خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشست از بر رخش چون پیل مست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشست از بر رخش چون پیل مست‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

خشم رستم از پذیرفته نشدن دعوتش از سوی اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫نشست از بر رخش چون پیل مست‬
‫یکی گرزه ی گاو پیکر به دست‬
‫بیامد دمان تا به نزدیک آب‬
‫سپه را به دیدار او بد شتاب‬
‫هرانکس که از لشکر او را بدید‬
‫دلش مهر و پیوند او برگزید‬
‫همی گفت هرکس که این نامدار‬
‫نماند به کس جز به سام سوار‬
‫برین کوهه ی زین که آهنست‬
‫همان رخش گویی که آهرمنست‬
‫اگر هم نبردش بود ژنده پیل‬
‫برافشاند از تارک پیل نیل‬
‫کسی مرد ازین سان به گیتی ندید‬
‫نه از نامداران پیشین شنید‬
‫خرد نیست اندر سر شهریار‬
‫که جوید ازین نامور کارزار‬
‫برین سان همی از پی تاج و گاه‬
‫به کشتن دهد نامداری چو ماه‬
‫به پیری سوی گنج یازان ترست‬
‫به مهر و به دیهیم نازان ترست‬
‫همی آمد از دور رستم چو شیر‬
‫به زیر اندرون اژدهای دلیر‬
‫چو آمد به نزدیک اسفندیار‬
‫همانگه پذیره شدش نامدار‬
‫بدو گفت رستم که ای پهلوان‬
‫نوآیین و نوساز و فرخ جوان‬
‫خرامی نیرزید مهمان تو‬
‫چنین بود تا بود پیمان تو‬
‫سخن هرچ گویم همه یاد گیر‬
‫مشو تیز با پیر بر خیره خیر‬
‫همی خویشتن را بزرگ آیدت‬
‫وزین نامداران سترگ آیدت‬
‫همانا به مردی سبک داریم‬
‫به رای و به دانش تنک داریم‬
‫به گیتی چنان دان که رستم منم‬
‫فروزنده ی تخم نیرم منم‬
‫بخاید ز من چنگ دیو سپید‬
‫بسی جاودان را کنم ناامید‬
‫بزرگان که دیدند ببر مرا‬
‫همان رخش غران هژبر مرا‬
‫چو کاموس جنگی چو خاقان چین‬
‫سواران جنگی و مردان کین‬
‫که از پشت زینشان به خم کمند‬
‫ربودم سر و پای کردم به بند‬
‫نگهدار ایران و توران منم‬
‫به هر جای پشت دلیران منم‬
‫ازین خواهش من مشو بدگمان‬
‫مدان خویشتن برتر از آسمان‬
‫من از بهر این فر و اورند تو‬
‫بجویم همی رای و پیوند تو‬
‫نخواهم که چون تو یکی شهریار‬
‫تبه دارد از چنگ من روزگار‬
‫که من سام یل رابخوانم دلیر‬
‫کزو بیشه بگذاشتی نره شیر‬
‫به گیتی منم زو کنون یادگار‬
‫دگر شاهزاده یل اسفندیار‬
‫بسی پهلوان جهان بوده ام‬
‫سخنها ز هر گونه بشنوده ام‬
‫سپاسم ز یزدان که بگذشت سال‬
‫بدیدم یکی شاه فرخ همال‬
‫که کین خواهد از مرد ناپاک دین‬
‫جهانی بروبر کنند آفرین‬
‫توی نامور پرهنر شهریار‬
‫به جنگ اندرون افسر کارزار‬
‫بخندید از رستم اسفندیار‬
‫بدو گفت کای پور سام سوار‬
‫شدی تنگدل چون نیامد خرام‬
‫نجستم همی زین سخن کام و نام‬
‫چنین گرم بد روز و راه دراز‬
‫نکردم ترا رنجه تندی مساز‬
‫همی گفتم از بامداد پگاه‬
‫به پوزش بسازم سوی داد راه‬
‫به دیدار دستان شوم شادمان‬
‫به تو شاد دارم روان یک زمان‬
‫کنون تو بدین رنج برداشتی‬
‫به دشت آمدی خانه بگذاشتی‬
‫به آرام بنشین و بردار جام‬
‫ز تندی و تیزی مبر هیچ نام‬
‫به دست چپ خویش بر جای کرد‬
‫ز رستم همی مجلس آرای کرد‬
‫جهاندیده گفت این نه جای منست‬
‫بجایی نشینم که رای منست‬
‫به بهمن بفرمود کز دست راست‬
‫نشستی بیارای ازان کم سزاست‬
‫چنین گفت با شاهزاده به خشم‬
‫که آیین من بین و بگشای چشم‬
‫هنر بین و این نامور گوهرم‬
‫که از تخمه ی سام کنداورم‬
‫هنر باید از مرد و فر و نژاد‬
‫کفی راد دارد دلی پر ز داد‬
‫سزاوار من گر ترا نیست جای‬
‫مرا هست پیروزی و هوش و رای‬
‫ازان پس بفرمود فرزند شاه‬
‫که کرسی زرین نهد پیش گاه‬
‫بدان تا گو نامور پهلوان‬
‫نشیند بر شهریار جوان‬
‫بیامد بران کرسی زر نشست‬
‫پر از خشم بویا ترنجی بدست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*