خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بپیچید و نامه بکردش نشان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بپیچید و نامه بکردش نشان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

برآشفتن گشتاسب از نامه ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بپیچید و نامه بکردش نشان‬
‫بدادش بدان هر دو گردنکشان‬
‫بفرمودشان گفت به خرد بوید‬
‫به ایوان او با هم اندر شوید‬
‫چو او را ببینید بر تخت و گاه‬
‫کنید آن زمان خویشتن را دو تاه‬
‫بر آیین شاهان نمازش برید‬
‫بر تاج و بر تخت او مگذرید‬
‫چو هر دو نشینید در پیش اوی‬
‫سوی تاج تابنده ش آرید روی‬
‫گزارید پیغام فرخش را‬
‫ازو گوش دارید پاسخش را‬
‫چو پاسخ ازو سر بسر بشنوید‬
‫زمین را ببوسید و بیرون شوید‬
‫چو از پیش او کینه ور بیدرفش‬
‫سوی بلخ بامی کشیدش درفش‬
‫ابا یار خود خیره سر نام خواست‬
‫که او بفگند آن نکو راه راست‬
‫چو از شهر توران به بلخ آمدند‬
‫به درگاه او بر پیاده شدند‬
‫پیاده برفتند تا پیش اوی‬
‫براین آستانه نهادند روی‬
‫چو رویش بدیدند بر گاه بر‬
‫چو خورشید و تیر از بر ماه بر‬
‫نیایش نمودند چون بندگان‬
‫به پیش گزین شاه فرخندگان‬
‫بدادندش آن نامه ی خسروی‬
‫نوشته درو بر خط یبغوی‬
‫چو شاه جهان نامه را باز کرد‬
‫برآشفت و پیچیدن آغاز کرد‬
‫بخواند آن زمان پیر جاماسپ را‬
‫کجا راهبر بود گشتاسپ را‬
‫گزینان ایران و اسپهبدان‬
‫گوان جهان دیده و موبدان‬
‫بخواند آن همه آذران پیش خویش‬
‫بیاورد استا و بنهاد پیش‬
‫پیمبرش را خواند و موبدش را‬
‫زریر گزیده سپهبدش را‬
‫زریر سپهبد برادرش بود‬
‫که سالار گردان لشکرش بود‬
‫جهان پهلوان بود آن روزگار‬
‫که کودک بد اسفندیار سوار‬
‫پناه سپه بود و پشت سپاه‬
‫سپهدار لشکر نگهدار گاه‬
‫جهان از بدی ویژه او داشتی‬
‫به رزم اندرون نیژه او داشتی‬
‫جهانجوی گفتا به فرخ زریر‬
‫به فرخنده جاماسپ و پور دلیر‬
‫که ارجاسپ سالار ترکان چین‬
‫یکی نامه کردست زی من چنین‬
‫بدیشان نمود آن سخن های زشت‬
‫که نزدیک او شاه ترکان نوشت‬
‫چه بینید گفتا بدین اندرون‬
‫چه گویید کاین را سرانجام چون‬
‫که ناخوش بود دوستی با کسی‬
‫که مایه ندارد ز دانش بسی‬
‫من از تخمه ی ایرج پاک زاد‬
‫وی از تخمه ی تور جادو نژاد‬
‫چگونه بود در میان آشتی‬
‫ولیکن مرا بود پنداشتی‬
‫کسی کش بود نام و ماند بسی‬
‫سخن گفت بایدش با هرکسی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*