خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم بدر شد ز پرده سرای‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم بدر شد ز پرده سرای‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

اندرز پشوتن به اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو رستم بدر شد ز پرده سرای‬
‫زمانی همی بود بر در به پای‬
‫به کریاس گفت ای سرای امید‬
‫خنک روز کاندر تو بد جمشید‬
‫همایون بدی گاه کاوس کی‬
‫همان روز کیخسرو نیک پی‬
‫در فرهی بر تو اکنون ببست‬
‫که بر تخت تو ناسزایی نشست‬
‫شنید این سخنها یل اسفندیار‬
‫پیاده بیامد بر نامدار‬
‫به رستم چنین گفت کای سرگرای‬
‫چرا تیز گشتی به پرده سرای‬
‫سزد گر برین بوم زابلستان‬
‫نهد دانشی نام غلغلستان‬
‫که مهمان چو سیر آید از میزبان‬
‫به زشتی برد نام پالیزبان‬
‫سراپرده را گفت بد روزگار‬
‫که جمشید را داشتی بر کنار‬
‫همان روز کز بهر کاوس شاه‬
‫بدی پرده و سایه ی بارگاه‬
‫کجا راه یزدان همی بازجست‬
‫همی خواستی اختران را درست‬
‫زمین زو سراسر پرآشوب بود‬
‫پر از خنجر و غارت و چوب بود‬
‫کنون مایه دار تو گشتاسپ است‬
‫به پیش وی اندر چو جاماسپ است‬
‫نشسته به یک دست او زردهشت‬
‫که با زند واست آمدست از بهشت‬
‫به دیگر پشوتن گو نیک مرد‬
‫چشیده ز گیتی بسی گرم و سرد‬
‫به پیش اندرون فرخ اسفندیار‬
‫کزو شاد شد گردش روزگار‬
‫دل نیک مردان بدو زنده شد‬
‫بد از بیم شمشیر او بنده شد‬
‫بیامد بدر پهلوان سوار‬
‫پساندر همی دیدش اسفندیار‬
‫چو برگشت ازو با پشوتن بگفت‬
‫که مردی و گردی نشاید نهفت‬
‫ندیدم بدین گونه اسپ و سوار‬
‫ندانم که چون خیزد از کارزار‬
‫یکی ژنده پیل است بر کوه گنگ‬
‫اگر با سلیح اندر آید به جنگ‬
‫اگر با سلیح نبردی بود‬
‫همانا که آیین مردی بود‬
‫به بالا همی بگذرد فر و زیب‬
‫بترسم که فردا ببیند نشیب‬
‫همی سوزد از مهر فرش دلم‬
‫ز فرمان دادار دل نگسلم‬
‫چو فردا بیاید به آوردگاه‬
‫کنم روز روشن بروبر سیاه‬
‫پشوتن بدو گفت بشنو سخن‬
‫همی گویمت ای برادر مکن‬
‫ترا گفتم و بیش گویم همی‬
‫که از راستی دل نشویم همی‬
‫میازار کس را که آزاد مرد‬
‫سر اندر نیارد به آزار و درد‬
‫بخسب امشب و بامداد پگاه‬
‫برو تا به ایوان او بی سپاه‬
‫بایوان او روز فرخ کنیم‬
‫سخن هرچ گویند پاسخ کنیم‬
‫همه کار نیکوست زو در جهان‬
‫میان کهان و میان مهان‬
‫همی سر نپیچد ز فرمان تو‬
‫دلش راست بینم به پیمان تو‬
‫تو با او چه گویی به کین و به خشم‬
‫بشوی از دلت کین وز خشم چشم‬
‫یکی پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که بر گوشه ی گلستان رست خار‬
‫چنین گفت کز مردم پاکدین‬
‫همانا نزیبد که گوید چنین‬
‫گر ایدونک دستور ایران توی‬
‫دل و گوش و چشم دلیران توی‬
‫همی خوب داری چنین راه را‬
‫خرد را و آزردن شاه را‬
‫همه رنج و تیمار ما باد گشت‬
‫همان دین زردشت بیداد گشت‬
‫که گوید که هر کو ز فرمان شاه‬
‫بپیچد به دوزخ بود جایگاه‬
‫مرا چند گویی گنهکار شو‬
‫ز گفتار گشتاسپ بیزار شو‬
‫تو گویی و من خود چنین کی کنم‬
‫که از رای و فرمان او پی کنم‬
‫گر ایدونک ترسی همی از تنم‬
‫من امروز ترس ترا بشکنم‬
‫کسی بی زمانه به گیتی نمرد‬
‫نمرد آنک نام بزرگی ببرد‬
‫تو فردا ببینی که بر دشت جنگ‬
‫چه کار آورم پیش چنگی پلنگ‬
‫پشوتن بدو گفت کای نامدار‬
‫چنین چند گویی تو از کارزار‬
‫که تا تو رسیدی به تیر و کمان‬
‫نبد بر تو ابلیس را این گمان‬
‫به دل دیو را راه دادی کنون‬
‫همی نشنوی پند این رهنمون‬
‫دلت خیره بینم همی پر ستیز‬
‫کنون هرچ گفتم همه ریزریز‬
‫چگونه کنم ترس را از دلم‬
‫بدین سان کز اندیشه ها بگسلم‬
‫دو جنگی دو شیر و دو مرد دلیر‬
‫چه دانم که پشت که آید به زیر‬
‫ورا نامور هیچ پاسخ نداد‬
‫دلش گشت پر درد و سر پر ز باد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*