیر آید او‬
‫اگرچه ز بد سیر دیر آید او‬
‫بدو گفت زال ای پسر گوش دار‬
‫سخن چون به یاد آوری هوش دار‬
‫همه کارهای جهان را در است‬
‫مگر مرگ کانرا دری دیگر است‬
‫یکی چاره دانم من این را گزین‬
‫که سیمرغ را یار خوانم برین‬
‫گر او باشدم زین سخن رهنمای‬
‫بماند به ما کشور و بوم و جای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*