خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

تسلیم شدن سپاهیان ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت‬
‫همی آید از هر سوی تیغ تفت‬
‫همه سرکشانشان پیاده شدند‬
‫به پیش گو اسفندیار آمدند‬
‫کمانچای چاچی بینداختند‬
‫قبای نبردی برون آختند‬
‫به زاریش گفتند گر شهریار‬
‫دهد بندگان را به جان زینهار‬
‫بدین اندر آییم و خواهش کنیم‬
‫همه آذران را نیایش کنیم‬
‫ازیشان چو بشنید اسفندیار‬
‫به جان و به تن دادشان زینهار‬
‫بران لشگر گشن آواز داد‬
‫گو نامبردار فرخ نژاد‬
‫که این نامداران ایرانیان‬
‫بگردید زین لشکر چینیان‬
‫کنون کاین سپاه عدو گشت پست‬
‫ازین سهم و کشتن بدارید دست‬
‫که بس زاروارند و بیچاره وار‬
‫دهدی این سگان را به جان زینهار‬
‫بدارید دست از گرفتن کنون‬
‫مبندید کس را مریزید خون‬
‫متازید و این کشتگان مسپرید‬
‫بگردید و این خستگان بشمرید‬
‫مگیریدشان بهر جان زریر‬
‫بر اسپان جنگی مپایید دیر‬
‫چو لشکر شنیدند آواز اوی‬
‫شدند از بر خستگان بارزوی‬
‫به لشکرگه خود فرود آمدند‬
‫به پیروز گشتن تبیره زدند‬
‫همه شب نخفتند زان خرمی‬
‫که پیروزی بودشان رستمی‬
‫چو اندر شکست آن شب تیره گون‬
‫به دشت و بیابان فرو خورد خون‬
‫کی نامور با سران سپاه‬
‫بیامد به دیدار آن رزمگاه‬
‫همی گرد آن کشتگان بر بگشت‬
‫کرا دید بگریست و اندر گذشت‬
‫برادرش را دید کشته به زار‬
‫به آوردگاهی برافگنده خوار‬
‫چو او را چنان زار و کشته بدید‬
‫همه جامه ی خسروی بردرید‬
‫فرود آمد از شولک خوب رنگ‬
‫به ریش خود اندر زده هر دو چنگ‬
‫همی گفت کی شاه گردان بلخ‬
‫همه زندگانی ما کرده تلخ‬
‫دریغا سوارا شها خسروا‬
‫نبرده دلیرا گزیده گوا‬
‫ستون منا پرده ی کشورا‬
‫چراغ جهان افشر لشکرا‬
‫فرود آمد و برگرفتش ز خاک‬
‫به دست خودش روی بسترد پاک‬
‫به تابوت زرینش اندر نهاد‬
‫تو گفتی زریر از بنه خود نزاد‬
‫کیان زادگان و جوانان خویش‬
‫به تابوتها در نهادند پیش‬
‫بفرمود تا کشتگان بشمرند‬
‫کسی را که خستست بیرون برند‬
‫بگردید بر گرد آن رزمگاه‬
‫به کوه و بیابان و بر دشت و راه‬
‫از ایرانیان کشته بد سی هزار‬
‫ازان هفتصد سرکش و نامدار‬
‫هزار چل از نامور خسته بود‬
‫که از پای پیلان به در جسته بود‬
‫وزان دیگران کشته بد صد هزار‬
‫هزار و صد و شست و سه نامدار‬
‫ز خسته بدی سه هزار و دویست‬
‫برین جای بر تا توانی مه ایست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*