خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همان چون بگفت این سخن شهریار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همان چون بگفت این سخن شهریار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

جواب تند گشتاسب به نامه ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫همان چون بگفت این سخن شهریار‬
‫زریر سپهدار و اسفندیار‬
‫کشیدند شمشیر و گفتند اگر‬
‫کسی باشد اندر جهان سربسر‬
‫که نپسندد او را به دین آوری‬
‫سر اندر نیارد به فرمانبری‬
‫نیاید بدرگاه فرخنده شاه‬
‫نبندد میان پیش رخشنده گاه‬
‫نگرید ازو راه و دین بهی‬
‫مرین دین به را نباشد رهی‬
‫به شمشیر جان از تنش بر کنیم‬
‫سرش را به دار برین بر کنیم‬
‫سپهدار ایران که نامش زریر‬
‫نبرده دلیری چو درنده شیر‬
‫به شاه جهان گفت آزاده وار‬
‫که دستور باشد مرا شهریار‬
‫که پاسخ کنم جادو ارجاسپ را‬
‫پسند آمد این شاه گشتاسپ را‬
‫بدو گفت برخیز و پاسخ کنش‬
‫نکال تگینان خلخ کنش‬
‫زریر گرانمایه و اسفندیار‬
‫چو جاماسپ دستور ناباکدار‬
‫ز پیشش برفتند هر سه به هم‬
‫شده سر پر از کین و دلها دژم‬
‫نوشتند نامه به ارجاسپ زشت‬
‫هم اندر خور آن کجا او نوشت‬
‫زریر سپهبد گرفتش به دست‬
‫چنان هم گشاده ببردش نبست‬
‫سوی شاه برد و برو بر بخواند‬
‫جهانجوی گشتاسپ خیره بماند‬
‫ز دانا سپهبد زریر سوار‬
‫ز جاماسپ و ز فرخ اسفندیار‬
‫ببست و نوشت اندرو نام خویش‬
‫فرستادگان را همه خواند پیش‬
‫بگیرید گفت این و زی او برید‬
‫نگر زین سپس راه را نسپرید‬
‫که گر نیستی اندر استا و زند‬
‫فرستاده را زینهار از گزند‬
‫ازین خواب بیدارتان کردمی‬
‫همان زنده بر دارتان کردمی‬
‫چنین تا بدانستی آن گرگسار‬
‫که گردن نیازد ابا شهریار‬
‫بینداخت نامه بگفتا روید‬
‫مرین را سوی ترک جادو برید‬
‫بگویید هوشت فراز آمدست‬
‫به خون و به خاکت نیاز آمدست‬
‫زده باد گردنت خسته میان‬
‫به خاک اندرون ریخته استخوان‬
‫درین ماه ار ایدونک خواهد خدای‬
‫بپوشم به رزم آهنینه قبای‬
‫به توران زمین اندر آرم سپاه‬
‫کنم کشور گرگساران تباه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*