خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن اژدها به دست گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست‬
‫بیاورد چون کارها گشت راست‬
‫ز دریا به زین اندر آورد پای‬
‫برفتند یارانش با او ز جای‬
‫چو هیشوی کوه سقیلا بدید‬
‫به انگشت بنمود و خود را کشید‬
‫خود و اهرن از جای گشتند باز‬
‫چو خورشید برزد سنان از فراز‬
‫جهانجوی بر پیش آن کوه بود‬
‫که آرام آن مار نستوه بود‬
‫چو آن اژدهابرز او را بدید‬
‫به دم سوی خویشش همی درکشید‬
‫چو از پیش زین اندر آویخت ترگ‬
‫برو تیر بارید همچون تگرگ‬
‫چو تنگ اندر آمد بران اژدها‬
‫همی جست مرد جوان زو رها‬
‫سبک خنجر اندر دهانش نهاد‬
‫ز دادار نیکی دهش کرد یاد‬
‫بزد تیز دندان بدان خنجرش‬
‫همه تیغها شد به کام اندرش‬
‫به زهر و به خون کوه یکسر بشست‬
‫همی ریخت زو زهر تا گشت سست‬
‫به شمشیر برد آن زمان دست شیر‬
‫بزد بر سر اژدهای دلیر‬
‫همی ریخت مغزش بران سنگ سخت‬
‫ز باره درآمد گو نیکبخت‬
‫بکند از دهانش دو دندان نخست‬
‫پس آنگه بیامد سر و تن بشست‬
‫خروشان بغلتید بر خاک بر‬
‫به پیش خداوند پیروزگر‬
‫کجا داد آن دستگاه بزرگ‬
‫بران گرگ و آن اژدهای سترگ‬
‫همی گفت لهراسپ و فرخ زریر‬
‫شدند از تن و جان گشتاسپ سیر‬
‫به روشن روان و دل و زور و تاب‬
‫همانا نبینند ما را به خواب‬
‫بجز رنج و سختی نبینم ز دهر‬
‫پراگنده بر جای تریاک زهر‬
‫مگر زندگانی دهد کردگار‬
‫که بینم یکی روی آن شهریار‬
‫دگر چهر فرخ برادر زریر‬
‫بگویم که گشتم من از تاج سیر‬
‫بگویم که بر من چه آمد ز بخت‬
‫همی تخت جستم که گم گشت تخت‬
‫پر از آب رخ بارگی برنشست‬
‫همان خنجر آب داده به دست‬
‫چو نزدیک هیشوی و اهرن رسید‬
‫همه یاد کرد آن شگفتی که دید‬
‫به اهرن چنین گفت کان اژدها‬
‫بدین خنجر تیز شد بی بها‬
‫شما از دم اژدهای بزرگ‬
‫پر از بیم گشتید از کار گرگ‬
‫مرا کارزار دلاور سران‬
‫سرافراز با گرزهای گران‬
‫بسی تیز آید ز جنگ نهنگ‬
‫که از ژرف برآید به جنگ‬
‫چنین اژدها من بسی دیده ام‬
‫که از رزم او سر نپیچیده ام‬
‫شنیدند هیشوی و اهرن سخن‬
‫ازان نو به گفتار دانش کهن‬
‫چو آواز او آن دو گردنفراز‬
‫شنیدند و بردند پیشش نماز‬
‫به گشتاسپ گفتند کی نره شیر‬
‫که چون تو نزاید ز مادر دلیر‬
‫بیاورد اهرن بسی خواسته‬
‫گرانمایه اسپان آراسته‬
‫یکی تیغ برداشت و یک باره جنگ‬
‫کمانی و سه چوبه تیر خدنگ‬
‫به هیشوی داد آن دگر هرچ بود‬
‫ز دینار وز جامه ی نابسود‬
‫چنین گفت گشتاسپ با سرکشان‬
‫کزین کس نباید که دارد نشان‬
‫نه از من که نر اژدها دیده ام‬
‫گر آواز آن گرگ بشنیده ام‬
‫وزان جایگه شاد و خرم برفت‬
‫به سوی کتایون خرامید تفت‬
‫بشد اهرن و گاو گردون ببرد‬
‫تن اژدها کهتران را سپرد‬
‫که این را به درگاه قیصر برید‬
‫به پیش بزرگان لشگر برید‬
‫خود از پیش گاوان و گردون برفت‬
‫به نزدیک قیصر خرامید تفت‬
‫به روم اندرون آگهی یافتند‬
‫جهاندیدگان پیش بشتافتند‬
‫چو گاو اندر آمد به هامون ز کوه‬
‫خروشی بد اندر میان گروه‬
‫ازان زخم و آن اژدهای دژم‬
‫کزان بود بر گاو گردون ستم‬
‫همی آمد از چرخ بانگ چکاو‬
‫تو گفتی ندارد تن گاو تاو‬
‫هرانکس که آن زخم شمشیر دید‬
‫خروشیدن گاو گردون شنید‬
‫همی گفت کاین خنجر اهرنست‬
‫وگر زخم شیراوژن آهرمنست‬
‫همانگاه قیصر ز ایوان براند‬
‫بزرگان و فرزانگان را بخواند‬
‫بران اژدها بر یکی جشن کرد‬
‫ز شبگیر تا شد جهان لاژورد‬
‫چو خورشید بنهاد بر چرخ تاج‬
‫به کردار زر آب شد روی عاج‬
‫فرستاده قیصر سقف را بخواند‬
‫بپرسید و بر تخت زرین نشاند‬
‫ز بطریق وز جاثلیقان شهر‬
‫هرانکس کش از مردمی بود بهر‬
‫به پیش سکوبا شدند انجمن‬
‫جهاندیده با قیصر و رای زن‬
‫به اهرن سپردند پس دخترش‬
‫به دستوری مهربان مادرش‬
‫ز ایوان چو مردم پراکنده شد‬
‫دل نامور زان سخن زنده شد‬
‫چنین گفت کامروز روز منست‬
‫بلند آسمان دلفروز منست‬
‫که کس چون دو داماد من در جهان‬
‫نبینند بیش از کهان و مهان‬
‫نوشتند نامه به هر مهتری‬
‫کجا داشتی تخت گر افسری‬
‫که نر اژدها با سرافراز گرگ‬
‫تبه شد به دست دو مرد سترگ‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*