خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید تابان ز گنبد بگشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید تابان ز گنبد بگشت‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن دوخواهر اسفندیار به نزد او

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو خورشید تابان ز گنبد بگشت‬
‫خریدار بازار او در گذشت‬
‫دو خواهرش رفتند ز ایوان به کوی‬
‫غریوان و بر کفتها بر سبوی‬
‫به نزدیک اسفندیار آمدند‬
‫دو دیده تر و خاکسار آمدند‬
‫چو اسفندیار آن شگفتی بدید‬
‫دو رخ کرد از خواهران ناپدید‬
‫شد از کار ایشان دلش پر ز بیم‬
‫بپوشید رخ را به زیر گلیم‬
‫برفتند هر دو به نزدیک اوی‬
‫ز خون برنهاده به رخبر دو جوی‬
‫به خواهش گرفتند بیچارگان‬
‫بران نامور مرد بازارگان‬
‫بدو گفت خواهر که ای ساروان‬
‫نخست از کجا راندی کاروان‬
‫که روز و شبان بر تو فرخنده باد‬
‫همه مهتران پیش تو بنده باد‬
‫ز ایران و گشتاسپ و اسفندیار‬
‫چه آگاهی است ای گو نامدار‬
‫بدین سان دو دخت یکی پادشا‬
‫اسیریم در دست ناپارسا‬
‫برهنه سر و پای و دوش آبکش‬
‫پدر شادمان روز و شب خفته خوش‬
‫برهنه دوان بر سر انجمن‬
‫خنک آنک پوشد تنش را کفن‬
‫بگرییم چندی به خونین سرشک‬
‫تو باشی بدین درد ما را پزشک‬
‫گر آگاهیت هست از شهر ما‬
‫برین بوم تریاک شد زهر ما‬
‫یکی بانگ برزد به زیر گلیم‬
‫که لرزان شدند آن دو دختر ز بیم‬
‫که اسفندیار از بنه خود مباد‬
‫نه آن کس به گیتی کزو کرد یاد‬
‫ز گشتاسپ آن مرد بیدادگر‬
‫مبیناد چون او کلاه و کمر‬
‫نبینید کاید فروشنده ام‬
‫ز بهر خور خویش کوشنده ام‬
‫چو آواز بشنید فرخ همای‬
‫بدانست و آمد دلش باز جای‬
‫چو خواهر بدانست آواز اوی‬
‫بپوشید بر خویشتن راز اوی‬
‫چنان داغ دل پیش او در بماند‬
‫سرشک از دو دیده به رخ برفشاند‬
‫همه جامه چاک و دو پایش به خاک‬
‫از ارجاسپ جانش پر از بیم و باک‬
‫بدانست جنگاور پاک رای‬
‫که او را همی بازداند همای‬
‫سبک روی بگشاد و دیده پرآب‬
‫پر از خون دل و چهره چون آفتاب‬
‫ز کار جهان ماند اندر شگفت‬
‫دژم گشت و لب را به دندان گرفت‬
‫بدیشان چنین گفت کاین روز چند‬
‫بدارید هر دو لبان را به بند‬
‫من ایدر نه از بهر جنگ آمدم‬
‫به رنج از پی نام و ننگ آمدم‬
‫کسی را که دختر بود آبکش‬
‫پسر در غم و باب در خواب خوش‬
‫پدر آسمان باد و مادر زمین‬
‫نخوانم برین روزگار آفرین‬
‫پس از کلبه برخاست مرد جوان‬
‫به نزدیک ارجاسپ آمد دوان‬
‫بدو گفت کای شاه فرخنده باش‬
‫جهاندار تا جاودان زنده باش‬
‫یکی ژرف دریا درین راه بود‬
‫که بازارگان زان نه آگاه بود‬
‫ز دریا برآمد یکی کژ باد‬
‫که ملاح گفت آن ندارم به یاد‬
‫به کشتی همه زار و گریان شدیم‬
‫ز جان و تن خویش بریان شدیم‬
‫پذیرفتم از دادگر یک خدای‬
‫که گر یابم از بیم دریا رهای‬
‫یکی بزم سازم به هر کشوری‬
‫که باشد بران کشور اندر سری‬
‫بخواهنده بخشم کم و بیش را‬
‫گرامی کنم مرد درویش را‬
‫کنون شاه ما را گرامی کند‬
‫بدین خواهش امروز نامی کند‬
‫ز لشکر سرافراز گردان که اند‬
‫به نزدیک شاه جهان ارجمند‬
‫چنین ساختستم که مهمان کنم‬
‫وزین خواهش آرایش جان کنم‬
‫چو ارجاسپ بشنید زان شاد شد‬
‫سر مرد نادان پر از باد شد‬
‫بفرمود کانکو گرامی ترست‬
‫وزین لشکر امروز نامی ترست‬
‫به ایوان خراد مهمان شوند‬
‫وگر می بود پاک مستان شوند‬
‫بدو گفت شاها ردا بخردا‬
‫جهاندار و بر موبدان موبدا‬
‫مرا خانه تنگست و کاخ بلند‬
‫برین باره ی دژ شویم ارجمند‬
‫در مهر ماه آمد آتش کنم‬
‫دل نامداران به می خوش کنم‬
‫بدو گفت زان راه روکت هواست‬
‫به کاخ اندرون میزبان پادشاست‬
‫بیامد دمان پهلوان شادکام‬
‫فراوان برآورد هیزم به بام‬
‫بکشتند اسپان و چندی به ره‬
‫کشیدند بر بام دژ یکسره‬
‫ز هیزم که بر باره ی دژ کشید‬
‫شد از دود روی هوا ناپدید‬
‫می آورد چون هرچ بد خورده شد‬
‫گسارنده ی می ورا برده شد‬
‫همه نامدارن رفتند مست‬
‫ز مستی یکی شاخ نرگس به دست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*