خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز رستم چو بشنید بهمن سخن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز رستم چو بشنید بهمن سخن‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بازگشت بهمن به پیش اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ز رستم چو بشنید بهمن سخن‬
‫روان گشت با موبد پاکتن‬
‫تهمتن زمانی به ره در بماند‬
‫زواره فرامرز را پیش خواند‬
‫کز ایدر به نزدیک دستان شوید‬
‫به نزد مه کابلستان شوید‬
‫بگویید کاسفندیار آمدست‬
‫جهان را یکی خواستار آمدست‬
‫به ایوانها تخت زرین نهید‬
‫برو جامه ی خسرو آیین نهید‬
‫چنان هم که هنگام کاوس شاه‬
‫ازان نیز پرمایه تر پایگاه‬
‫بسازید چیزی که باید خورش‬
‫خورشهای خوب از پی پرورش‬
‫که نزدیک ما پور شاه آمدست‬
‫پر از کینه و رزمخواه آمدست‬
‫گوی نامدارست و شاهی دلیر‬
‫نیندیشد از جنگ یک دشت شیر‬
‫شوم پیش او گر پذیرد نوید‬
‫به نیکی بود هرکسی را امید‬
‫اگر نیکویی بینم اندر سرش‬
‫ز یاقوت و زر آورم افسرش‬
‫ندارم ازو گنج و گوهر دریغ‬
‫نه برگستوان و نه گوپال و تیغ‬
‫وگر بازگرداندم ناامید‬
‫نباشد مرا روز با او سپید‬
‫تو دانی که آن تابداده کمند‬
‫سر ژنده پیل اندر آرد به بند‬
‫زواره بدو گفت مندیش ازین‬
‫نجوید کسی رزم کش نیست کین‬
‫ندانم به گیتی چو اسفندیار‬
‫برای و به مردی یکی نامدار‬
‫نیاید ز مرد خرد کار بد‬
‫ندید او ز ما هیچ کردار بد‬
‫زواره بیامد به نزدیک زال‬
‫وزان روی رستم برافراخت یال‬
‫بیامد دمان تا لب هیرمند‬
‫سرش تیز گشته ز بیم گزند‬
‫عنان را گران کرد بر پیش رود‬
‫همی بود تا بهمن آرد درود‬
‫چو بهمن بیامد به پرده سرای‬
‫همی بود پیش پدر بر به پای‬
‫بپرسید ازو فرخ اسفندیار‬
‫که پاسخ چه کرد آن یل نامدار‬
‫چو بشنید بنشست پیش پدر‬
‫بگفت آنچ بشنیده بد در بدر‬
‫نخستین درودش ز رستم بداد‬
‫پسانگاه گفتار او کرد یاد‬
‫همه دیده پیش پدر بازگفت‬
‫همان نیز نادیده اندر نهفت‬
‫بدو گفت چون رستم پیلتن‬
‫ندیده بود کس بهر انجمن‬
‫دل شیر دارد تن ژنده پیل‬
‫نهنگان برآرد ز دریای نیل‬
‫بیامد کنون تا لب هیرمند‬
‫ابی جوشن و خود و گرز و کمند‬
‫به دیدار شاه آمدستش نیاز‬
‫ندانم چه دارد همی با تو راز‬
‫ز بهمن برآشفت اسفندیار‬
‫ورا بر سر انجمن کرد خوار‬
‫بدو گفت کز مردم سرفراز‬
‫نزیبد که با زن نشیند به راز‬
‫وگر کودکان را بکاری بزرگ‬‬‬
‫فرستی نباشد دلیر و سترگ‬
‫تو گردنکشان را کجا دیده ای‬
‫که آواز روباه بشنیده ای‬
‫که رستم همی پیل جنگی کنی‬
‫دل نامور انجمن بشکنی‬
‫چنین گفت پس با پشوتن به راز‬
‫که این شیر رزم آور جنگ ساز‬
‫جوانی همی سازد از خویشتن‬
‫ز سالش همانا نیامد شکن‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*