خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو داد پس شاه بهزاد را‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو داد پس شاه بهزاد را‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن بیدرفش بدست اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بدو داد پس شاه بهزاد را‬
‫سپه جوشن و خود پولاد را‬
‫پس شاه کشته میان را ببست‬
‫سیه رنگ بهزاد را برنشست‬
‫خرامید تا رزمگاه سپاه‬
‫نشسته بران خوب رنگ سیاه‬
‫به پیش صف دشمنان ایستاد‬
‫همی برکشید از جگر سرد باد‬
‫منم گفت بستور پور زریر‬
‫پذیره نیاید مرا نره شیر‬
‫کجا باشد آن جادوی بیدرفش‬
‫که بردست آن جمشیدی درفش‬
‫چو پاسخ ندادند آزاد را‬
‫برانگیخت شبرنگ بهزاد را‬
‫بکشت از تگینان لشکر بسی‬
‫پذیره نیامد مر او را کسی‬
‫وزان سوی دیگر گو اسفندیار‬
‫همی کشتشان بیمر و بیشمار‬
‫چو سالار چین دید بستور را‬
‫کیان زاده آن پهلوان پور را‬
‫به لشکر بگفت این که شاید بدن‬
‫کزین سان همی نیزه داند زدن‬
‫بکشت از تگینان من بیشمار‬
‫مگر گشت زنده زریر سوار‬
‫که نزد من آمد زریر از نخست‬
‫برین سان همی تاخت باره درست‬
‫کجا رفت آن بیدرفش گزین‬
‫هم اکنون سوی منش خوانید هین‬
‫بخواندند و آمد دمان بیدرفش‬
‫گرفته به دست آن درفش بنفش‬
‫نشسته بران باره ی خسروی‬
‫بپوشیده آن جوشن پهلوی‬
‫خرامید تا پیش لشکر ز شاه‬
‫نگهبان مرز و نگهبان گاه‬
‫گرفته همان تیغ زهر آبدار‬
‫که افگنده بد آن زریر سوار‬
‫بگشتند هر دو به ژوپین و تیر‬
‫سر جاودان ترک و پور زریر‬
‫پس آگاه کردند زان کارزار‬
‫پس شاه را فرخ اسفندیار‬
‫همی تاختش تا بدیشان رسید‬
‫سر جاودان چون مر او را بدید‬
‫برافگند اسپ از میان نبرد‬
‫بدانست کش بر سر افتاد مرد‬
‫بینداخت آن زهر خورده به روی‬
‫مگر کس کند زشت رخشنده روی‬
‫نیامد برو تیغ زهر آبدار‬
‫گرفتش همان تیغ شاه استوار‬
‫زدش پهلوانی یکی بر جگر‬
‫چنان کز دگر سو برون کرد سر‬
‫چو آهو ز باره در افتاد و مرد‬
‫بدید از کیان زادگان دستبرد‬
‫فرود آمد از باره اسفندیار‬
‫سلیح زریر آن گزیده سوار‬
‫ازان جادوی پیر بیرون کشید‬
‫سرش را ز نیمه تن اندر برید‬
‫نکو رنگ باره ی زریر و درفش‬
‫ببرد و سر بی هنر بیدرفش‬
‫سپاه کیان بانگ برداشتند‬
‫همی نعره از ابر بگذاشتند‬
‫که پیروز شد شاه و دشمن فگند‬
‫بشد بازآورد اسپ سمند‬
‫شد آن شاهزاده سوار دلیر‬
‫سوی شاه برد آن سمند زریر‬
‫سر پیر جادوش بنهاد پیش‬
‫کشنده بکشت اینت آیین و کیش‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*