خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : زنی بود گشتاسپ را هوشمند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : زنی بود گشتاسپ را هوشمند‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رسیدن خبر کشته شدن لهراسب به گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫زنی بود گشتاسپ را هوشمند‬
‫خردمند وز بد زبانش به بند‬
‫ز آخر چمان باره یی برنشست‬
‫به کردار ترکان میان را ببست‬
‫از ایران ره سیستان برگرفت‬
‫ازان کارها مانده اندر شگفت‬
‫نخفتی به منزل چو برداشتی‬
‫دو روزه به یک روزه بگذاشتی‬
‫چنین تا به نزدیک گشتاسپ شد‬
‫به آگاهی درد لهراسپ شد‬
‫بدو گفت چندین چرا ماندی‬
‫خود از بخل بامی چرا راندی‬
‫سپاهی ز ترکان بیامد به بلخ‬
‫که شد مردم بلخ را روز تلخ‬
‫همه بلخ پر غارت و کشتن است‬
‫از ایدر ترا روی برگشتن است‬
‫بدو گفت گشتاسپ کین غم چراست‬
‫به یک تاختن درد و ماتم چراست‬
‫چو من با سپاه اندرآیم ز جای‬
‫همه کشور چین ندارند پای‬
‫چنین پاسخ آورد کاین خود مگوی‬
‫که کای بزرگ آمدستت به روی‬
‫شهنشاه لهراسپ را پیش بلخ‬
‫بکشتند و شد بلخ را روز تلخ‬
‫همان دختران را ببردند اسیر‬
‫چنین کار دشوار آسان مگیر‬
‫اگر نیستی جز شکست همای‬
‫خردمند را دل نرفتی ز جای‬
‫وز انجا به نوش آذراندر شدند‬
‫رد و هیربد را بهم برزدند‬
‫ز خونشان فروزنده آذر بمرد‬
‫چنین کار را خوار نتوان شمرد‬
‫دگر دختر شاه به آفرید‬
‫که باد هوا هرگز او را ندید‬
‫به خواری ورا زار برداشتند‬
‫برو یاره و تاج نگذاشتند‬
‫چو بشنید گشتاسپ شد پر ز درد‬
‫ز مژگان ببارید خوناب زرد‬
‫بزرگان ایرانیان را بخواند‬
‫شنیده سخن پیش ایشان براند‬
‫نویسنده ی نامه را خواند شاه‬
‫بینداخت تاج و بپردخت گاه‬
‫سواران پراگنده بر هر سوی‬
‫فرستاد نامه به هر پهلوی‬
‫که یک تن سر از گل مشورید پاک‬
‫مدارید باک از بلند و مغاک‬
‫ببردند نامه به هر کشوری‬
‫کجا بود در پادشاهی سری‬
‫چو آگاه گشتند یکسر سپاه‬
‫برفتند با گرز و رومی کلاه‬
‫همه یکسره پیش شاه آمدند‬
‫بران نامور بارگاه آمدند‬
‫چو گشتاسپ دید آن سپه بر درش‬
‫سواران جنگاور از کشورش‬
‫درم داد وز سیستان برگرفت‬
‫سوی بلخ بامی ره اندر گرفت‬
‫چو بشنید ارجاسپ کامد سپاه‬
‫جهاندار گشتاسپ با تاج و گاه‬
‫ز دریا به دریا سپه گسترید‬
‫که جایی کسی روی هامون ندید‬
‫دو لشکر چو تنگ اندر آمد به گرد‬
‫زمین شد سیاه و هوا لاژورد‬
‫چو هر دو سپه برکشیدند صف‬
‫همه نیزه و تیغ و ژوپین به کف‬
‫ابر میمنه شاه فرشیدورد‬
‫که با شیر درنده جستی نبرد‬
‫ابر میسره گرد بستور بود‬
‫که شاه و گه رزم چون کوه بود‬
‫جهاندار گشتاسپ در قلبگاه‬
‫همی کرد هر سو به لشکر نگاه‬
‫وزان روی کندر ابر میمنه‬
‫بیامد پس پشت او با بنه‬
‫سوی میسره کهرم تیغ زن‬
‫به قلب اندر ارجاسپ با انجمن‬
‫برآمد ز هر دو سپه بانگ کوس‬
‫زمین آهنین شد هوا آبنوس‬
‫تو گفتی که گردون بپرد همی‬
‫زمین از گرانی بدرد همی‬
‫ز آواز اسپان و زخم تبر‬
‫همی کوه خارا برآورد پر‬
‫همه دشت سر بود بی تن به خاک‬
‫سر گرزداران همه چاک چاک‬
‫درفشیدن تیغ و باران تیر‬
‫خروش یلان بود با دار و گیر‬
‫ستاره همی جست راه گریغ‬
‫سپه را همی نامدی جان دریغ‬
‫سر نیزه و گرز خم داده بود‬
‫همه دشت پر کشته افتاده بود‬
‫بسی کوفته زیر باره درون‬
‫کفن سینه ی شیر و تابوت خون‬
‫تن بی سران و سر بی تنان‬
‫سواران چو پیلان کفک افگنان‬
‫پدر را نبد بر پسر جای مهر‬
‫همی گشت زین گونه گردان سپهر‬
‫چو بگذشت زین سان سه روز و سه شب‬
‫ز بس بانگ اسپان و جنگ و جلب‬
‫سراسر چنان گشت آوردگاه‬
‫که از جوش خون لعل شد روی ماه‬
‫ابا کهرم تیغ زن در نبرد‬
‫برآویخت ناگاه فرشیدورد‬
‫ز کهرم مران شاه تن خسته شد‬
‫به جان گرچه از دست او رسته شد‬
‫از ایران سواران پرخاشجوی‬
‫چنان خسته بردند از پیش اوی‬
‫فراوان ز ایرانیان کشته شد‬
‫ز خون یلان کشور آغشته شد‬
‫پسر بود گشتاسپ را سی و هشت‬
‫دلیران کوه و سواران دشت‬
‫بکشتند یکسر بران رزمگاه‬
‫به یکبارگی تیره شد بخت شاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*