خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان پنجم

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان پنجم

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفندیار‬

خوان پنجم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫جهانجوی پیش جهان آفرین‬
‫بمالید چندی رخ اندر زمین‬
‫بران بیشه اندر سراپرده زد‬
‫نهادند خوانی چنانچون سزد‬
‫به دژخیم فرمود پس شهریار‬
‫که آرند بدبخت را بسته خوار‬
‫ببردند پیش یل اسفندیار‬
‫چو دیدار او دید پس شهریار‬
‫سه جام می خسروانیش داد‬
‫ببد گرگسار از می لعل شاد‬
‫بدو گفت کای ترک برگشته بخت‬
‫سر پیر جادو ببین از درخت‬
‫که گفتی که لشکر به دریا برد‬
‫سر خویش را بر ثریا برد‬
‫دگر منزل اکنون چه بینم شگفت‬
‫کزین جادو اندازه باید گرفت‬
‫چنین داد پاسخ ورا گرگسار‬
‫که ای پیل جنگی گه کارزار‬
‫بدین منزلت کار دشوارتر‬
‫گراینده تر باش و بیدارتر‬
‫یکی کوه بینی سراندر هوا‬
‫برو بر یکی مرغ فرمانروا‬
‫که سیمرغ گوید ورا کارجوی‬
‫چو پرنده کوهیست پیکارجوی‬
‫اگر پیل بیند برآرد به ابر‬
‫ز دریا نهنگ و به خشکی هژبر‬
‫نبیند ز برداشتن هیچ رنج‬
‫تو او را چو گرگ و چو جادو مسنج‬
‫دو بچه است با او به بالای او‬
‫همان رای پیوسته با رای او‬
‫چو او بر هوا رفت و گسترد پر‬
‫ندارد زمین هوش و خورشید فر‬
‫اگر بازگردی بود سودمند‬
‫نیازی به سیمرغ و کوه بلند‬
‫ازو در بخندید و گفت ای شگفت‬
‫به پیکان بدوزم من او را دو کفت‬
‫ببرم به شمشیر هندی برش‬
‫به خاک اندر آرم ز بالا سرش‬
‫چو خورشید تابنده بنمود پشت‬
‫دل خاور از پشت او شد درشت‬
‫سر جنگجویان سپه برگرفت‬
‫سخنهای سیمرغ در سر گرفت‬
‫همه شب همی راند با خود گروه‬
‫چو خورشید تابان برآمد ز کوه‬
‫چراغ زمان و زمین تازه کرد‬
‫در و دشت بر دیگر اندازه کرد‬
‫همان اسپ و گردون و صندوق برد‬
‫سپه را به سالار لشکر سپرد‬
‫همی رفت چون باد فرمانروا‬
‫یکی کوه دیدش سراندر هوا‬
‫بران سایه بر اسپ و گردون بداشت‬
‫روان را به اندیشه اندر گماشت‬
‫همی آفرین خواند بر یک خدای‬
‫که گیتی به فرمان او شد به پای‬
‫چو سیمرغ از دور صندوق دید‬
‫پسش لشکر و ناله ی بوق دید‬
‫ز کوه اندر آمد چو ابری سیاه‬
‫نه خورشید بد نیز روشن نه ماه‬
‫بدان بد که گردون بگیرد به چنگ‬
‫بران سان که نخچیر گیرد پلنگ‬
‫بران تیغها زد دو پا و دو پر‬
‫نماند ایچ سیمرغ را زیب و فر‬
‫به چنگ و به منقار چندی تپید‬
‫چو تنگ اندر آمد فرو آرمید‬
‫چو دیدند سیمرغ را بچگان‬
‫خروشان و خون از دو دیده چکان‬
‫چنان بردمیدند ازان جایگاه‬
‫که از سهمشان دیده گم کرد راه‬
‫چو سیمرغ زان تیغها گشت سست‬
‫به خوناب صندوق و گردون بشست‬
‫ز صندوق بیرون شد اسفندیار‬
‫بغرید با آلت کارزار‬
‫زره در بر و تیغ هندی به چنگ‬
‫چه زود آورد مرغ پیش نهنگ‬
‫همی زد برو تیغ تا پاره گشت‬
‫چنان چاره گر مرغ بیچاره گشت‬
‫بیامد به پیش خداوند ماه‬
‫که او داد بر هر ددی دستگاه‬
‫چنین گفت کای داور دادگر‬
‫خداوند پاکی و زور و هنر‬
‫تو بردی پی جاودان را ز جای‬
‫تو بودی بدین نیکیم رهنمای‬
‫همآنگه خروش آمد از کرنای‬
‫پشوتن بیاورد پرده سرای‬
‫سلیح برادر سپاه و پسر‬
‫بزرگان ایران و تاج و کمر‬
‫ازان کشته کس روی هامون ندید‬
‫جر اندام جنگاور و خون ندید‬
‫زمین کوه تا کوه پر پر بود‬
‫ز پرش همه دشت پر فر بود‬
‫بدیدند پر خون تن شاه را‬
‫کجا خیره کردی به رخ ماه را‬
‫همی آفرین خواندندش سران‬
‫سواران جنگی و کنداوران‬
‫شنید آن سخن در زمان گرگسار‬
‫که پیروز شد نامور شهریار‬
‫تنش گشت لرزان و رخساره زرد‬
‫همی رفت پویان و دل پر ز درد‬
‫سراپرده زد شهریار جوان‬
‫به گردش دلیران روشن روان‬
‫زمین را به دیبا بیاراستند‬
‫نشستند بر خوان و می خواستند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*