خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان چهارم

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان چهارم

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفندیار‬

خوان چهارم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫ازان کار پر درد شد گرگسار‬
‫کجا زنده شد مرده اسفندیار‬
‫سراپرده زد بر لب آن شاه‬
‫همه خیمه ها گردش اندر سپاه‬
‫می و رود بر خوان و میخواره خواست‬
‫به یاد جهاندار بر پای خاست‬
‫بفرمود تا داغ دل گرگسار‬
‫بیامد نوان پیش اسفندیار‬
‫می خسروانی سه جامش بداد‬
‫بخندید و زان اژدها کرد یاد‬
‫بدو گفت کای بد تن بی بها‬
‫ببین این دمهنج نر اژدها‬
‫ازین پس به منزل چه پیش آیدم‬
‫کجا رنج و تیمار بیش آیدم‬
‫بدو گفت کای شاه پیروزگر‬
‫همی یابی از اختر نیک بر‬
‫تو فردا چو در منزل آیی فرود‬
‫به پیشت زن جادو آرد درود‬
‫که دیدست زین پیش لشکر بسی‬
‫نکردست پیچان روان از کسی‬
‫چو خواهد بیابان چو دریا کند‬
‫به بالای خورشید پهنا کند‬
‫ورا غول خوانند شاهان به نام‬
‫به روز جوانی مرو پیش دام‬
‫به پیروزی اژدها باز گرد‬
‫نباید که نام اندرآری به گرد‬
‫جهانجوی گفت ای بد شوخ روی‬
‫ز من هرچ بینی تو فردا بگوی‬
‫که من با زن جادوان آن کنم‬
‫که پشت و دل جادوان بشکنم‬
‫به پیروزی دادده یک خدای‬
‫سر جاودان اندر آرم به پای‬
‫چو پیراهن زرد پوشید روز‬
‫سوی باختر گشت گیتی فروز‬
‫سپه برگرفت و بنه بر نهاد‬
‫ز یزدان نیکی دهش کرد یاد‬
‫شب تیره لشکر همی راند شاه‬
‫چو خورشید بفروخت زرین کلاه‬
‫چو یاقوت شد روی برج بره‬
‫بخندید روی زمین یکسره‬
‫سپه را همه بر پشوتن سپرد‬
‫یکی جام زرین پر از می ببرد‬
‫یکی ساخته نیز تنبور خواست‬
‫همی رزم پیش آمدش سور خواست‬
‫یکی بیشه یی دید همچون بهشت‬
‫تو گفتی سپهر اندرو لاله کشت‬
‫ندید از درخت اندرو آفتاب‬
‫به هر جای بر چشمه یی چون گلاب‬
‫فرود آمد از بارگی چون سزید‬
‫ز بیشه لب چشمه یی برگزید‬
‫یکی جام زرین به کف برنهاد‬
‫چو دانست کز می دلش گشت شاد‬
‫همانگاه تنبور را برگرفت‬
‫سراییدن و ناله اندر گرفت‬
‫همی گفت بداختر اسفندیار‬
‫که هرگز نبیند می و میگسار‬
‫نبیند جز از شیر و نر اژدها‬
‫ز چنگ بلاها نیابد رها‬
‫نیابد همی زین جهان بهره یی‬
‫به دیدار فرخ پری چهره یی‬
‫بیابم ز یزدان همی کام دل‬
‫مرا گر دهد چهره ی دلگسل‬
‫به بالا چو سرو و چو خورشید روی‬
‫فروهشته از مشک تا پای موی‬
‫زن جادو آواز اسفندیار‬
‫چو بشنید شد چون گل اندر بهار‬
‫چنین گفت کامد هژبری به دام‬
‫ابا چامه و رود و پر کرده جام‬
‫پر آژنگ رویی بی آیین و زشت‬
‫بدان تیرگی جادویها نوشت‬
‫بسان یکی ترک شد خوب روی‬
‫چو دیبای چینی رخ از مشک موی‬
‫بیامد به نزدیک اسفندیار‬
‫نشست از بر سبزه و جویبار‬
‫جهانجوی چون روی او را بدید‬
‫سرود و می و رود برتر کشید‬
‫چنین گفت کای دادگر یک خدای‬
‫به کوه و بیابان توی رهنمای‬
‫بجستم هماکنون پری چهره یی‬
‫به تن شهره یی زو مرا بهره یی‬
‫بداد آفریننده ی داد و راد‬
‫مرا پاک جام و پرستنده داد‬
‫یکی جام پر باده ی مشک بوی‬
‫بدو داد تا لعل گرددش روی‬
‫یکی نغز پولاد زنجیر داشت‬
‫نهان کرده از جادو آژیر داشت‬
‫به بازوش در بسته بد زردهشت‬
‫بگشتاسپ آورده بود از بهشت‬
‫بدان آهن از جان اسفندیار‬
‫نبردی گمانی به بد روزگار‬
‫بینداخت زنجیر در گردنش‬
‫بران سان که نیرو ببرد از تنش‬
‫زن جادو از خویشتن شیر کرد‬
‫جهانجوی آهنگ شمشیر کرد‬
‫بدو گفت بر من نیاری گزند‬
‫اگر آهنین کوه گردی بلند‬
‫بیارای زان سان که هستی رخت‬
‫به شمشیر یازم کنون پاسخت‬
‫به زنجیر شد گنده پیری تباه‬
‫سر و موی چون برف و رنگی سیاه‬
‫یکی تیز خنجر بزد بر سرش‬
‫مبادا که بینی سرش گر برش‬
‫چو جادو بمرد آسمان تیره گشت‬
‫بران سان که چشم اندران خیره گشت‬
‫یکی باد و گردی برآمد سیاه‬
‫بپوشید دیدار خورشید و ماه‬
‫به بالا برآمد جهانجوی مرد‬
‫چو رعد خروشان یکی نعره کرد‬
‫پشوتن بیامد همی با سپاه‬
‫چنین گفت کای نامبردار شاه‬
‫نه با زخم تو پای دارد نهنگ‬
‫نه ترک و نه جادو نه شیر و پلنگ‬
‫به گیتی بماناد یل سرفراز‬
‫جهان را به مهر تو بادا نیاز‬
‫یکی آتش از تارک گرگسار‬
‫برآمد ز پیکار اسفندیار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*