خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس بیامد به پرده سرای‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس بیامد به پرده سرای‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

خواست گشتاسب از اسفندیار جهت رهایی خواهرانش از بند دشمنان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ازان پس بیامد به پرده سرای‬
‫ز هرگونه انداخت با شاه رای‬
‫ز لهراسپ وز کین فرشیدورد‬
‫ازان نامداران روز نبرد‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای زورمند‬
‫تو شادانی و خواهرانت به بند‬
‫خنک آنک بر کینه گه کشته شد‬
‫نه در چنگ ترکان سرگشته شد‬
‫چو بر تخت بینند ما را نشست‬
‫چه گوید کسی کو بود زیر دست‬
‫بگریم برین ننگ تا زنده ام‬
‫به مغز اندرون آتش افگنده ام‬
‫پذیرفتم از کردگار بلند‬
‫که گر تو به توران شوی بی گزند‬
‫به مردی شوی در دم اژدها‬
‫کنی خواهران را ز ترکان رها‬
‫سپارم ترا تاج شاهنشهی‬
‫همان گنج بی رنج و تخت مهی‬
‫مرا جایگاه پرستش بس است‬
‫نه فرزند من نزد دیگر کس است‬
‫چنین پاسخ آورد اسفندیار‬
‫که بی تو مبیناد کس روزگار‬
‫به پیش پدر من یکی بنده ام‬
‫روان را به فرمانش آگنده ام‬
‫فدای تو دارم تن و جان خویش‬
‫نخواهم سر و تخت و فرمان خویش‬
‫شوم باز خواهم ز ارجاسپ کین‬
‫نمانم بر و بوم توران زمین‬
‫به تخت آورم خواهران را ز بند‬
‫به بخت جهاندار شاه بلند‬
‫برو آفرین کرد گشتاسپ و گفت‬
‫که با تو روان و خرد باد جفت‬
‫برفتنت یزدان پناه تو باد‬
‫به باز آمدن تخت گاه تو باد‬
‫بخواند آن زمان لشگر از هر سوی‬
‫به جایی که بد موبدی گر گوی‬
‫ازیشان گزیده ده و دو هزار‬
‫سواران مرد افگن و کینه دار‬
‫بر ایشان ببخشید گنج درم‬
‫نکرد ایچ کس را به بخشش دژم‬
‫ببخشید گنجی بر اسفندیار‬
‫یکی تاج پر گوهر شاهوار‬
‫خروشی برآمد ز درگاه شاه‬
‫شد از گرد خورشید تابان سیاه‬
‫ز ایوان به دشت آمد اسفندیار‬
‫سپاهی گزید از در کارزار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*