خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین گفت با رستم اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین گفت با رستم اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتارتحقیر آمیز اسفندیار در مورد زال

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چنین گفت با رستم اسفندیار‬
‫که این نیک دل مهتر نامدار‬
‫من ایدون شنیدستم از بخردان‬
‫بزرگان و بیداردل موبدان‬
‫ازان برگذشته نیاکان تو‬
‫سرافراز و دیندار و پاکان تو‬
‫که دستان بدگوهر دیوزاد‬
‫به گیتی فزونی ندارد نژاد‬
‫فراوان ز سامش نهان داشتند‬
‫همی رستخیز جهان داشتند‬
‫تنش تیره بد موی و رویش سپید‬
‫چو دیدش دل سام شد ناامید‬
‫بفرمود تا پیش دریا برند‬
‫مگر مرغ و ماهی ورا بشکرند‬
‫بیامد بگسترد سیمرغ پر‬
‫ندید اندرو هیچ آیین و فر‬
‫ببردش به جایی که بودش کنام‬
‫ز دستان مر او را خورش بود کام‬
‫اگر چند سیمرغ ناهار بود‬
‫تن زال پیش اندرش خوار بود‬
‫بینداختش پس به پیش کنام‬
‫به دیدار او کس نبد شادکام‬
‫همی خورد افگنده مردار اوی‬
‫ز جامه برهنه تن خوار اوی‬
‫چو افگند سیمرغ بر زال مهر‬
‫برو گشت زین گونه چندی سپهر‬
‫ازان پس که مردار چندی چشید‬
‫برهنه سوی سیستانش کشید‬
‫پذیرفت سامش ز بی بچگی‬
‫ز نادانی و دیوی و غرچگی‬
‫خجسته بزرگان و شاهان من‬
‫نیای من و نیک خواهان من‬
‫ورا برکشیدند و دادند چیز‬
‫فراوان برین سال بگذشت نیز‬
‫یکی سرو بد نابسوده سرش‬
‫چو با شاخ شد رستم آمد برش‬
‫ز مردی و بالا و دیدار اوی‬
‫به گردون برآمد چنین کار اوی‬
‫برین گونه ناپارسایی گرفت‬
‫ببالید و پس پادشاهی گرفت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*