خانه / Science / Astronomy / Almost Perfect Blazing Circle Called “Einstein’s Ring” captured by ALMA – Заснеха почти перфектен Пръстен на Айнщайн

Almost Perfect Blazing Circle Called “Einstein’s Ring” captured by ALMA – Заснеха почти перфектен Пръстен на Айнщайн

sauron Einstein-Ring

Almost Perfect Blazing Circle Called “Einstein’s Ring” captured by ALMA

A mysterious ‘ring of fire’ has been spotted in space thanks to Albert Einstein’s theory of relatively.
The ring, located 12 billion light years away, is an illusion created by the chance alignment of two distant galaxies.
The striking circular structure is a rare manifestation of gravitational lensing predicted by Albert Einstein in his theory of general relativity.
Gravitational lensing occurs when a massive galaxy or cluster of galaxies bends the light emitted from a more distant galaxy, forming a highly magnified, though much distorted image.
The Alma telescope in Chile was able to capture the effect in the highest resolution images ever taken by the observatory.
In this particular case, the galaxy known as SDP.81 and an intervening galaxy line up so perfectly that the light from the more distant one forms a nearly complete circle as seen from Earth.
Discovered by the Herschel Space Observatory, SDP.81 is an active star-forming galaxy nearly 12 billion light-years away, seen at a time when the universe was only 15 percent of its current age.
‘With the astounding level of detail in these new Alma images, astronomers will now be able to reassemble the information contained in the distorted image we see as a ring and produce a reconstruction of the true image of the distant galaxy.’
This striking image reveals well-defined arcs in a pattern that hints at a more complete, nearly contiguous ring structure.
‘The exquisite amount of information contained in the Alma images is incredibly important for our understanding of galaxies in the early universe,’ said astronomer Jacqueline Hodge with the National Radio Astronomy Observatory in Charlottesville, Va.
‘Astronomers use sophisticated computer programs to reconstruct lensed galaxies’ true appearance.
‘This unravelling of the bending of light done by the gravitational lens will allow us to study the actual shape and internal motion of this distant galaxy much more clearly than has been possible until now.’
Source: ALMA (NRAO/ESO/NAOJ)

*****************

Заснеха почти перфектен „Пръстен на Айнщайн“

Феноменът, известен като гравитационна леща, е описан подробно в Общата теория на относителността, публикувана от видния учен през 1915 г.
С помощта на телескопа АЛМА (ALMA – Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), разположен в чилийската пустиня, астрономи са заснели изображения на изумителен феномен, обяснен от Айнщайн преди 100 години.
Айнщайн описва в детайли как пространствено-времевият континуум реагира около масивен обект – като например галактичен куп или черна дупка. За пръв път гравитационна леща е наблюдавана през 1979 г. – 24 години след смъртта на учения.
Въпросният феномен се наблюдава, когато масивна галактика или галактичен куп изкривява излъчваната от по-отдалечена галактика светлина. Полученият кръг изкривена светлина, който прилича на огнен пръстен, е наречен “Пръстен на Айнщайн”.
Едната от галактиките, уловена в изображенията, е известна като SDP.81. Подреждането на двете галактики, намиращите се съответно на четири и 12 милиарда светлинни години от Земята, е толкова съвършено, че светлината от по-отдалечената образува почти идеален кръг, гледана от нашата планета.
Гравитационното изкривяване се използва в астрономията за изследване на твърде далечната и ранната Вселена.
“Тези безпрецедентни изображения откриват нова граница в астрономията и доказват, че телескопът АЛМА оправда очакванията да трансформира науката”, казва директорът на обсерваторията Пиер Кокс.
Източник: ALMA (NRAO/ESO/NAOJ)

Down

درباره violeta Alex

violeta Alex
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*