خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برین ایستادند ترکان چین‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برین ایستادند ترکان چین‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

نامه ارجاسب به گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫برین ایستادند ترکان چین‬
‫دو تن نیز کردند زیشان گزین‬
‫یکی نام او بیدرفش بزرگ‬
‫گوی پیر و جادو ستنبه سترگ‬
‫دگر جادوی نام او نام خواست‬
‫که هرگز دلش جز تباهی نخواست‬
‫یکی نامه بنوشت خوب و هژیر‬
‫سوی نامور خسرو و دین پذیر‬
‫نوشتش به نام خدای جهان‬
‫شناسنده ی آشکار و نهان‬
‫نوشتم یکی نامه  ای شهریار‬
‫چنانچون بد اندر خور روزگار‬
‫سوی گرد گشتاسپ شاه زمین‬
‫سزاوار گاه کیان به آفرین‬
‫گزین و مهین پور لهراسپ شاه‬
‫خداوند جیش و نگهدار گاه‬
‫ز ارجاسپ سالار گردان چین‬
‫سوار جهاندیده گرد زمین‬
‫نوشت اندران نامه ی خسروی‬
‫نکو آفرینی خط یبغوی‬
‫که ای نامور شهریار جهان‬
‫فروزنده ی تاج شاهنشهان‬
‫سرت سبز باد و تن و جان درست‬
‫مبادت کیانی کمرگاه سست‬
‫شنیدم که راهی گرفتی تباه‬
‫مرا روز روشن بکردی سیاه‬
‫بیامد یکی پیر مهتر فریب‬
‫ترا دل پر از بیم کرد و نهیب‬
‫سخن گفتنش از دوزخ و از بهشت‬
‫به دلت اندرون هیچ شادی نهشت‬
‫تو او را پذیرفتی و دینش را‬
‫بیاراستی راه و آیینش را‬
‫برافگندی آیین شاهان خویش‬
‫بزرگان گیتی که بودند پیش‬
‫رها کردی آن پهلوی کیش را‬
‫چرا ننگریدی پس و پیش را‬
‫تو فرزند آنی که فرخنده شاه‬
‫بدو داد تاج از میان سپاه‬
‫ورا برگزید از گزینان خویش‬
‫ز جمشیدیان مر ترا داشت پیش‬
‫بران سان که کیخسرو و کینه جوی‬
‫ترا بیش بود از کیان آبروی‬
‫بزرگی و شاهی و فرخندگی‬
‫توانایی و فر و زیبندگی‬
‫درفشان و پیلان آراسته‬
‫بسی لشکر و گنج و بس خواسته‬
‫همی بودت ای مهتر شهریار‬
‫که مهتران مر ترا دوستدار‬
‫همی تافتی بر جهان یکسره‬
‫چو اردیبهشت آفتاب از بره‬
‫زگیتی ترا برگزیده خدای‬
‫مهانت همه پیش بوده به پای‬
‫نکردی خدای جهان را سپاس‬
‫نبودی بدین ره ورا حق شناس‬
‫ازان پس که ایزد ترا شاه کرد‬
‫یکی پیر جادوت بی راه کرد‬
‫چو آگاهی تو سوی من رسید‬
‫به روز سپیدم ستاره بدید‬
‫نوشتم یکی نامه ی دوست وار‬
‫که هم دوست بودیم و هم نیک یار‬
‫چو نامه بخوانی سر و تن بشوی‬
‫فریبنده را نیز منمای روی‬
‫مران بند را از میان باز کن‬
‫به شادی می روشن آغاز کن‬
‫گرایدونک بپذیری از من تو پند‬
‫ز ترکان ترا نیز ناید گزند‬
‫زمین کشانی و ترکان چین‬
‫ترا باشد این همچو ایران زمین‬
‫به تو بخشم این بیکران گنجها‬
‫که آورده ام گرد با رنجها‬
‫نکورنگ اسپان با سیم و زر‬
‫به استامها در نشانده گهر‬
‫غلامان فرستمت با خواسته‬
‫نگاران با جعد آراسته‬
‫و ایدونک نپذیری این پند من‬
‫ببینی گران آهنین بند من‬
‫بیایم پس نامه تا چندگاه‬
‫کنم کشورت را سراسر تباه‬
‫سپاهی بیارم ز ترکان چین‬
‫که بنگاهشان بر نتابد زمین‬
‫بینبارم این رود جیحون به مشک‬
‫به مشک آب دریا کنم پاک خشک‬
‫بسوزم نگاریده کاخ ترا‬
‫ز بن برکنم بیخ و شاخ ترا‬
‫زمین را سراسر بسوزم همه‬
‫کتفتان به ناوک بدوزم همه‬
‫ز ایرانیان هرچ مردست پیر‬
‫کشان بنده کردن نباشد هژیر‬
‫ازیشان نیابی فزونی بها‬
‫کنمشان همه سر ز گردن جدا‬
‫زن و کودکانشان بیارم ز پیش‬
‫کنمشان همه بنده ی شهر خویش‬
‫زمینشان همه پاک ویران کنم‬
‫درختانش از بیخ و بن برکنم‬
‫بگفتم همه گفتنی سر بسر‬
‫تو ژرف اندرین پند نامه نگر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*