خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون زرم ارجاسپ را نو کنیم‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون زرم ارجاسپ را نو کنیم‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ادامه داستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫کنون زرم ارجاسپ را نو کنیم‬
‫به طبع روان باغ بی خو کنیم‬
‫بفرمود تا کهرم تیغ زن‬
‫بود پیش سالار آن انجمن‬
‫که ارجاسپ را بود مهتر پسر‬
‫به خورشید تابان برآورده سر‬
‫بدو گفت بگزین ز لشکر سوار‬
‫ز ترکان شایسته مردی هزار‬
‫از ایدر برو تازیان تا به بلخ‬
‫که از بلخ شد روز ما تار و تلخ‬
‫نگر تا کرا یابی از دشمنان‬
‫از آتش پرستان و آهرمنان‬
‫سرانشان ببر خانهاشان بسوز‬
‫بریشان شب آور به رخشنده روز‬
‫از ایوان گشتاسپ باید که دود‬
‫زبانه برآرد به چرخ کبود‬
‫اگر بند بر پای اسفندیار‬
‫بیابی سرآور برو روزگار‬
‫همآنگه سرش را ز تن بازکن‬
‫وزین روی گیتی پرآواز کن‬
‫همه شهر ایران به کام تو گشت‬
‫تو تیغی و دشمن نیام تو گشت‬
‫من اکنون ز خلخ به اندک زمان‬
‫بیایم دمادم چو باد دمان‬
‫بخوانم سپاه پراگنده را‬
‫برافشانم این گنج آگنده را‬
‫بدو گفت کهرم که فرمان کنم‬
‫ز فرمان تو رامش جان کنم‬
‫چو خورشید تیغ از میان برکشید‬
‫سپاه شب تیره شد ناپدید‬
‫بیاورد کهرم ز توران سپاه‬
‫جهان گشت چون روی زنگی سیاه‬
‫چو آمد بران مرز بگشاد دست‬
‫کسی را که بد پیش آذرپرست‬
‫چو ترکان رسیدند نزدیک بلخ‬
‫گشاده زبان را به گفتار تلخ‬
‫ز کهرم چو لهراسپ آگاه شد‬
‫غمی گشت و با رنج همراه شد‬
‫به یزدان چنین گفت کای کردگار‬
‫توی برتر از گردش روزگار‬
‫توانا و دانا و پاینده ای‬
‫خداوند خورشید تابنده ای‬
‫نگهدار دین و تن و هوش من‬
‫همان نیروی جان وگر توش من‬
‫که من بنده بر دست ایشان تباه‬
‫نگردم توی پشت و فریادخواه‬
‫به بلخ اندرون نامداری نبود‬
‫وزان گرزداران سواری نبود‬
‫بیامد ز بازار مردی هزار‬
‫چنانچون بود از در کارزار‬
‫چو توران سپاه اندر آمد به تنگ‬
‫بپوشید لهراسپ خفتان جنگ‬
‫ز جای پرستش به آوردگاه‬
‫بیامد به سر بر کیانی کلاه‬
‫به پیری بغرید چون پیل مست‬
‫یکی گرزه ی گاو پیکر به دست‬
‫به هر حمله یی جادوی زان سران‬
‫سپردی زمین را به گرز گران‬
‫همی گفت هرکس که این نامدار‬
‫نباشد جز از گرد اسفندیار‬
‫به هر سو که باره برانگیختی‬
‫همی خاک با خون برآمیختی‬
‫هرانکس که آواز او یافتی‬
‫به تنش اندرون زهره بشکافتی‬
‫به ترکان چنین گفت کهرم که چنگ‬
‫میازید با او یکایک به جنگ‬
‫بکوشید و اندر میانش آورید‬
‫خروش هژبر ژیان آورید‬
‫برآمد چکاچاک زخم تبر‬
‫خروش سواران پرخاشخر‬
‫چو لهراسپ اندر میانه بماند‬
‫به بیچارگی نام یزدان بخواند‬
‫ز پیری و از تابش آفتاب‬
‫غمی گشت و بخت اندر آمد به خواب‬
‫جهاندیده از تیر ترکان بخست‬
‫نگونسار شد مرد یزدان پرست‬
‫به خاک اندر آمد سر تاجدار‬
‫برو انجمن شد فراوان سوار‬
‫بکردند چاک آهن بر و جوشنش‬
‫به شمشیر شد پاره پاره تنش‬
‫همی نوسواریش پنداشتند‬
‫چو خود از سر شاه برداشتند‬
‫رخی لعل دیدند و کافور موی‬
‫از آهن سیاه آن بهشتیش روی‬
‫بماندند یکسر ازو در شگفت‬
‫که این پیر شمشیر چون برگرفت‬
‫کزین گونه اسفندیار آمدی‬
‫سپه را برین دشت کار آمدی‬
‫بدین اندکی ما چرا آمدیم‬
‫هیم بی گله در چرا آمدیم‬
‫به ترکان چنین گفت کهرم که کار‬
‫همین بودمان رنج در کارزار‬
‫که این نامور شاه لهراسپ است‬
‫که پورش جهاندار گشتاسپ است‬
‫جهاندار با فر یزدان بود‬
‫همه کار او رزم و میدان بود‬
‫جز این نیز کاین خود پرستنده بود‬
‫دل از تاخ وز تخت برکنده بود‬
‫کنون پشت گشتاسپ زو شد تهی‬
‫بپیچد ز دیهیم شاهنشهی‬
‫از آنجا به بلخ اندر آمد سپاه‬
‫جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه‬
‫نهادند سر سوی آتشکده‬
‫بران کاخ و ایوان زر آژده‬
‫همه زند و استش همی سوختند‬
‫چه پرمایه تر بود برتوختند‬
‫از ایرانیان بود هشتاد مرد‬
‫زبانشان ز یزدان پر از یاد کرد‬
‫همه پیش آتش بکشتندشان‬
‫ره بندگی بر نوشتندشان‬
‫ز خونشان بمرد آتش زرد هشت‬
‫ندانم جزا جایشان جز بهشت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*