خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کی نامبردار فرخنده شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کی نامبردار فرخنده شاه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بازگشت پیروزمندانه سپاهیان ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫کی نامبردار فرخنده شاه‬
‫سوی گاه باز آمد از رزمگاه‬
‫به بستور گفتا که فردا پکاه‬
‫سوی کشور نامور کش سپاه‬
‫بیامد سپهبد هم از بامداد‬
‫بزد کوس و لشکر بنه برنهاد‬
‫به ایران زمین باز کردند روی‬
‫همه خیره دل گشته و جنگجوی‬
‫همه خستگان را ببردند نیز‬
‫نماندند از خواسته نیز چیز‬
‫به ایران زمین باز بردندشان‬
‫به دانا پزشکان سپردندشان‬
‫چو شاه جهان باز شد بازجای‬
‫به پور مهین داد فرخ همای‬
‫سپه را به بستور فرخنده داد‬
‫عجم را چنین بود آیین و داد‬
‫بدادش از آزادگان ده هزار‬
‫سواران جنگی و نیزه گزار‬
‫بفرمود و گفت ای گو رزمسار‬
‫یکی بر پی شاه توران بتاز‬
‫به ایتاش و خلج ستان برگذر‬
‫بکش هرک یابی به کین پدر‬
‫ز هرچیز بایست بردش به کار‬
‫بدادش همه بی مر و بی شمار‬
‫هم آنگاه بستور برد آن سپاه‬
‫و شاه جهان از بر تخت و گاه‬
‫نشست و کیی تاج بر سر نهاد‬
‫سپه را همه یکسره بار داد‬
‫در گنج بگشاد وز خواسته‬
‫سپه را همه کرد آراسته‬
‫سران را همه شهرها داد نیز‬
‫سکی را نماند ایچ ناداده چیز‬
‫کرا پادشاهی سزا بد بداد‬
‫کرا پایه بایست پایه نهاد‬
‫چو اندر خور کارشان داد ساز‬
‫سوی خانهاشان فرستاد باز‬
‫خرامید بر گاه و باره ببست‬
‫به کاخ شهنشاهی اندر نشست‬
‫بفرمود تا آذر افروختند‬
‫برو عود و عنبر همی سوختند‬
‫زمینش بکردند از زر پاک‬
‫همه هیزمش عود و عنبرش خاک‬
‫همه کاخ را کار اندام کرد‬
‫پسش خان گشتاسپیان نام کرد‬
‫بفرمود تا بر در گنبدش‬
‫بدادند جاماسپ را موبدش‬
‫سوی مرزدارانش نامه نوشت‬
‫که ما را خداوند یافه نهشت‬
‫شبان شده تیرهمان روز کرد‬
‫کیان را به هر جای پیروز کرد‬
‫به نفرین شد ارجاسپ ناآفرین‬
‫چنین است کار جهان آفرین‬
‫چو پیروزی شاهتان بشنوید‬
‫گزیتی به آذر پرستان دهید‬
‫چو آگاه شد قیصر آن شاه روم‬
‫که فرخ شد آن شاه و ارجاسپ شوم‬
‫فرسته فرستاد با خواسته‬
‫غلامان و اسپان آراسته‬
‫شه بتپرستان و رایان هند‬
‫گزیتش بدادند شاهان سند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*