خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : برف و بوستان‬

سروده ای از پروین اعتصامی : برف و بوستان‬

پروین اعتصامی 2

 

برف و بوستان‬

*

‫‫

‫به ماه دی، گلستان گفت با برف‬
‫که ما را چند حیران میگذاری‬
‫بسی باریده ای بر گلشن و راغ‬
‫چه خواهد بود گر زین پس نباری‬
‫بسی گلبن، کفن پوشید از تو‬
‫بسی کردی بخوبان سوگواری‬
‫شکستی هر چه را، دیگر نپیوست‬
‫زدی هر زخم، گشت آن زخم کاری‬
‫هزاران غنچه نشکفته بردی‬
‫نوید برگ سبزی هم نیاری‬
‫چو گستردی بساط دشمنی را‬
‫هزاران دوست را کردی فراری‬
‫بگفت ای دوست، مهر از کینه بشناس‬
‫ز ما ناید بجز تیمارخواری‬
‫هزاران راز بود اندر دل خاک‬ ‫
چه کردستیم ما جز رازداری‬
‫بهر بی توشه ساز و برگ دادم‬
‫نکردم هیچگه ناسازگاری‬
‫بهار از دکه ی من حله گیرد‬
‫شکوفه باشد از من یادگاری‬
‫من آموزم درختان کهن را‬
‫گهی سرسبزی و گه میوه داری‬
‫مرا هر سال، گردون میفرستد‬
‫به گلزار از پی آموزگاری‬
‫چمن یکسر نگارستان شد از من‬
‫چرا نقش بد از من مینگاری‬
‫به گل گفتم رموز دلفریبی‬
‫به بلبل، داستان دوستاری‬
‫ز من، گلهای نوروزی شب و روز‬
‫فرا گیرند درس کامکاری‬
‫چو من گنجور باغ و بوستانم‬
‫درین گنجینه داری هر چه داری‬
‫مرا با خود ودیعت هاست پنهان‬
‫ز دوران بدین بی اعتباری‬
‫هزاران گنج را گشتم نگهبان‬
‫بدین بی پائی و ناپایداری‬
‫دل و دامن نیالودم به پستی‬ ‫
بری بودم ز ننگ بد شعاری‬
‫سپیدم زان سبب کردن در بر‬
‫که باشد جامه ی پرهیزکاری‬
‫قضا بس کار بشمرد و بمن داد‬
‫هزاران کار کردم گر شماری‬
‫برای خواب سرو و لاله و گل‬ ‫
چه شبها کردهام شب زندهداری‬
‫به خیری گفتم اندر وقت سرما‬ ‫
که میل خواب داری؟ گفت آری‬
‫به بلبل گفتم اندر لانه بنشین‬
‫که ایمن باشی از باز شکاری‬
‫چو نسرین اوفتاد از پای، گفتم‬ ‫
که باید صبر کرد و بردباری‬
‫شکستم لاله را ساغر، که دیگر‬
‫ننوشد می بوقت هوشیاری‬
‫فشردم نرگس مخمور را گوش‬ ‫
که تا بیرون کند از سر خماری‬
‫چو سوسن خسته شد گفتم چه خواهی‬
‫بگفت ار راست باید گفت، یاری‬
‫ز برف آماده گشت آب گوارا‬
‫گوارائی رسد زین ناگواری‬
‫بهار از سردی من یافت گرمی‬ ‫
منش دادم کلاه شهریاری‬
‫نه گندم داشت برزیگر، نه خرمن‬ ‫
نمیکردیم گر ما پرده داری‬
‫اگر یکسال گردد خشکسالی‬
‫زبونی باشد و بد روزگاری‬
‫از این پس، باغبان آید به گلشن‬
‫مرا بگذشت وقت آبیاری‬
‫روان آید به جسم، این مردگان را‬ ‫
ز باران و ز باد نو بهاری‬
‫درختان، برگ و گل آرند یکسر‬
‫بدل بر فربهی گردد نزاری‬
‫بچهر سرخ گل، روشن کنی چشم‬ ‫
نه بیهوده است این چشم انتظاری‬
‫نثارم گل، ره آوردم بهار است‬ ‫
ره آورد مرا هرگز نیاری‬
‫عروس هستی از من یافت زیور‬
‫تو اکنون از منش کن خواستگاری‬
‫خبر ده بر خداوندان نعمت‬
‫که ما کردیم این خدمتگذاری‬

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*