خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید شد بر سر کوه زرد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید شد بر سر کوه زرد‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

شکست الیاس بدست گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو خورشید شد بر سر کوه زرد‬
‫نماند آن زمان روزگار نبرد‬
‫شب آمد یکی پرده ی آبنوس‬
‫بپوشید بر چهره ی سندروس‬
‫چو خورشید ازان کوشش آگاه شد‬
‫ز برج کمان بر سر گاه شد‬
‫ببد چشمه ی روز چون سندروس‬
‫ز هر سو برآمد دم نای و کوس‬
‫چکاچاک برخاست از هر دو روی‬
‫ز خون شد همه رزمگه جوی جوی‬
‫بیامد سبک قیصر از میمنه‬
‫دو داماد را کرد پیش بنه‬
‫ابر میمنه پور قیصر سقیل‬
‫ابر میسره قیصر و کوس و پیل‬
‫دهاده برآمد ز هر دو سپاه‬
‫تو گفتی برآویخت با شید ماه‬
‫بجنبید گشتاسپ از پیش صف‬
‫یکی باره زیر اژدهایی به کف‬
‫چنین گفت الیاس با انجمن‬
‫که قیصر همی باژ خواهد ز من‬
‫چو بر در چنین اژدها باشدش‬
‫ازیرا منش بابها باشدش‬
‫چو گشتاسپ الیاس را دید گفت‬
‫که اکنون هنرها نباید نهفت‬
‫برانگیختند اسپ هر دو سوار‬
‫ابا نیزه و تیر جوشن گذار‬
‫ازان لشکر الیاس بگشاد شست‬
‫که گشتاسپ را برکند کار پست‬
‫بزد نیزه گشتاسپ بر جوشنش‬
‫بخست آن زمان کارزاری تنش‬
‫بیفگندش از باره برسان مست‬
‫بیازید و بگرفت دستش به دست‬
‫ز پیش سواران کشانش ببرد‬
‫بیاورد و نزدیک قیصر سپرد‬
‫بیاورد لشکر به پیش سپاه‬
‫به کردار باد اندر آمد ز راه‬
‫ازیشان چه مایه گرفت و بکشت‬
‫بکشتند مر هرک آمد به مشت‬
‫چو رومی پس اندر هم آواز شد‬
‫چو گشتاسپ زان جایگه باز شد‬
‫بر قیصر آمد سپه تاخته‬
‫به پیروزی و گردن افراخته‬
‫ز لشکر چو قیصر بدیدش به راه‬
‫ز شادی پذیره شدش با سپاه‬
‫سر و چشم آن نامور بوس داد‬
‫جهان آفرین را همی کرد یاد‬
‫وزان جایگه بازگشتند شاد‬
‫سپهبد کلاه کیان برنهاد‬
‫همه روم با هدیه و با نثار‬
‫برفتند شادان بر نامدار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*