خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دبیر جهاندیده را پیش خواند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دبیر جهاندیده را پیش خواند‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

فرستادن نامه توسط اسفندیار به گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫دبیر جهاندیده را پیش خواند‬
‫ازان چاره و چنگ چندی براند‬
‫بر تخت بنشست فرخ دبیر‬
‫قلم خواست و قرطاس و مشک و عبیر‬
‫نخستین که نوک قلم شد سیاه‬
‫گرفت آفرین بر خداوند ماه‬
‫خداوند کیوان و ناهید و هور‬
‫خداوند پیل و خداوند مور‬
‫خداوند پیروزی و فرهی‬
‫خداوند دیهیم و شاهنشهی‬
‫خداوند جان و خداوند رای‬
‫خداوند نیکیده و رهنمای‬
‫ازو جاودان کام گشتاسپ شاد‬
‫به مینو همه یاد لهراسپ باد‬
‫رسیدم به راهی به توران زمین‬
‫که هرگز نخوانم برو آفرین‬
‫اگر برگشایم سراسر سخن‬
‫سر مرد نو گردد از غم کهن‬
‫چه دستور باشد مرا شهریار‬
‫بخوانم برو نامه ی کارزار‬
‫به دیدار او شاد و خرم شوم‬
‫ازین رنج دیرینه بی غم شوم‬
‫وزان چاره هایی که من ساختم‬
‫که تا دل ز کینه بپرداختم‬
‫به رویین دژ ارجاسپ و کهرم نماند‬
‫جز از مویه و درد و ماتم نماند‬
‫کسی را ندادم به جان زینهار‬
‫گیا در بیابان سرآورد بار‬
‫همی مغز مردم خورد شیر و گرگ‬
‫جز از دل نجوید پلنگ سترگ‬
‫فلک روشن از تاج گشتاسپ باد‬
‫زمین گلشن شاه لهراسپ باد‬
‫چو بر نامه بر مهر اسفندیار‬
‫نهادند و جستند چندی سوار‬
‫هیونان کفک افگن و تیزرو‬
‫به ایران فرستاد سالار نو‬
‫بماند از پی پاسخ نامه را‬
‫بکشت آتش مرد بدکامه را‬
‫بسی برنیامد که پاسخ رسید‬
‫یکی نامه بد بند بد را کلید‬
‫سر پاسخ نامه بود از نخست‬
‫که پاینده بادآنک نیکی بجست‬
‫خرد یافته مرد یزدان شناس‬
‫به نیکی ز یزدان شناسد سپاس‬
‫دگر گفت کز دادگر یک خدای‬
‫بخواهیم کو باشدت رهنمای‬
‫درختی بکشتم به باغ بهشت‬
‫کزان بارورتر فریدون نکشت‬
‫برش سرخ یاقوت و زر آمدست‬
‫همه برگ او زیب و فر آمدست‬
‫بماناد تا جاودان این درخت‬
‫ترا باد شادان دل و نیک بخت‬
‫یکی آنک گفتی که کین نیا‬
‫بجستم پر از چاره و کیمیا‬
‫دگر آنک گفتی ز خون ریختن‬
‫به تنها به رزم اندر آویختن‬
‫تن شهریاران گرامی بود‬
‫که از کوشش سخت نامی بود‬
‫نگهدار تن باش و آن خرد‬
‫که جان را به دانش خرد پرورد‬
‫سه دیگر که گفتی به جان زینهار‬
‫ندادم کسی را ز چندان سوار‬
‫همیشه دلت مهربان باد و گرم‬
‫پر از شرم جان لب پر آوای نرم‬
‫مبادا ترا پیشه خون ریختن‬
‫نه بی کینه با مهتر آویختن‬
‫به کین برادرت بی سی و هشت‬
‫از اندازه خون ریختن درگذشت‬
‫و دیگر کزان پیر گشته نیا‬
‫ز دل دور کرده بد و کیمیا‬
‫چو خون ریختندش تو خون ریختی‬
‫چو شیران جنگی برآویختی‬
‫همیشه بدی شاد و به روزگار‬
‫روان را خرد بادت آموزگار‬
‫نیازست ما را به دیدار تو‬
‫بدان پر خرد جان بیدار تو‬
‫چه نامه بخوانی بنه بر نشان‬
‫بدین بارگاه آی با سرکشان‬
‫هیون تگاور ز در بازگشت‬
‫همه شهر ایران پرآواز گشت‬
‫سوار هیونان چو باز آمدند‬
‫به نزد تهمتن فراز آمدند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*