خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم برفت از لب هیرمند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم برفت از لب هیرمند‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتگوی اسفندیار با پشوتن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو رستم برفت از لب هیرمند‬
‫پراندیشه شد نامدار بلند‬
‫پشوتن که بد شاه را رهنمای‬
‫بیامد همانگه به پرده سرای‬
‫چنین گفت با او یل اسفندیار‬
‫که کاری گرفتیم دشخوار خوار‬
‫به ایوان رستم مرا کار نیست‬
‫ورا نزد من نیز دیدار نیست‬
‫همان گر نیاید نخوانمش نیز‬
‫گر از ما یکی را برآید قفیز‬
‫دل زنده از کشته بریان شود‬
‫سر از آشناییش گریان شود‬
‫پشوتن بدو گفت کای نامدار‬
‫برادر که یابد چو اسفندیار‬
‫به یزدان که دیدم شما را نخست‬
‫که یک نامور با دگر کین نجست‬
‫دلم گشت زان کار چون نوبهار‬
‫هم از رستم و هم ز اسفندیار‬
‫چو در کارتان باز کردم نگاه‬
‫ببندد همی بر خرد دیو راه‬
‫تو آگاهی از کار دین و خرد‬
‫روانت همیشه خرد پرورد‬
‫بپرهیز و با جان ستیزه مکن‬
‫نیوشنده باش از برادر سخن‬
‫شنیدم همه هرچ رستم بگفت‬
‫بزرگیش با مردمی بود جفت‬
‫نساید دو پای ورا بند تو‬
‫نیاید سبک سوی پیوند تو‬
‫سوار جهان پور دستان سام‬
‫به بازی سراندر نیارد به دام‬
‫چنو پهلوانی ز گردنکشان‬
‫ندادست دانا به گیتی نشان‬
‫چگونه توان کرد پایش به بند‬
‫مگوی آنکه هرگز نیاید پسند‬
‫سخنهای ناخوب و نادلپذیر‬
‫سزد گر نگوید یل شیرگیر‬
‫بترسم که این کار گردد دراز‬
‫به زشتی میان دو گردن فراز‬
‫بزرگی و از شاه داناتری‬
‫به مردی و گردی تواناتری‬
‫یکی بزم جوید یکی رزم و کین‬
‫نگه کن که تا کیست با آفرین‬
‫چنین داد پاسخ ورا نامدار‬
‫که گر من بپیچم سر از شهریار‬
‫بدین گیتی اندر نکوهش بود‬
‫همان پیش یزدان پژوهش بود‬
‫دو گیتی به رستم نخواهم فروخت‬
‫کسی چشم دین را به سوزن ندوخت‬
‫بدو گفت هر چیز کامد ز پند‬
‫تن پاک و جان ترا سودمند‬
‫همه گفتم اکنون بهی برگزین‬
‫دل شهریاران نیازد به کین‬
‫سپهبد ز خوالیگران خواست خوان‬
‫کسی را نفرمود کو را بخوان‬
‫چو نان خورده شد جام می برگرفت‬
‫ز رویین دژ آنگه سخن درگرفت‬
‫ازان مردی خود همی یاد کرد‬
‫به یاد شهنشاه جامی بخورد‬
‫همی بود رستم به ایوان خویش‬
‫ز خوردن نگه داشت پیمان خویش‬
‫چو چندی برآمد نیامد کسی‬
‫نگه کرد رستم به ره بر بسی‬
‫چو هنگام نان خوردن اندر گذشت‬
‫ز مغز دلیر آب برتر گذشت‬
‫بخندید و گفت ای برادر تو خوان‬
‫بیارای و آزادگان را بخوان‬
‫گرینست آیین اسفندیار‬
‫تو آیین این نامدار یاددار‬
‫بفرمود تا رخش را زین کنند‬
‫همان زین به آرایش چین کنند‬
‫شوم باز گویم به اسفندیار‬
‫کجا کار ما را گرفتست خوار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*