خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو اندر گذشت آن شب و بود روز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو اندر گذشت آن شب و بود روز‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آغاز نبرد دو سپاه

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو اندر گذشت آن شب و بود روز‬
‫بتابید خورشید گیهان فروز‬
‫به زین بر نشستند هر دو سپاه‬
‫همی دید زان کوه گشتاسپ شاه‬
‫چو از کوه دید آن شه بافرین‬
‫کجا برنشستند گردان به زین‬
‫سیه رنگ بهزاد را پیش خواست‬
‫تو گفتی که بیستونست راست‬
‫برو بر فگندند برگستوان‬
‫برو بر نشست آن شه خسروان‬
‫چو هر دو برابر فرود آمدند‬
‫ابر پیل بر نای رویین زدند‬
‫یکی رزمگاهی بیاراستند‬
‫یلان هم نبردان همی خواستند‬
‫بکردند یک تیرباران نخست‬
‫بسان تگرگ بهاران درست‬
‫بشد آفتاب از جهان ناپدید‬
‫چه داند کسی کان شگفتی ندید‬
‫بپوشیده شد چشمه ی آفتاب‬
‫ز پیکان هاشان درفشان چو آب‬
‫تو گفتی جهان ابر دارد همی‬
‫وزان ابر الماس بارد همی‬
‫وزان گرزداران و نیزه وران‬
‫همی تاختند آن برین این بران‬
‫هوازی جهان بود شبگون شده‬
‫زمین سربسر پاک گلگون شده‬
‫بیامد نخست آن سوار هژیر‬
‫پس شهریار جهان اردشیر‬
‫به آوردگه رفت نیزه به دست‬
‫تو گفتی مگر طوس اسپهبدست‬
‫برین سان همی گشت پیش سپاه‬
‫نبود آگه از بخش خورشید و ماه‬
‫بیامد یکی ناوکش بر میان‬
‫گذارنده شد بر سلیح کیان‬
‫ز بور اندر افتاد خسرو نگون‬
‫تن پاکش آلوده شد پر ز خون‬
‫دریغ آن نکو روی همرنگ ماه‬
‫که بازش ندید آن خردمند شاه‬
‫بیامد بر شاه شیر اورمزد‬
‫کجا زو گرفتی شهنشاه پزد‬
‫ز پیش اندر آمد به دشت اندرا‬
‫به زهر آب داده یکی خنجرا‬
‫خروشی برآورد برسان شیر‬
‫که آورد خواهد ژیان گور زیر‬
‫ابر کین آن شاهزاده سوار‬
‫بکشت از سواران دشمن هزار‬
‫به هنگامه ی بازگشتن ز جنگ‬
‫که روی زمین گشته بد لاله رنگ‬
‫بیامد یکی تیرش اندر قفا‬
‫شد آن خسرو شاهزاده فنا‬
‫بیامد پسش باز شیدسپ شاه‬
‫که ماننده ی شاه بد همچو ماه‬
‫یکی دیزه یی بر نشسته چو نیل‬
‫به تگ همچو آهو به تن همچو پیل‬
‫به آوردگه گشت و نیزه بگاشت‬
‫چو لختی بگردید نیزه بداشت‬
‫کدامست گفتا کهرم سترگ‬
‫کجا پیکرش پیکر پیر گرگ‬
‫بیامد یکی دیو گفتا منم‬
‫که با گرسنه شیر دندان زنم‬
‫به نیزه بگشتند هر دو چو باد‬
‫بزد ترک را نیزه ی شاهزاد‬
‫ز باره در آورد و ببرید سر‬
‫به خاک اندر افگنده زرین کمر‬
‫همی گشت بر پیش گردان چین‬
‫بسان یکی کوه بر پشت زین‬
‫همانا چنو نیز دیده ندید‬
‫ز خوبی کجا بود چشمش رسید‬
‫یکی ترک تیری برو برگماشت‬
‫ز پشتش سر تیر بیرون گذاشت‬
‫دریغ آن شه پروریده به ناز‬
‫بشد روی او باب نادیده باز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*