خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آگاهی آمد به اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آگاهی آمد به اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

وعده پادشاهی به اسفندیار توسط گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫پس آگاهی آمد به اسفندیار‬
‫که کشته شد آن شاه نیزه گزار‬
‫پدرت از غم او بکاهد همی‬
‫کنون کین او خواست خواهد همی‬
‫همی گوید آنکس کجاکین اوی‬
‫بخواهد نهد پیش دشمنش روی‬
‫مر او را دهم دخترم را همای‬
‫وکرد ایزدش را برین بر گوای‬
‫کی نامور دست بر دست زد‬
‫بنالید ازان روزگاران بد‬
‫همه ساله زین روز ترسیدمی‬
‫چو او را به رزم اندرون دیدمی‬
‫دریغا سوارا گوا مهترا‬
‫که بختش جدا کرد تاج از سرا‬
‫که کشت آن سیه پیل نستوه را‬
‫که کند از زمین آهنین کوه را‬
‫درفش و سرلشکر و جای خویش‬
‫برادرش را داد و خود رفت پیش‬
‫به قلب اندر آمد به جای زریر‬
‫به صف اندر استاد چون نره شیر‬
‫به پیش اندر آمد میان را ببست‬
‫گرفت آن درفش همایون به دست‬
‫برادرش بد پنج دانسته راه‬
‫همه از در تاج و همتای شاه‬
‫همه ایستادند در پیش اوی‬
‫که لشکر شکستن بدی کیش اوی‬
‫به آزادگان گفت پیش سپاه‬
‫که ای نامداران و گردان شاه‬
‫نگر تا چه گویم یکی بشنوید‬
‫به دین خدای جهان بگروید‬
‫نگر تا نترسید از مرگ و چیز‬
‫که کس بی زمانه نمردست نیز‬
‫کرا کشت خواهد همی روزگار‬
‫چه نیکوتر از مرگ در کارزار‬
‫بدانید یکسر که روزیست این‬
‫که کافر پدید آید از پاک دین‬
‫شما از پس پشتها منگرید‬
‫مجویید فریاد و سر مشمرید‬
‫نگر تا نبینید بگریختن‬
‫نگر تا نترسید ز آویختن‬
‫سر نیزه ها را به رزم افگنید‬
‫زمانی بکوشید و مردی کنید‬
‫بدین اندرون بود اسفندیار‬
‫که بانگ پدرش آمد از کوهسار‬
‫که این نامداران و گردان من‬
‫همه مر مرا چون تن و جان من‬
‫مترسید از نیزه و گرز و تیغ‬
‫که از بخشمان نیست روی گریغ‬
‫به دین خدا ای گو اسفندیار‬
‫به جان زریر آن نبرده سوار‬
‫که آید فرود او کنون در بهشت‬
‫که من سوی لهراسپ نامه نوشت‬
‫پذیرفتم اندرز آن شاه پیر‬
‫که گر بخت نیکم بود دستگیر‬
‫که چون بازگردم ازین رزمگاه‬
‫به اسفندیارم دهم تاج و گاه‬
‫سپه را همه پیش رفتن دهم‬
‫ورا خسروی تاج بر سر نهم‬
‫چنانچون پدر داد شاهی مرا‬
‫دهم همچنان پادشاهی ورا‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*