خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد بسی روزگاری بدوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد بسی روزگاری بدوی‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آگاهی سالار چین ازبه بند کشیده شدن اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫برآمد بسی روزگاری بدوی‬
‫که خسرو سوی سیستان کرد روی‬
‫که آنجا کند زنده و استا روا‬
‫کند موبدان را بدانجا گوا‬
‫جو آنجا رسید آن گرانمایه شاه‬
‫پذیره شدش پهلوان سپاه‬
‫شه نیمروز آنک رستمش نام‬
‫سوار جهاندیده همتای سام‬
‫ابا پیر دستان که بودش پدر‬
‫ابا مهتران و گزینان در‬
‫به شادی پذیره شدندش به راه‬
‫ازو شادمان گشت فرخنده شاه‬
‫به زاولش بردند مهمان خویش‬
‫همه بنده وار ایستادند پیش‬
‫وزو زند و کشتی بیاموختند‬
‫ببستند و آذر برافروختند‬
‫برآمد برین میهمانی دو سال‬
‫همی خورد گشتاسپ با پور زال‬
‫به هرجا کجا شهریاران بدند‬
‫ازان کار گشتاسپ آگه شدند‬
‫که او مر سو پهلوان را ببست‬
‫تن پیل وارش به آهن بخست‬
‫به زاولستان شد به پیغمبری‬
‫که نفرین کند بر بت آزری‬
‫بگشتند یکسر ز فرمان شاه‬
‫بهم برشکستند پیمان شاه‬
‫چو آگاهی آمد به بهمن که شاه‬
‫ببستست آن شیر را بی گناه‬
‫نبرده گزینان اسفندیار‬
‫ازانجا برفتند تیماردار‬
‫همی داشتند از سپه دست باز‬
‫پس اندر گرفتند راه دراز‬
‫به پیش گو اسفندیار آمدند‬
‫کیان زادگان شیروار آمدند‬
‫پدر را به رامش همی داشتند‬
‫به زندانش تنها بنگذاشتند‬
‫پس آگاهی آمد به سالار چین‬
‫که شاه از گمان اندرآمد به کین‬
‫برآشفت خسرو به اسفندیار‬
‫به زندان و بندش فرستاد خوار‬
‫خود از بلخ زی زابلستان کشید‬
‫بیابان گذارید و سیحون بدید‬
‫به زاول نشستست مهمان زال‬
‫برین روزگاران برآمد دو سال‬
‫به بلخ اندرونست لهراسپ شاه‬
‫نماندست از ایرانیان و سپاه‬
‫مگر هفتصد مرد آتش پرست‬
‫همه پیش آذر برآورده دست‬
‫جز ایشان به بلخ اندرون نیست کس‬
‫از آهنگ داران همینند بس‬
‫مگر پاسبانان کاخ همای‬
‫هلا زود برخیز و چندین مپای‬
‫مهان را همه خواند شاه چگل‬
‫ابر جنگ لهراسپ شان داد دل‬
‫بدانید گفتا که گشتاسپ شاه‬
‫سوی نیمروز او سپردست راه‬
‫به زاول نشستست با لشکرش‬
‫سواری نه اندر همه کشورش‬
‫کنونست هنگام کین خواستن‬
‫بباید بسیچید و آراستن‬
‫پسرش آن گرانمایه اسفندیار‬
‫به بند گران اندرست استوار‬
‫کدامست مردی پژوهنده راز‬
‫که پیماید این ژرف راه دراز‬
‫نراند به راه ایچ و بیره رود‬
‫ز ایران هراسان و آگه رود‬
‫یکی جادوی بود نامش ستوه‬
‫گذارنده راه و نهفته پژوه‬
‫منم گفت آهسته و نامجوی‬
‫چه باید ترا هرچ باید بگوی‬
‫شه چینش گفتا به ایران خرام‬
‫نگهبان آتش ببین تا کدام‬
‫پژوهندهی راز پیمود راه‬
‫به بلخ گزین شد که بد گاه شاه‬
‫ندید اندرون شاه گشتاسپ را‬
‫پرستنده یی دید و لهراسپ را‬
‫بشد همچنان پیش خاقان بگفت‬
‫به رخ پیش او بر زمین را برفت‬
‫چو ارجاسپ آگاه شد شاد گشت‬
‫از اندوه دیرینه آزاد گشت‬
‫سر آن را همه خواند و گفتا روید‬
‫سپاه پراگنده گرد آورید‬
‫برفتند گردان لشکر همه‬
‫به کوه و بیابان و جای رمه‬
‫بدو باز خواندند لشکرش را‬
‫گزیده سواران کشورش را‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*