خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پر اندیشه بنشست لهراسپ دیر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پر اندیشه بنشست لهراسپ دیر‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن زریر به نزد قیصر روم و اعلام امادگی برای جنگ با روم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫پر اندیشه بنشست لهراسپ دیر‬
‫بفرمود تا پیش او شد زریر‬
‫بدو گفت کاین جز برادرت نیست‬
‫بدین چاره بشتاب وایدر مهایست‬
‫درنگ آوری کار گردد تباه‬
‫میاسا و اسپ درنگی مخواه‬
‫ببر تخت و بالا و زرینه کفش‬
‫همان تاج با کاویانی درفش‬
‫من این پادشاهی مر او را دهم‬
‫برین بر سرش بر سپاسی نهم‬
‫تو ز ایدر برو تا حلب کینه جوی‬
‫سپه را جز از جنگ چیزی مگوی‬
‫زریر ستوده به لهراسپ گفت‬
‫که این راز بیرون کشیم از نهفت‬
‫گر اویست فرمانبر و مهترست‬
‫ورا هرک مهتر بود کهترست‬
‫بگفت این و برساخت در حال کار‬
‫گزیده یکی لشکری نامدار‬
‫نبیره ی برزگان و آزادگان‬
‫ز کاوس و گودرز کشوادگان‬
‫ز تخم زرسپ آنک بودند نیز‬
‫چو بهرام شیراوژن و ریونیز‬
‫همی رفت هر مهتری با دو اسپ‬
‫فروزان به کردار آذرگشسپ‬
‫نیاسود کس تا به مرز حلب‬
‫جهان شد پر از جنگ و جوش و شغب‬
‫درفش همایون برافراختند‬
‫سراپرده و خیمه ها ساختند‬
‫زریر سپهبد سپه را بماند‬
‫به بهرام گردنکش و خود براند‬
‫بسان کسی کو پیامی برد‬
‫وگر نزد شاهی خرامی برد‬
‫ازان ویژگان پنج تن را ببرد‬
‫که بودند با مغز و هشیار و گرد‬
‫چو نزدیک درگاه قیصر رسید‬
‫به درگاه سالار بارش بدید‬
‫به در بر همه فرش دیبا کشید‬
‫بیامد به قیصر بگفت آنچ دید‬
‫به کاخ اندرون بود قیصر دژم‬
‫چو قالوس و گشتاسپ با او بهم‬
‫بدو آگهی داد سالار بار‬
‫که آمد به درگه زریر سوار‬
‫چو قیصر شنید این سخن بار داد‬
‫ازان آمدن گشت گشتاسپ شاد‬
‫زریر اندر آمد چو سرو بلند‬
‫نشست از بر تخت آن ارجمند‬
‫ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت‬
‫همان رومیان را فروزش گرفت‬
‫بدو گفت قیصر فرخزاد را‬
‫نپرسی نداری به دل داد را‬
‫به قیصر چنین گفت فرخ زریر‬
‫که این بنده از بندگی گشت سیر‬
‫گریزان بیامد ز درگاه شاه‬
‫کنون یافت ایدر چنین پایگاه‬
‫چو گشتاسپ بشنید پاسخ نداد‬
‫تو گفتی ز ایران نیامدش یاد‬
‫چو قیصر شنید این سخن زان جوان‬
‫پراندیشه شد مرد روشن روان‬
‫که شاید بدن این سخن کو بگفت‬
‫جز از راستی نیست اندر نهفت‬
‫به قیصر ز لهراسپ پیغام داد‬
‫که گر دادگر سر نه پیچد ز داد‬
‫ازین پس نشستم برومست و بس‬
‫به ایران نمانیم بسیار کس‬
‫تو ز ایدر برو گو بیارای جنگ‬
‫سخن چون شنیدی نباید درنگ‬
‫نه ایران خزر گشت و الیاس من‬
‫که سر برکشیدی از آن انجمن‬
‫چنین داد پاسخ که من جنگ را‬
‫بیازم همی هر سوی چنگ را‬
‫تو اکنون فرستاده ای بازگرد‬
‫بسازیم ناچار جای نبرد‬
‫ز قیصر چو بنشید فرخ زریر‬
‫غمی شد ز پاسخ فروماند دیر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*