خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آگاهی آمد به گشتاسپ شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آگاهی آمد به گشتاسپ شاه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

حرکت لشکرایران برای مقابله با ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو آگاهی آمد به گشتاسپ شاه‬
‫که سالار چین جملگی با سپاه‬
‫بیاراسته آمد از جای خویش‬
‫خشاش یلش را فرستاد پیش‬
‫چو بشنید کو رفت با لشکرش‬
‫که ویران کند آن نکو کشورش‬
‫سپهبدش را گفت فردا پگاه‬
‫بیارای پیل و بیاور سپاه‬
‫سوی مرزدارانش نامه نوشت‬
‫که خاقان ره راد مردی بهشت‬
‫بیایید یکسر به درگاه من‬
‫که بر مرز بگذشت بد خواه من‬
‫چو نامه سوی راد مردان رسید‬
‫که آمد جهانجوی دشمن پدید‬
‫سپاهی بیامد به درگاه شاه‬
‫که چندان نبد بر زمین بر گیاه‬
‫ز بهر جهانگیر شاه کیان‬
‫ببستند گردان گیتی میان‬
‫به درگاه خسرو نهادند روی‬
‫همه مرزداران به فرمان اوی‬
‫برین برنیامد بسی روزگار‬
‫که گرد از گزیده هزاران هزار‬
‫فراز آمده بود مر شاه را‬
‫کی نامدار و نکو خواه را‬
‫به لشکرگه آمد سپه را بدید‬
‫که شایسته بد رزم را برگزید‬
‫ازان شادمان گشت فرخنده شاه‬
‫دلش خیره آمد زبی مر سپاه‬
‫دگر روز گشتاسپ با موبدان‬
‫ردان و بزرگان و اسپهبدان‬
‫گشاد آن در گنج پر کرده جم‬
‫سپه را بداد او دو ساله درم‬
‫چو روزی ببخشید و جوشن بداد‬
‫بزد نای و کوس و بنه بر نهاد‬
‫بفرمود بردن ز پیش سپاه‬
‫درفش همایون فرخنده شاه‬
‫سوی رزم ارجاسپ لشکر کشید‬
‫سپاهی که هرگز چنان کس ندید‬
‫ز تاریکی و گرد پای سپاه‬
‫کسی روز روشن ندید ایچ راه‬
‫ز بس بانگ اسپان و از بس خروش‬
‫همی ناله ی کوس نشنید گوش‬
‫درفش فراوان برافراشته‬
‫همه نیزه ها ز ابر بگذاشته‬
‫چو رسته درخت از بر کوهسار‬
‫چو بیشه نیستان به وقت بهار‬
‫ازین سان همی رفت گشتاسپ شاه‬
‫ز کشور به کشور همی شد سپاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*