خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدان روزگار اندر اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدان روزگار اندر اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

احضار اسفندیار توسط گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بدان روزگار اندر اسفندیار‬
‫به دشت اندرون بد ز بهر شکار‬
‫ازان دشت آواز کردش کسی‬
‫که جاماسپ را کرد خسرو گسی‬
‫چو آن بانگ بشنید آمد شگفت‬
‫بپیچید و خندیدن اندر گرفت‬
‫پسر بود او را گزیده چهار‬
‫همه رزمجوی و همه نیزه دار‬
‫یکی نام بهمن دوم مهرنوش‬
‫سیم نام او بد دلافروز طوش‬
‫چهارم بدش نام نوشاذرا‬
‫نهادی کجا گنبد آذرا‬
‫به شاه جهان گفت بهمن پسر‬
‫که تا جاودان سبز بادات سر‬
‫یکی ژرف خنده بخندید شاه‬
‫نیابم همی اندرین هیچ راه‬
‫بدو گفت پورا بدین روزگار‬
‫کس آید مرا از در شهریار‬
‫که آواز بشنیدم از ناگهان‬
‫بترسم که از گفته ی بی رهان‬
‫ز من خسرو آزار دارد همی‬
‫دلش از رهی بار دارد همی‬
‫گرانمایه فرزند گفتا چرا‬
‫چه کردی تو با خسرو کشورا‬
‫سر شهریارانش گفت ای پسر‬
‫ندانم گناهی به جای پدر‬
‫مگر آنک تا دین بیاموختم‬
‫همی در جهان آتش افروختم‬
‫جهان ویژه کردم به برنده تیغ‬
‫چرا داد از من دل شاه میغ‬
‫همانا دل دیو بفریفتست‬
‫که بر کشتن من بیاشیفتست‬
‫همی تا بدین اندرون بود شاه‬
‫پدید آمد از دور گرد سیاه‬
‫چراغ جهان بود دستور شاه‬
‫فرستاده ی شاه زی پور شاه‬
‫چو از دور دیدش ز کهسار گرد‬
‫بدانست کامد فرستاده مرد‬
‫پذیره شدش گرد فرزند شاه‬
‫همی بود تا او بیامد ز راه‬
‫ز باره ی چمنده فرود آمدند‬
‫گو پیر هر دو پیاده شدند‬
‫بپرسید ازو فرخ اسفندیار‬
‫که چونست شاه آن گو نامدار‬
‫خردمند گفتا درستست و شاد‬
‫برش را ببوسید و نامه بداد‬
‫درست از همه کارش آگاه کرد‬
‫که مر شاه را دیو بی راه کرد‬
‫خردمند را گفتش اسفندیار‬
‫چه بینی مرا اندرین روی کار‬
‫گر ایدونک با تو بیایم به در‬
‫نه نیکو کند کار با من پدر‬
‫ور ایدونک نایم به فرمانبری‬
‫برون کرده باشم سر از کهتری‬
‫یکی چاره ساز ای خردمند پیر‬
‫نیابد چنین ماند بر خیره خیر‬
‫خردمند گفت ای شه پهلوان‬
‫به دانندگی پیر و بختت جوان‬
‫تو دانی که خشم پدر بر پسر‬
‫به از جور مهتر پسر بر پدر‬
‫ببایدت رفت چنینست روی‬
‫که هرچ او کند پادشاهست اوی‬
‫برین بر نهادند و گشتند باز‬
‫فرستاده و پور خسرو نیاز‬
‫یکی جای خویش فرود آورید‬
‫به کف بر گرفتند هر دو نبید‬
‫به پیشش همی عود می سوختند‬
‫تو گفتی همی آتش افروختند‬
‫دگر روز بنشست بر تخت خویش‬
‫ز لشکر بیامد فراوان به پیش‬
‫همه لشکرش را به بهمن سپرد‬
‫وزانجا خرامید با چند گرد‬
‫بیامد به درگاه آزاد شاه‬
‫کمر بسته بر نهاده کلاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*