خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بازآورید آن گرانمایه کین‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بازآورید آن گرانمایه کین‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

لشکر شکنی اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو بازآورید آن گرانمایه کین‬
‫بر اسپ زریری برافگند زین‬
‫خرامید تازان به آوردگاه‬
‫به سه بهره کرد آن کیانی سپاه‬
‫ازان سه یکی را به بستور داد‬
‫دگر آن سپهدار فرخ نژاد‬
‫دگر بهره را بر برادر سپرد‬
‫بزرگان ایران و مردان گرد‬
‫سیم بهره را سوی خود بازداشت‬
‫که چون ابر غرنده آواز داشت‬
‫چو بستور فرخنده و پاک تن‬
‫دگر فرش آورد شمشیر زن‬
‫بهم ایستادند از پیش اوی‬
‫که لشکر شکستن بدی کیش اوی‬
‫همیدون ببستند پیمان برین‬
‫که گر تیغ دشمن بدرد زمین‬
‫نگردیم یک تن ازین جنگ باز‬
‫نداریم زین بدکنان چنگ باز‬
‫بر اسپان بکردند تنگ استوار‬
‫برفتند یکدل سوی کارزار‬
‫چو ایشان فگندند اسپ از میان‬
‫گوان و جوانان ایرانیان‬
‫همه یکسر از جای برخاستند‬
‫جهان را به جوشن بیاراستند‬
‫ازیشان بکشتند چندان سپاه‬
‫کزان تنگ شد جای آوردگاه‬
‫چنان خون همی رفت بر کوه و دشت‬
‫کزان آسیاها به خون بربگشت‬
‫چو ارجاسپ آن دید کامدش پیش‬
‫ابا نامداران و مردان خویش‬
‫گو گردکش نیزه اندر نهاد‬
‫بران گردگیران یبغو نژاد‬
‫همی دوختشان سینه ها باز پشت‬
‫چنان تا همه سرکشان را بکشت‬
‫چو دانست خاقان که ماندند بس‬
‫نیارد شدن پیش او هیچکس‬
‫سپه جنب جنبان شد و کار گشت‬
‫همی بود تا روز اندر گدشت‬
‫همانگاه اندر گریغ اوفتاد‬
‫بشد رویش اندر بیابان نهاد‬
‫پس اندر نهادند ایرانیان‬
‫بدان بی مره لشکر چینیان‬
‫بکشتند زیشان به هر سو بسی‬
‫نبخشودشان ای شگفتی کسی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*