خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو جاماسپ گفت این سپیده دمید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو جاماسپ گفت این سپیده دمید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

لشکر آرایی گشتاسب در مقابل ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو جاماسپ گفت این سپیده دمید‬
‫فروغ ستاره بشد ناپدید‬
‫سپه را به هامون فرود آورید‬
‫بزد کوس بر پیل و لشکر کشید‬
‫وزانجا خرامید تا رزمگاه‬
‫فرود آورید آن گزیده سپاه‬
‫به گاهی که باد سپیده دمان‬
‫به کاخ آرد از باغ بوی گلان‬
‫فرستاده بد هر سوی دیده بان‬
‫چنانچون بود رسم آزادگان‬
‫بیامد سواری و گفتا به شاه‬
‫که شاها به نزدیکی آمد سپاه‬
‫سپاهیست ای شهریار زمین‬
‫که هرگز چنان نامد از ترک و چین‬
‫به نزدیکی ما فرود آمدند‬
‫به کوه و در و دشت خیمه زدند‬
‫سپهدارشان دیده بان برگزید‬
‫فرستاد و دیده به دیده رسید‬
‫پس آزاده گشتاسپ شاه دلیر‬
‫سپهبدش را خواند فرخ زریر‬
‫درفشی بدو داد و گفتا بتاز‬
‫بیارای پیلان و لشکر بساز‬
‫سپهبد بشد لشکرش راست کرد‬
‫همی رزم سالار چین خواست کرد‬
‫بدادش جهاندار پنجه هزار‬
‫سوار گزیده به اسفندیار‬
‫بدو داد یک دست زان لشکرش‬
‫که شیری دلش بود و پیلی برش‬
‫دگر دست لشکرش را همچنان‬
‫برآراست از شیر دل سرکشان‬
‫به گرد گرامی سپرد آن سپاه‬
‫که شیر جهان بود و همتای شاه‬
‫پس پشت لشکر به بستور داد‬
‫چراغ سپهدار خسرو نژاد‬
‫چو لشکر بیاراست و بر شد به کوه‬
‫غمی گشته از رنج و گشته ستوه‬
‫نشست از بر خوب تابنده گاه‬
‫همی کرد زانجا به لشکر نگاه‬
‫پس ارجاسپ شاه دلیران چین‬
‫بیاراست لشکرش را همچنین‬
‫جدا کرد از خلخی سی هزار‬
‫جهان آزموده نبرده سوار‬
‫فرستادشان سوی آن بیدرفش‬
‫که کوس مهین داشت و رنگین درفش‬
‫بدو داد یک دست زان لشکرش‬
‫که شیر ژیان نامدی همبرش‬
‫دگر دست را داد بر گرگسار‬
‫بدادش سوار گزین صدهزار‬
‫میانگاه لشکرش را همچنین‬
‫سپاهی بیاراست خوب و گزین‬
‫بدادش بدان جادوی خویش کام‬
‫کجا نام خواست و هزارانش نام‬
‫خود و صدهزاران سواران گرد‬
‫نموده همه در جهان دستبرد‬
‫نگاهش همی داشت پشت سپاه‬
‫همی کرد هر سوی لشکر نگاه‬
‫پسر داشتی یک گرانمایه مرد‬
‫جهاندیده و دیده هر گرم و سرد‬
‫سواری جهاندیده نامش کهرم‬
‫رسیده بسی بر سرش سرد و گرم‬
‫مران پور خود را سپهدار کرد‬
‫بران لشکر گشن سالار کرد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*