خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت رستم که آرام گیر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت رستم که آرام گیر‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پند خشمگینانه رستم به اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بدو گفت رستم که آرام گیر‬
‫چه گویی سخنهای نادلپذیر‬
‫دلت بیش کژی بپالد همی‬
‫روانت ز دیوان ببالد همی‬
‫تو آن گوی کز پادشاهان سزاست‬
‫نگوید سخن پادشا جز که راست‬
‫جهاندار داند که دستان سام‬
‫بزرگست و بادانش و نیک نام‬
‫همان سام پور نریمان بدست‬
‫نریمان گرد از کریمان بدست‬
‫بزرگست و گرشاسپ بودش پدر‬
‫به گیتی بدی خسرو تاجور‬
‫همانا شنیدستی آواز سام‬
‫نبد در زمانه چنو نیک نام‬
‫بکشتش به طوس اندرون اژدها‬
‫که از چنگ او کس نیابد رها‬
‫به دریا نهنگ و به خشکی پلنگ‬
‫ورا کس ندیدی گریزان ز جنگ‬
‫به دریا سر ماهیان برفروخت‬
‫هماندر هوا پر کرگس بسوخت‬
‫همی پیل را درکشیدی به دم‬
‫دل خرم از یاد او شدم دژم‬
‫و دیگر یکی دیو بد بدگمان‬
‫تنش بر زمین و سرش به آسمان‬
‫که دریای چین تا میانش بدی‬
‫ز تابیدن خور زیانش بدی‬
‫همی ماهی از آب برداشتی‬
‫سر از گنبد ماه بگذاشتی‬
‫به خورشید ماهیش بریان شدی‬
‫ازو چرخ گردنده گریان نشدی‬
‫دو پتیاره زین گونه پیچان شدند‬
‫ز تیغ یلی هر دو بیجان شدند‬
‫همان مادرم دخت مهراب بود‬
‫بدو کشور هند شاداب بود‬
‫که ضحاک بودیش پنجم پدر‬
‫ز شاهان گیتی برآورده سر‬
‫نژادی ازین نامورتر کراست‬
‫خردمند گردن نپیچد ز راست‬
‫دگر آنک اندر جهان سربسر‬
‫یلان را ز من جست باید هنر‬
‫همان عهد کاوس دارم نخست‬
‫که بر من بهانه نیارند جست‬
‫همان عهد کیخسرو دادگر‬
‫که چون او نبست از کیان کس کمر‬
‫زمین را سراسر همه گشته ام‬
‫بسی شاه بیدادگر کشته ام‬
‫چو من برگذشتم ز جیحون بر آب‬
‫ز توران به چین آمد افراسیاب‬
‫ز کاوس در جنگ هاماوران‬
‫به تنها برفتم به مازندران‬
‫نه ارژنگ ماندم نه دیو سپید‬
‫نه سنجه نه اولاد غندی نه بید‬
‫همی از پی شاه فرزند را‬
‫بکشتم دلیر خردمند را‬
‫که گردی چو سهراب هرگز نبود‬
‫به زور و به مردی و رزم آزمود‬
‫ز پانصد همانا فزونست سال‬
‫که تا من جدا گشتم از پشت زال‬
‫همی پهلوان بودم اندر جهان‬
‫یکی بود با آشکارم نهان‬
‫به سام فریدون فرخ نژاد‬
‫که تاج بزرگی به سر بر نهاد‬
‫ز تخت اندرآورد ضحاک را‬
‫سپرد آن سر و تاج او خاک را‬
‫دگر سام کو بود ما را نیا‬
‫ببرد از جهان دانش و کیمیا‬
‫سه دیگر که چون من ببستم کمر‬
‫تن آسان شد اندر جهان تاجور‬
‫بران خرمی روز هرگز نبود‬
‫پی مرد بی راه بر دز نبود‬
‫که من بودم اندر جهان کامران‬
‫مرا بود شمشیر و گرز گران‬
‫بدان گفتم این تا بدانی همه‬
‫تو شاهی و گردنکشان چون رمه‬
‫تو اندر زمانه رسیده نوی‬
‫اگر چند با فر کیخسروی‬
‫تن خویش بینی همی در جهان‬
‫نهای آگه از کارهای نهان‬
‫چو بسیار شد گفتها میخوریم‬
‫به می جان اندیشه را بشکریم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*