خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کی نامبردار زان روزگار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کی نامبردار زان روزگار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دعوت به ایزدپرستی توسط اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫کی نامبردار زان روزگار‬
‫نشست از بر گاه آن شهریار‬
‫گزینان لشکرش را بار داد‬
‫بزرگان و شاهان مهترنژاد‬
‫ز پیش اندر آمد گو اسفندیار‬
‫به دست اندرون گرزه ی گاوسار‬
‫نهاده به سر بر کیانی کلاه‬
‫به زیر کلاهش همی تافت ماه‬
‫به استاد در پیش او شیرفش‬
‫سرافگنده و دست کرده به کش‬
‫چو شاه جهان روی او را بدید‬
‫ز جان و جهانش به دل برگزید‬
‫بدو گفت شاه ای یل اسفندیار‬
‫همی آرزو بایدت کارزار‬
‫یل تیغ زن گفت فرمان تراست‬
‫که تو شهریاری و گیهان تراست‬
‫کی نامور تاج زرینش داد‬
‫در گنجها را برو برگشاد‬
‫همه کار ایران مر او را سپرد‬
‫که او را بدی پهلوی دستبرد‬
‫درفشان بدو داد و گنج و سپاه‬
‫هنوزت نبد گفت هنگام گاه‬
‫برو گفت و پا را به زین اندر آر‬
‫همه کشورت را به دین اندر آر‬
‫بشد تیغ زن گردکش پور شاه‬
‫بگردید بر کشورش با سپاه‬
‫به روم و به هندوستان برگذشت‬
‫ز دریا و تاریکی اندر گذشت‬
‫شه روم و هندوستان و یمن‬
‫همه نام کردند بر تهمتن‬
‫وزو دین گزارش همی خواستند‬
‫مرین دین به را بیاراستند‬
‫گزارش همی کرد اسفندیار‬
‫به فرمان یزدان همی بست کار‬
‫چو آگاه شدند از نکو دین اوی‬
‫گرفتند آن راه و آیین اوی‬
‫بتان از سر کوه میسوختند‬
‫بجای بت آذر برافروختند‬
‫همه نامه کردند زی شهریار‬
‫که ما دین گرفتیم ز اسفندیار‬
‫ببستیم کشتی و بگرفت باژ‬
‫کنونت نشاید ز ما خاست باژ‬
‫که ما راست گشتیم و ایزدپرست‬
‫کنون زند و استا سوی ما فرست‬
‫چو شه نامه ی شهریاران بخواند‬
‫نشست از برگاه و یاران بخواند‬
‫فرستاد زندی به هر کشوری‬
‫به هر نامداری و هر مهتری‬
‫بفرمود تا نامور پهلوان‬
‫همی گشت هر سو به گرد جهان‬
‫به هرجا که آن شاه بنهاد روی‬
‫بیامد پذیره کسی پیش اوی‬
‫همه کس مر او را به فرمان شدند‬
‫بدان در جهان پاک پنهان شدند‬
‫چو گیتی همه راست شد بر پدرش‬
‫گشاد از میان باز زرین کمرش‬
‫به شادی نشست از بر تخت و گاه‬
‫بیاسود یک چند گه با سپاه‬
‫برادرش را خواند فرشیدورد‬
‫سپاهی برون کرد مردان مرد‬
‫بدو داد و دینار دادش بسی‬
‫خراسان بدو داد و کردش گسی‬
‫چو یک چند گاهی برآمد برین‬
‫جهان ویژه گشت از بد و پاک دین‬
‫فرسته فرستاد سوی پدر‬
‫که ای نامور شاه پیروزگر‬
‫جهان ویژه کردنم به دین خدای‬
‫به کشور برافگنده سایه ی همای‬
‫کسی را بنیز از کسی بیم نه‬
‫به گیتی کسی بیزر و سیم نه‬
‫فروزندهی گیتی بسان بهشت‬
‫جهان گشته آباد و هر جای کشت‬
‫سواران جهان را همی داشتند‬
‫چو برزیگران تخم می کاشتند‬
‫بدین سان ببوده سراسر جهان‬
‫به گیتی شده گم بد بدگمان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*