خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : شب آمد یکی آتشی برفروخت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : شب آمد یکی آتشی برفروخت‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

با آتش علامت دادن اسفندیار و حمله سپاه ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫شب آمد یکی آتشی برفروخت‬
‫که تفش همی آسمان را بسوخت‬
‫چو از دیده گه دیده بان بنگرید‬
‫به شب آنش و روز پردود دید‬
‫ز جایی که بد شادمان بازگشت‬
‫تو گفتی که با باد همباز گشت‬
‫چو از راه نزد پشوتن رسید‬
‫بگفت آنچ از آتش و دود دید‬
‫پشوتن چنین گفت کز پیل و شیر‬
‫به تنبل فزونست مرد دلیر‬
‫که چشم بدان از تنش دور باد‬
‫همه روزگاران او سور باد‬
‫بزد نای رویین و رویینه خم‬
‫برآمد ز در ناله ی گاودم‬
‫ز هامون سوی دژ بیامد سپاه‬
‫شد از گرد خورشید تابان سیاه‬
‫همه زیر خفتان و خود اندرون‬
‫همی از جگرشان بجوشید خون‬
‫به دژ چون خبر شد که آمد سپاه‬
‫جهان نیست پیدا ز گرد سیاه‬
‫همه دژ پر از نام اسفندیار‬
‫درخت بلا حنظل آورد بار‬
‫بپوشید ارجاسپ خفتان جنگ‬
‫بمالید بر چنگ بسیار چنگ‬
‫بفرمود تا کهرم شیرگیر‬
‫برد لشکر و کوس و شمشیر وتیر‬
‫به طرخان چنین گفت کای سرفراز‬
‫برو تیز با لشکری رزمساز‬
‫ببر نامدران دژ ده هزار‬
‫همه رزم جویان خنجرگزار‬
‫نگه کن که این جنگجویان کیند‬
‫وزین تاختن ساختن برچیند‬
‫سرافراز طرخان بیامد دوان‬
‫بدین روی دژ با یکی ترجمان‬
‫سپه دید با جوشن و ساز جنگ‬
‫درفشی سیه پیکر او پلنگ‬
‫سپه کش پشوتن به قلب اندرون‬
‫سپاهی همه دست شسته به خون‬
‫به چنگ اندرون گرز اسفندیار‬
‫به زیر اندرون باره ی نامدار‬
‫جز اسفندیار تهم را نماند‬
‫کس او را بجز شاه ایران نخواند‬
‫سپه میسره میمنه برکشید‬
‫چنان شد که کس روز روشن ندید‬
‫ز زخم سنان های الماس گون‬
‫تو گفتی همی بارد از ابر خون‬
‫به جنگ اندر آمد سپاه از دو روی‬
‫هرانکس که بد گرد و پرخاشجوی‬
‫بشد پیش نوش آذر تیغ زن‬
‫همی جست پرخاش زان انجمن‬
‫بیامد سرافراز طرخان برش‬
‫که از تن به خاک اندر آرد سرش‬
‫چو نوش آذر او را به هامون بدید‬
‫بزد دست و تیغ از میان برکشید‬
‫کمرگاه طرخان بدو نیم کرد‬
‫دل کهرم از درد پربیم کرد‬
‫چنان هم بقلب سپه حمله برد‬
‫بزرگش یکی بود با مرد خرد‬
‫برانسان دو لشکر بهم برشکست‬
‫که از تیر بر سرکشان ابر بست‬
‫سرافراز کهرم سوی دژ برفت‬
‫گریزان و لشکر همی راند تفت‬
‫چنین گفت کهرم به پیش پدر‬
‫که ای نامور شاه خورشیدفر‬
‫از ایران سپاهی بیامد بزرگ‬
‫به پیش اندرون نامداری سترگ‬
‫سرافراز اسفندیارست و بس‬
‫بدین دژ نیاید جزو هیچکس‬
‫همان نیزه ی جنگ دارد به چنگ‬
‫که در گنبدان دژ تو دیدی به جنگ‬
‫غمی شد دل ارجاسپ را زان سخن‬
‫که نو شد دگر باره کین کهن‬
‫به ترکان همه گفت بیرون شوید‬
‫ز دژ یکسره سوی هامون شوید‬
‫همه لشکر اندر میان آورید‬
‫خروش هژبر ژیان آورید‬
‫یکی زنده زیشان ممانید نیز‬
‫کسی نام ایشان مخوانید نیز‬
‫همه لشکر از دژ به راه آمدند‬
‫جگر خسته و کینه خواه آمدند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*