خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو چندی برآمد برین روزگار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو چندی برآمد برین روزگار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

منع گشتاسب برای دادن باج به سالار چین توسط زرتشت

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫چو چندی برآمد برین روزگار‬
‫خجسته ببود اختر شهریار‬
‫به شاه کیان گفت زردشت پیر‬
‫که در دین ما این نباشد هژیر‬
‫که تو باژ بدهی به سالار چین‬
‫نه اندر خور دین ما باشد این‬
‫نباشم برین نیز همداستان‬
‫که شاهان ما درگه باستان‬
‫به ترکان نداد ایچ کس باژ و ساو‬
‫برین روزگار گذشته بتاو‬
‫پذیرفت گشتاسپ گفتا که نیز‬
‫نفرمایمش دادن این باژ چیز‬
‫پس آگاه شد نره دیوی ازین‬
‫هماندرز زمان شد سوی شاه چین‬
‫بدو گفت کای شهریار جهان‬
‫جهان یکسره پیش تو چون کهان‬
‫به جای آوریدند فرمان تو‬
‫نتابد کسی سر ز پیمان تو‬
‫مگر پورلهراسپ گشتاسپ شاه‬
‫که آرد همی سوی ترکان سپاه‬
‫برد آشکارا همه دشمنی‬
‫ابا تو چنو کرد یارد منی‬
‫چو ارجاسپ بشنید گفتار دیو‬
‫فرود آمد از گاه گیهان خدیو‬
‫از اندوه او سست و بیمار شد‬
‫دل و جان او پر ز تیمار شد‬
‫تگینان لشکرش را پیش خواند‬
‫شنیده سخن پیش ایشان براند‬
‫بدانید گفتا کز ایران زمین‬
‫بشد فره و دانش و پاک دین‬
‫یکی جادو آمد به دین آوری‬
‫به ایران به دعوی پیغمبری‬
‫همی گوید از آسمان آمدم‬
‫ز نزد خدای جهان آمدم‬
‫خداوند را دیدم اندر بهشت‬
‫من این زند و استا همه زو نوشت‬
‫بدوزخ درون دیدم آهرمنا‬
‫نیارستمش گشت پیرامنا‬
‫گروگر فرستادم از بهر دین‬
‫بیارای گفتا به دانش زمین‬
‫سرنامداران ایران سپاه‬
‫گرانمایه فرزند لهراسپ شاه‬
‫که گشتاسپ خوانندش ایرانیان‬
‫ببست او یکی کشتی بر میان‬
‫برادرش نیز آن سوار دلیر‬
‫سپهدار ایران که نامش زریر‬
‫همه پیش آن دین پژوه آمدند‬
‫ازان پیر جادو ستوه آمدند‬
‫گرفتند ازو سربسر دین اوی‬
‫جهان شد پر از راه و آیین اوی‬
‫نشست او به ایران به پیغمبری‬
‫به کاری چنان یافه و سرسری‬
‫یکی نامه باید نوشتن کنون‬
‫سوی آن زده سر ز فرمان برون‬
‫ببایدش دادن بسی خواسته‬
‫که نیکو بود داده ناخواسته‬
‫مر او را بگویی کزین راه زشت‬
‫بگرد و بترس از خدای بهشت‬
‫مر آن پیر ناپاک را دور کن‬
‫بر آیین ما بر یکی سور کن‬
‫گر ایدونک نپذیرد از ما سخن‬
‫کند روی تازه بما بر کهن‬
‫سپاه پراگنده باز آوریم‬
‫یکی خوب لشکر فراز آوریم‬
‫به ایران شویم از پس کار اوی‬
‫نترسیم از آزار و پیکار اوی‬
‫برانیمش از پیش و خوارش کنیم‬
‫ببندیم و زنده به دارش کنیم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*