خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از رستم اسفندیار این شنید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از رستم اسفندیار این شنید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتار اسفندیار از دلاوری های خود

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو از رستم اسفندیار این شنید‬
‫بخندید و شادان دلش بردمید‬
‫بدو گفت ازین رنج و کردار تو‬
‫شنیدم همه درد و تیمار تو‬
‫کنون کارهایی که من کرده ام‬
‫ز گردنکشان سر برآورده ام‬
‫نخستین کمر بستم از بهر دین‬
‫تهی کردم از بت پرستان زمین‬
‫کس از جنگجویان گیتی ندید‬
‫که از کشتگان خاک شد ناپدید‬
‫نژاد من از تخم گشتاسپست‬
‫که گشتاسپ از تخم لهراسپست‬
‫که لهراسپ بد پور اورند شاه‬
‫که او را بدی از مهان تاج و گاه‬
‫هم اورند از گوهر کیپشین‬
‫که کردی پدر بر پشین آفرین‬
‫پشین بود از تخمه ی کیقباد‬
‫خردمند شاهی دلش پر ز داد‬
‫همی رو چنین تا فریدون شاه‬
‫که شاه جهان بود و زیبای گاه‬
‫همان مادرم دختر قیصرست‬
‫کجا بر سر رومیان افسرست‬
‫همان قیصر از سلم دارد نژاد‬
‫ز تخم فریدون با فر و داد‬
‫همان سلم پور فریدون گرد‬
‫که از خسروان نام شاهی ببرد‬
‫بگویم من و کس نگوید که نیست‬
‫که بی راه بسیار و راه اندکیست‬
‫تو آنی که پیش نیاکان من‬
‫بزرگان بیدار و پاکان من‬
‫پرستنده بودی همی با نیا‬
‫نجویم همی زین سخن کیمیا‬
‫بزرگی ز شاهان من یافتی‬
‫چو در بندگی تیز بشتافتی‬
‫ترا بازگویم همه هرچ هست‬
‫یکی گر دروغست بنمای دست‬
‫که تا شاه گشتاسپ را داد تخت‬
‫میان بسته دارم به مردی و بخت‬
‫هرانکس که رفت از پی دین به چین‬
‫بکردند زان پس برو آفرین‬
‫ازان پس که ما را به گفت گرزم‬
‫ببستم پدر دور کردم ز بزم‬
‫به لهراسپ از بند من بد رسید‬
‫شد از ترک روی زمین ناپدید‬
‫بیاورد جاماسپ آهنگران‬
‫که ما را گشاید ز بند گران‬
‫همان کار آهنگران دیر بود‬
‫مرا دل بر آهنگ شمشیر بود‬
‫دلم تنگ شد بانگشان بر زدم‬
‫تن از دست آهنگران بستدم‬
‫برافراختم سر ز جای نشست‬
‫غل و بند بر هم شکستم به دست‬
‫گریزان شد ارجاسپ از پیش من‬
‫بران سان یکی نامدار انجمن‬
‫به مردی ببستم کمر بر میان‬
‫همی رفتم از پس چو شیر ژیان‬
‫شنیدی که در هفتخوان پیش من‬
‫چه آمد ز شیران و از اهرمن‬
‫به چاره به رویین دژ اندر شدم‬
‫جهانی بران گونه بر هم زدم‬
‫بجستم همه کین ایرانیان‬
‫به خون بزرگان ببستم میان‬
‫به توران و چین آنچ من کرده ام‬
‫همان رنج و سختی که من برده ام‬
‫همانا ندیدست گور از پلنگ‬
‫نه از شست ملاح کام نهنگ‬
‫ز هنگام تور و فریدون گرد‬
‫کس اندر جهان نام این دژ نبرد‬
‫یکی تیره دژ بر سر کوه بود‬
‫که از برتری دور از انبوه بود‬
‫چو رفتم همه بت پرستان بدند‬
‫سراسیمه برسان مستان بدند‬
‫به مردی من آن باره را بستدم‬
‫بتان را همه بر زمین بر زدم‬
‫برافراختم آتش زردهشت‬
‫که با مجمر آورده بود از بهشت‬
‫به پیروزی دادگر یک خدای‬
‫به ایران چنان آمدم باز جای‬
‫که ما را به هر جای دشمن نماند‬
‫به بتخانه ها در برهمن نماند‬
‫به تنها تن خویش جستم نبرد‬
‫به پرخاش تیمار من کس نخورد‬
‫سخنها به ما بر کنون شد دراز‬
‫اگر تشنه ای جام می را فراز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*