خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کتایون چو بشنید شد پر ز خشم‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کتایون چو بشنید شد پر ز خشم‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست کتایون از اسفندیار برای نرفتن به مقابل رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫کتایون چو بشنید شد پر ز خشم‬
‫به پیش پسر شد پر از آب چشم‬
‫چنین گفت با فرخ اسنفدیار‬
‫که ای از کیان جهان یادگار‬
‫ز بهمن شنیدم که از گلستان‬
‫همی رفت خواهی به زابلستان‬
‫ببندی همی رستم زال را‬
‫خداوند شمشیر و گوپال را‬
‫ز گیتی همی پند مادر نیوش‬
‫به بد تیز مشتاب و چندین مکوش‬
‫سواری که باشد به نیروی پیل‬
‫ز خون رانداندر زمین جوی نیل‬
‫بدرد جگرگاه دیو سپید‬
‫ز شمشیر او گم کند راه شید‬
‫همان ماه هاماوران را بکشت‬
‫نیارست گفتن کس او را درشت‬
‫همانا چو سهراب دیگر سوار‬
‫نبودست جنگی گه کارزار‬
‫به چنگ پدر در به هنگام جنگ‬
‫به آوردگه کشته شد بی درنگ‬
‫به کین سیاوش ز افراسیاب‬
‫ز خون کرد گیتی چو دریای آب‬
‫که نفرین برین تخت و این تاج باد‬
‫برین کشتن و شور و تاراج باد‬
‫مده از پی تاج سر را به باد‬
‫که با تاج شاهی ز مادر نزاد‬
‫پدر پیر سر گشت و برنا توی‬
‫به زور و به مردی توانا توی‬
‫سپه یکسره بر تو دارند چشم‬
‫میفگن تن اندر بلایی به خشم‬
‫جز از سیستان در جهان جای هست‬
‫دلیری مکن تیز منمای دست‬
‫مرا خاکسار دو گیتی مکن‬
‫ازین مهربان مام بشنو سخن‬
‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که ای مهربان این سخن یاددار‬
‫همانست رستم که دانی همی‬
‫هنرهاش چون زند خوانی همی‬
‫نکوکارتر زو به ایران کسی‬
‫نیابی و گر چند پویی بسی‬
‫چو او را به بستن نباشد روا‬
‫چنین بد نه خوب آید از پادشا‬
‫ولیکن نباید شکستن دلم‬
‫که چون بشکنی دل ز جان بگسلم‬
‫چگونه کشم سر ز فرمان شاه‬
‫چگونه گذارم چنین دستگاه‬
‫مرا گر به زاول سرآید زمان‬
‫بدان سو کشد اخترم بی گمان‬
‫چو رستم بیاید به فرمان من‬
‫ز من نشنود سرد هرگز سخن‬
‫ببارید خون از مژه مادرش‬
‫همه پاک بر کند موی از سرش‬
‫بدو گفت کای زنده پیل ژیان‬
‫همی خوار گیری ز نیرو روان‬
‫نباشی بسنده تو با پیلتن‬
‫از ایدر مرو بی یکی انجمن‬
‫مبر پیش پیل ژیان هوش خویش‬
‫نهاده بدین گونه بر دوش خویش‬
‫اگر زین نشان رای تو رفتنست‬
‫همه کام بدگوهر آهرمنست‬
‫به دوزخ مبر کودکان را به پای‬
‫که دانا بخواند ترا پاک رای‬
‫به مادر چنین گفت پس جنگجوی‬
‫که نابردن کودکان نیست روی‬
‫چو با زن پس پرده باشد جوان‬
‫بماند منش پست و تیره روان‬
‫به هر رزمگه باید او را نگاه‬
‫گذارد بهر زخم گوپال شاه‬
‫مرا لشکری خود نیاید به کار‬
‫جز از خویش و پیوند و چندی سوار‬
‫ز پیش پسر مادر مهربان‬
‫بیامد پر از درد و تیره روان‬
‫همه شب ز مهر پسر مادرش‬
‫ز دیده همی ریخت خون بر برش‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*